Bezpečnostní analýza baricitinibu při dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy

21. 8. 2020

Inhibitory Janusových kináz jsou relativně nová a velmi slibná léčiva, ale jejich mládí je zároveň důvodem k otázce: Jsou opravdu bezpečné? Odpověď nabízí zcela nová analýza, která ukazuje kohortu pacientů léčených po dosud nejdelší dobu.

Úvod

Baricitinib je perorální inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, schválený pro léčbu revmatoidní artritidy u dospělých. Ačkoliv jeho bezpečnost je dlouhodobě považována za vyhovující a nenastaly kolem ní žádné pochybnosti, nedávno byla publikována studie, jež hodnotila bezpečnost u kohorty pacientů, kteří jím byli léčeni i po dobu přesahující 8 let. Pokud vnímáme zkoumaný dataset jako souhrn pacientoroků, tedy roků léčby jednotlivých pacientů, docházíme k úctyhodnému číslu 13 148.

Sledované parametry

Tato studie se zabývala všemi nežádoucími událostmi, které po dobu sledování u pacientů nastaly, a na základě předchozích pozorování se speciálně zaměřila na hlubokou žilní trombózu, plicní embolii, vážné infekce, kardiovaskulární příhody a malignity. Mezi infekcemi budila zájem především tuberkulóza, ale i herpes zoster a další. U všech těchto nemocí bylo hlavním sledovaným parametrem zvýšení jejich výskytu s delší expozicí baricitinibu. Autoři chtěli odpovědět i na otázku, zda protrahovaná léčba nezvyšovala mortalitu. Na všechny tyto otázky dali uspokojivé odpovědi.

Výsledky

Klíčové parametry bezpečnosti v této analýze ukázaly obdobnou bezpečnost, jakou měl baricitinib v předchozích studiích. Přitom vážné infekce měly incidenci srovnatelnou s placebem, nezávisle na věku. Po rozdělení na věkové kategorie se pouze ukázalo, že pacienti starší 65 let měli obecně vyšší riziko infekcí než mladší. Riziko malignity a smrti se po korekci na věk ukázalo jako stabilní, tedy nezvyšovalo se s dobou užívání baricitinibu. Korekce na věk nebyla z malignit provedena jen u nemelanomových kožních nádorů, ale i jejich výskyt zůstal stabilní. Stejná situace byla u herpes zoster, kardiovaskulárních příhod a tromboembolické nemoci.

Závěr

Tato analýza prokázala, že užívání baricitinibu v delším časovém úseku nezvyšuje rizika rutinně sledovaných nežádoucích událostí. Není tedy důvod mít pochybnosti o bezpečnostním profilu, který je u této látky dlouhodobě reportován.

(pez)

Zdroj: Genovese M. C., Smolen J. S., Takeuchi T. et al. Safety profile of baricitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.4 years: an updated integrated safety analysis. European League Against Rheumatism (EULAR), 2020 Jun.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se