Porovnání fixních kombinací LABA/LAMA podle profilu účinnosti/bezpečnosti u chronické obstrukční plicní nemoci

12. 11. 2019

Vzhledem k chybějícímu přímému srovnání léků ze skupiny registrovaných fixních kombinací dlouhodobě působících β2-agonistů a dlouhodobě působících antagonistů muskarinových receptorů (LABA/LAMA) v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zhodnotili italští autoři tyto přípravky podle nového skóre IBiS vyjadřujícího jejich profil účinnosti a bezpečnosti. Nejpříznivější hodnoty dosáhla fixní kombinace tiotropium/olodaterol.

Metodika studie

Pro porovnání byly použity údaje získané u 12 136 pacientů s CHOPN z 22 studií publikovaných v období 2013–2019, které přímo porovnávaly různé fixní kombinace LABA/LAMA (79,5 % pacientů) nebo fixní kombinace LABA/LAMA s placebem (20,5 % pacientů). Do skóre IBiS (Improved Bidiemnsional SUCRA) byly u každé fixní kombinace zařazeny 3 parametry účinnosti – FEV1 (usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu), dotazník St. George Respiratory Questionnaire a index přechodné dyspnoe – a také výskyt závažných kardiovaskulárních nežádoucích příhod jako parametr bezpečnosti.

Pro porovnání jednotlivých účinných látek v síťové metaanalýze byla vypočtena hodnota SUCRA (surface under the cumulative ranking curve – plocha pod kumulativní křivkou „umístění“ jednotlivých léčiv, vyjadřující pravděpodobnost, s jakou bude daná léčba nejvýhodnější z hlediska hodnocených parametrů). Hodnota SUCRA 100 % znamená nejlepší umístění a hodnota 0 % nejhorší umístění mezi porovnávanými léčivy.

Výsledky

Nejvyšší IBiS skóre bylo zjištěno u fixní kombinace tiotropium/olodaterol 5/5 µg: 66,83 %. Následovaly fixní kombinace glykopyrronium/indakaterol 15,6/27,5 µg s hodnotou skóre 40,43 %, poté umeklidinium/vilanterol 62,5/25 µg se skóre 30,48 %, aklidinium/formoterol 400/12 µg se skóre 28,44 %, glykopyrronium/indakaterol 50/110 µg se skóre 19,95 % a glykopyrronium/formoterol 14,4/96 µg se skóre 11,50 %.

Diskuse a závěr

Autoři v závěrečné diskusi uvádějí, že každá z fixních kombinací LABA/LAMA má svůj specifický profil účinnosti a bezpečnosti, který je třeba zohlednit při individualizované léčbě CHOPN. Další potřebné informace mohou přinést přímá porovnání těchto přípravků, zejména z hlediska jejich vlivu na riziko exacerbací.

(zza)

Zdroj: Rogliani P, Matera MG, Ritondo BL, et al.Efficacy and cardiovascular safety profile of dual bronchodilation therapy in chronic obstructive pulmonary disease: A bidimensional comparative analysis across fixed-dose combinations. Pulm Pharmacol Ther 2019 Sep 11; 59: 101841, doi: 10.1016/j.pupt.2019.101841 [Epub ahead of print].Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Nejnovější kurzy
Diferenciální diagnostika CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se