Domácí aplikace biologické léčby astmatu zvyšuje kvalitu života a snižuje počet návštěv lékaře

9. 4. 2020

Přínosy možnosti domácí aplikace omalizumabu, monoklonální protilátky indikované u pacientů s těžkým alergickým astmatem, shrnuje MUDr. Jakub Novosad, Ph.D., z Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové.

Mechanismus účinku a indikace omalizumabu

Omalizumab (Xolair) je humanizovaná monoklonální protilátka, která se selektivně váže na lidský imunoglobulin IgE a zabraňuje jeho vazbě na buňky imunitního systému, čímž omezuje jejich aktivaci a degranulaci. Podává se subkutánně každé 4 (respektive 2) týdny u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let s astmatem vyvolaným prokazatelně IgE.

Omalizumab je doporučen jako doplňková léčba u pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem se sníženou funkcí plic (jednosekundová vitální kapacita [FEV1] < 80 %), častými symptomy, těžkými exacerbacemi i při podávání inhalačních kortikosteroidů ve vysokých dávkách a dlouhodobě působících inhalačních β2-agonistů.

V České republice se omalizumab používá od roku 2008. Počet léčených pacientů se rozšiřuje, bohužel je však dle odhadů využit asi jen u 10 % z těch, kteří by na něj mohli mít nárok. Zkušenosti jsou přitom velmi dobré, omalizumab je vysoce účinný téměř u 90 % léčených, což je více než jinde ve světě.

Aplikace v domácím prostředí

Zavedení možnosti podávání omalizumabu v domácím prostředí značně zjednodušilo situaci pro pacienty i zdravotníky. Pacienti nemusejí dojíždět do centra každé 4 (respektive 2) týdny, což šetří jejich čas i peníze a významně snižuje zátěž zdravotníků. Stačí kontrola 1× za 3 měsíce. V současné době je zjevný trend zpřístupnění i dalších s. c. biologických antiastmatik pro podávání v domácím prostředí. Schváleno je již u mepolizumabu, benralizumabu a dupilumabu.

Pro domácí podávání omalizumabu jsou ovšem nutné 3 podmínky:

  1. Pacient musí být na léčbě stabilizovaný a tolerovat ji.
  2. Musí mít o tuto léčbu zájem.
  3. Musí být schopen si lék bezchybně aplikovat.

Z dosavadních zkušeností jednoznačně vyplývá, že o samoléčbu mají zájem prakticky všichni na léčbě stabilizovaní pacienti a všichni ji bez problému zvládají. V případě jakýchkoliv nejasností mohou volat do centra specializovaného na tuto léčbu. Je zde i možnost spolupráce s praktickým lékařem v blízkosti bydliště.

Závěr

Domácí aplikace omalizumabu zvyšuje komfort pacientů a pomáhá jim vrátit se do normálního života bez omezení symptomy, exacerbacemi a nežádoucími účinky systémové kortikoterapie a bez zbytečného času stráveného v čekárnách.

Snížení počtu nutných návštěv ve specializovaném centru je velkým přínosem také v současné situaci vyplývající z opatření proti šíření nového koronaviru SARS-CoV-2.

(zza)

Zdroje:
1. Omalizumab a současný trend v biologické léčbě astmatu. Medicína po promoci 2020; 1. Dostupné na: www.tribune.cz/clanek/45434-omalizumab-a-soucasny-trend-v-biologicke-lecbe-astmatu  
2. SPC Xolair. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xolair-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se