Kombinace tiotropia a olodaterolu v terapii CHOPN v podmínkách reálné klinické praxe

9. 9. 2019

Z výsledků předchozích studií vyplynulo, že kombinovaná léčba tiotropiem a olodaterolem zvyšuje u nemocných s chronickou obstrukční bronchopulmonální nemocí (CHOPN) fyzickou výdrž. Recentní studie publikovaná německými lékaři se soustředila na ověření těchto výsledků v podmínkách reálné klinické praxe.

Úvod

U pacientů sledovaných pro CHOPN je od počátečních fází pozorován pokles fyzických aktivit, který přispívá ke snížení kvality života a k nárůstu morbidity a mortality těchto jedinců. Předchozí studie ozřejmily, že terapie tiotropiem a olodaterolem přispívá ke zvýšení fyzické výdrže při cvičení.

Tiotropium je anticholinergikum s účinkem na muskarinové receptory M3, jehož působením dochází k bronchodilataci přetrvávající 24 hodin. Olodaterol je vysoce selektivním agonistou receptorů β2 zajišťujícím rychlý nástup bronchodilatace, která přetrvává nejméně 24 hodin.

Metodika, průběh a cíle studie

Otevřená jednoramenná neintervenční studie hodnotila změny fyzických funkcí u pacientů trpících CHOPN při terapii fixní kombinací tiotropiem a olodaterolem v dávce 5/5 μg podávané 1× denně po dobu přibližně 6 týdnů. Lék byl aplikován pomocí inhalátorů Respimat. Studie se zúčastnili pacienti ve věku od 40 let, jejichž stav vyžadoval podávání kombinované dlouhodobě působící bronchodilatační terapie. Jejich zdravotní údaje byly získány na počátku studie při první návštěvě a poté na konci studie při druhé návštěvě.

Primárním cílem bylo zhodnocení úspěšnosti terapie, která byla definována zlepšením o minimálně 10 bodů v dotazníku Physical Functioning Questionnaire (PF-10). Mezi sekundární cíle patřily změna skóre v dotazníku PF-10 mezi jednotlivými návštěvami, celkový stav pacienta mezi jednotlivými návštěvami a spokojenost s terapií pomocí inhalátoru Respimat na konci studie.

Výsledky

Terapie byla hodnocená jako úspěšná u 51,5 % z celkového počtu 1578 pacientů (95% interval spolehlivosti [CI] 49,0–54,0) po přibližně 6 týdnech terapie. Průměrná změna ve skóre PF-10 mezi první a druhou návštěvou činila 11,6 bodu (95% CI 10,7–12,6). Průměrné skóre PF-10 tak při první návštěvě bylo 48,7 (95% CI 47,5–50,0), při druhé návštěvě již dosáhlo 60,4 (95% CI 59,1–61,6). Vyšší skóre PF-10 se odrazilo i ve zlepšení celkového stavu pacientů, které bylo pozorováno mezi jednotlivými návštěvami.

Většina pacientů (82,5 %) byla velmi spokojena nebo spokojena s terapií tiotropiem a olodaterolem. S inhalačním podáním léčiv bylo velmi spokojeno nebo spokojeno 87,5 % pacientů a 85,2 % bylo současně velmi spokojeno nebo spokojeno s používáním inhalátoru Respimat. Alespoň jedna nežádoucí příhoda spojená s terapií byla pozorována u 1 % pacientů (n = 18), nejčastěji se jednalo o palpitace (14,3 %), kašel (14,3 %) a sucho v ústech (9,5 %). U většiny z nich (83,3 %) došlo během studie k ústupu obtíží, pouze u tří pacientů tyto nežádoucí účinky přetrvávaly i na konci studie.

Závěr

Studie potvrdila účinnost a bezpečnost kombinované inhalační terapie tiotropiem a olodaterolem v podmínkách reálné klinické praxe. Během terapie nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí příhody spojené s terapií.

(holi)

Zdroj: Steinmetz K. O., Abenhardt B., Pabst S. et al. Assessment of physical functioning and handling of tiotropium/olodaterol Respimat® in patients with COPD in a real-world clinical setting. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2019 Jul 4; 14: 1441–1453, doi: 10.2147/COPD.S195852.Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Nejnovější kurzy
Diferenciální diagnostika CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se