Perorální tacrolimus v terapii steroidrefrakterní ulcerózní kolitidy

13. 5. 2012

V květnovém vydání časopisu Inflammatory Bowel Disease byly publikovány výsledky multicentrické studie zaměřené na použití perorálního tacrolimu (FK506) u hospitalizovaných pacientů se steroidrefrakterní ulcerózní kolitidou (UC).

V květnovém vydání časopisu Inflammatory Bowel Disease byly publikovány výsledky multicentrické studie zaměřené na použití perorálního tacrolimu (FK506) u hospitalizovaných pacientů se steroidrefrakterní ulcerózní kolitidou (UC).

Této placebem kontrolované, dvojitě zaslepené studie se účastnilo celkem 62 pacientů se steroidrefrakterní středně těžkou až těžkou formou UC. Pacienti byli následně na dobu 2 týdnů randomizováni buď do skupiny užívající tacrolimus, nebo do skupiny s placebem. Aktivita nemoci byla hodnocena pomocí indexu aktivity nemoci (Disease Activity Index, DAI). Za vstupní kritérium bylo považováno celkové DAI skóre 6 a více, stejně tak jako endoskopické subskóre 2 nebo 3. Klinická odpověď byla definována jako zlepšení ve všech oblastech DAI. Slizniční hojení bylo definováno pomocí endoskopického subskóre 0 nebo 1 a klinická remise pak jako celkové DAI skóre ≤ 2 s individuálním subskóre 0 nebo 1.

Průměrné celkové DAI skóre při vstupu do studie bylo 9,8 ± 1,61 ve skupině s tacrolimem a 9,1 ± 1,05 ve skupině s placebem. Ve 2. týdnu dosáhlo klinické odpovědi 50 % pacientů (16/32) ve skupině léčené tacrolimem a 13,3 % (4/30) ve skupině s placebem (p = 0,003). Slizniční hojení bylo pozorováno u 43,8 % pacientů (14/32) ve skupině s tacrolimem a u 13,3 % pacientů (4/30) ve skupině s placebem (p = 0,012). Klinické remise pak bylo dosaženo pouze u pacientů s tacrolimem, a to v 9,4 % (3/32, p = 0,238). Terapie byla obecně dobře snášena, přičemž byly pozorovány pouze nezávažné vedlejší účinky.

Terapie peorálním tacrolimemu u pacientů se steroidrefrakterní UC vedla ke zkrácení akutní fáze nemoci a navodila rychlé slizniční hojení. Tyto výsledky naznačují, že terapie tacrolimem je vhodná jako alternativní léčba steroidrefrakterní UC.

(mik)

Zdroj: Ogata H. et al. Double-blind, placebo-controlled trial of oral tacrolimus (FK506) in the management of hospitalized patients with steroid-refractory ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis, 18: 803–808; doi: 10.1002/ibd.21853Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se