Valproát pro akutní mánii: Je praxe skutečně založená na důkazech a doporučeních?

18. 2. 2020

Autoři z University of Western Ontario provedli audit na jednotce akutního příjmu psychiatrických pacientů s cílem zjistit, zda tamější preskripce valproátu odpovídala evidence-based doporučením.

Valproát v léčbě mánie u bipolární poruchy

Valproát je u pacientů s manickými epizodami bipolární poruchy alternativou k lithiu nebo atypickým antipsychotikům. Doporučuje se především v případě, že již pacienti prodělali více epizod mánie, objevuje se u nich spíše podrážděnost a dysforie a současně zneužívají některou z návykových látek nebo mají v anamnéze úraz hlavy. Hospitalizovaným osobám se doporučuje zrychlené podání vaplroátu v počáteční dávce 20–30 mg/kg hmotnosti, které obvykle napomáhá rychlejšímu účinku než pozvolná titrace z nižší počáteční dávky. Po dosažení terapeutické koncentrace se denní dávka snižuje.

Autoři prezentované práce se vedle správné preskripce zajímali také o používané formy valproátu a o to, zda byl lék podán ve zrychleném dávkování.

Hodnocená data

Byla vyhodnocena data 43 pacientů (58 % tvořily ženy) přijatých do nemocnice kvůli akutní mánii a následně propuštěných s valproátem jako nastavenou medikací. Zaznamenány byly údaje o lékové formě, hmotnosti pacienta (nutné pro výpočet dávky u zrychleného dávkování), iniciální dávce valproátu a její postupné úpravě, monitorování sérových koncentrací valproátu a o dalších předepsaných psychofarmakách.

Poznatky z auditu

Většina (95 %) pacientů dostala valproát sodný (natrii valproas), ostatní divalproex (valproate semisodium – stabilní komplex tvořený kyselinou valproovou a valproátem sodným; v ČR aktuálně není k dispozici). Kromě 1 pacienta všichni dostali kombinaci antipsychotik. Hmotnost byla zaznamenána pouze u 4 pacientů (9 %).

Průměrná denní dávka valproátu byla po 1. týdnu užívání 1027 mg. Doba potřebná k dosažení maximální denní dávky (1426 mg) od dávky iniciální činila průměrně 29 dní. Sérové koncentrace valproátu byly monitorovány ve 34 případech (79 %), nicméně průměrná doba mezi iniciální dávkou valproátu a prvním měřením sérových koncentrací činila 38 dní. Byla nalezena signifikantní pozitivní korelace mezi počtem dní potřebných k dosažení maximální dávky a délkou hospitalizace (Spearmanův koeficient pořadové korelace ρ = 0,41; n = 43; p = 0,006).

Praktické dopady

Zrychlené dávkování valproátu nebylo na tomto kanadském pracovišti běžnou praxí, což mohlo mít za následek suboptimální účinnost léčby, pravděpodobně vedoucí k nasazení kombinace antipsychotik. Studie zdůrazňuje význam adekvátního iniciálního dávkování valproátu při léčbě manických pacientů a poukazuje na skutečnost, že praxe v tomto případě nebyla zcela evidence-based.

(mir)

Zdroje:

  1. Vasudev K., Mead A., Macritchie K., Young A. H. Valproate in acute mania: is our practice evidence based? Int J Health Care Qual Assur 2012; 25 (1): 41–52, doi: 10.1108/09526861211192395.
  2. Shah N., Grover S., Rao G. P. Clinical practice guidelines for management of bipolar disorder. Indian J Psychiatry 2017; 59 (Suppl. 1): S51–S66, doi: 10.4103/0019-5545.196974.


Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se