Bezpečnost urgentního zahájení peritoneální dialýzy

8. 6. 2021

V případě urgentní potřeby náhrady funkce ledvin je již dlouho standardním řešením hemodialýza (HD) s dočasným žilním katétrem. Má však několik nevýhod, jakými jsou zvýšená mortalita nebo riziko bakteriémie a centrální žilní stenózy. Kromě toho je potřeba několika zákroků pro vytvoření permanentního žilního přístupu. Proto dnes celosvětově roste zájem o urgentně zahájenou peritoneální dialýzu (PD) a několik klinických studií vypovídá o její bezpečnosti, účinnosti i proveditelnosti. Dosud bylo nicméně známo jen málo o časných komplikacích PD a o dlouhodobé prognóze pacientů z hlediska technických a infekčních komplikací.

Úvod

Oproti konvenčnímu zahájení PD, kdy je katétr v klidu ponechán v místě zavedení po dobu několika týdnů, aby se minimalizovalo teoretické riziko mechanických komplikací, je urgentní peritoneální dialýza započata během 2 týdnů po založení katétru. Tím odpadá nutnost přemosťovací HD, kterou konvenční zahájení u některých pacientů vyžaduje. Zároveň se tím pacient vyhne nutnosti zřízení dočasného cévního přístupu a získá řešení, které může využívat v domácím ošetření, je komfortní a z hlediska zdravotního systému nákladově efektivní.

Cíle studie

První poznatky přinesla monocentrická kontrolovaná studie, která proběhla v letech 2010 a 2015. Pacienti s urgentním zahájením PD byli porovnáváni s odpovídajícími kontrolními jedinci s konvenčním zahájením PD v poměru 1 : 3. Primárními sledovanými parametry byly časné komplikace během 4 týdnů po založení katétru a po zahájení dialýzy. Sekundární sledované parametry zahrnovaly pokračující využívání metody a dobu do výskytu peritonitidy.

Výsledky

Do studie bylo zařazeno celkem 104 pacientů (26 s urgentním a 78 s konvenčním zahájením PD). Urgentní pacienti byli typicky posílání na vyšetření pozdě, začínali PD v nemocnici a měli předepsané nižší vstupní objemy (p < 0,01). Bylo u nich zjištěno více mechanických komplikací po založení katétru ve smyslu úniku tekutiny (12 vs. 1 %; p = 0,047) a také častější posun katétru po zahájení PD (12 vs. 1 %; p = 0,047). Nebyl však pozorován významný rozdíl ve výskytu celkových a infekčních komplikací. Kaplanovy-Meierovy křivky pokračujícího využívání metody a doby do první epizody peritonitidy ukázaly u obou skupin srovnatelné výsledky.

Závěr

Při porovnání s konvenčním zahájením PD má urgentní PD přijatelně nízký výskyt akutních komplikací a vykazuje podobné pokračující používání metody i dobu do první peritonitidy. Zdá se, že jde o bezpečný způsob urgentní náhrady renálních funkcí u pacientů bez zavedeného přístupu pro HD.

(pez)

Zdroj: See E. J., Cho Y., Hawley C. M. et al. Early and late patient outcomes in urgent-start peritoneal dialysis. Perit Dial Int 2017; 37 (4): 414−419, doi: 10.3747/pdi.2016.00158.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Partner sekce
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se