Srovnání užívaných metod analgezie a anestezie při odběru oocytů

20. 10. 2009

Ačkoliv je získání oocytů transvaginálním přístupem méně invazivní než laparoskopický odběr, může být tento zákrok nejbolestivěji vnímanou procedurou během procesu IVF.

Ačkoliv je získání oocytů transvaginálním přístupem méně invazivní než laparoskopický odběr, může být tento zákrok nejbolestivěji vnímanou procedurou během procesu IVF. K ovlivnění bolesti během odběru je užíváno několik různých metod, mezi něž patří celková anestezie, lokální, spinální a epidurální anestezie, sedace při vědomí a elektroakupunktura.

Na základě dat z několika registrů v USA byly zkoumány a porovnávány druhy použité anestezie a analgezie při odběru oocytů. Do zkoumání dat byly zahrnuty záznamy celkem 1 349 žen, které odběr oocytů podstoupily. Vyšetřování se týkalo dvou hlavních kategorií. Jedna porovnávala efekt sedace při vědomí s alternativními metodami a druhá efekt pacientkou řízené analgezie (PCA) se sedací/analgezií podanou lékařem.

Ženy, u kterých byl jako metoda tišení bolesti použit paracervikální blok (PCB), uváděly nižší intenzitu bolesti ve skupině, kde byla použita další doplňková sedace, než ve skupině, kde bylo užito placebo. Přitom ženy, které obdržely intramuskulárně pethidin (opiátové analgetikum), uváděly v signifikantně vyšší míře nepřítomnost bolesti v porovnání s těmi, které obdržely intramuskulárně piroxikam (nonsteroidní analgetikum). Bolest byla vnímaná v signifikantně vyšší míře ve skupině žen, kterým byla podána pouze sedace při vědomí, v porovnání se skupinou, které byla podána celková anestezie. Abdominální bolest, vyhodnocená 30 minut po zákroku, byla ale nižší ve skupině, kde bylo užito sedace při vědomí, než ve skupině, kde byla podána celková anestezie.

Data ze skupiny, která porovnávala konvenční analgezii s elektroakupunkturou, prokázala signifikantní rozdíl ve vnímané bolesti při aplikaci PCB nebo elektroakupunktury ve prospěch konvenční analgezie. Při vyhodnocování intenzity bolesti ze skupiny porovnávající PCA s metodou sedace/analgezie podané lékařem se ukázala jako lepší metoda tišení bolesti během odběru lékařem podávaná sedace/analgezie.

Výpovědi žen popisující stupeň bolesti ukázaly rozporné výsledky, tudíž závěrem lze říci, že žádná z jednotlivě užitých metod se neukázala být lepší než ostatní. Ideální metoda tišení bolesti při odběru oocytů by měla zredukovat vnímání bolesti u všech pacientek na snesitelnou úroveň bez rizika nepříznivých účinků na dýchání a kardiovaskulární systém.

(skl)

Zdroj: Human Reproduction 2006 21 (7): 1672–1679; doi: 10.1093/humrep/del002Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×