Porucha signální dráhy interleukinu-10 a časná forma IBD

8. 6. 2012

Homozygotní ztráta funkce v důsledku mutace genu pro interleukin-10 a receptoru pro interleukin-10 vede k rozvoji závažné formy IBD s manifestací v časném dětském věku.

Homozygotní ztráta funkce v důsledku mutace genu pro interleukin-10 (IL10) a receptoru pro interleukin-10 (IL10R) vede k rozvoji závažné formy zánětlivého střevního onemocnění (IBD) s manifestací v časném dětském věku (very early onset). V literatuře byla již publikována zpráva, že alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby (HSCT) indukovala u jednoho pacienta s deficitem IL10R trvalou remisi. Danou problematikou se blíže zabývali němečtí vědci. Předmětem jejich zájmu byla heterogenita pacientů s velmi časným nástupem IBD a využití alogenní HSCT v léčbě tohoto onemocnění.

Autoři analyzovali celkem 66 pacientů s časným nástupem IBD (< 5 let věku) za účelem odhalení mutace v genech kódujících IL10, IL10R1 a IL10R2. Deficit IL10R byl potvrzen na základě funkčních testů na periferních mononukleárních krevních buňkách pacientů (immunoblot a ELISA). Hodnoceny byly také terapeutické účinky standardizované alogenní HSCT.

Metodou sekvenace kandidátních genů autoři identifikovali 16 pacientů s deficitem IL10 a IL10R: u tří pacientů byla prokázána mutace v genu pro IL10, u pěti mutace v genu pro IL10R1 a u osmi mutace genu pro IL10R2. U všech pacientů došlo během prvních 3 měsíců života k rozvoji refrakterní kolitidy, která byla spojena s perianálním onemocněním (16/16 pacientů). K extraintestinálním projevům patřila folikulitida (11/16) a artritida (4/16). Alogenní HSCT byla provedena u pěti pacientů a indukovala klinickou remisi s mediánem následného sledování po dobu dvou let. Experimenty in vitro pak potvrdily rekonstituci IL10R zprostředkované signální dráhy u všech pacientů, u kterých byla transplantace provedena.

Autoři v rámci této práce identifikovali u pacientů s velmi časným nástupem IBD ztrátu funkce v důsledku mutací genů pro IL10 a IL10R. Tato zjištění naznačují, že pacienti s touto formou IBD s perianálním postižením by měli být vyšetřeni za účelem odhalení deficitu IL10 a IL10R. Zároveň prokázali, že alogenní HSCT může u pacientů s deficitem IL10R indukovat remisi.

(mik)

Zdroj: Kotlarz D. et al. Loss of Interleukin-10 Signaling and Infantile Inflammatory Bowel Disease - Implications for Diagnosis and Therapy. Gastroenterology. Publikováno on-line 28. dubna 2012.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se