Infliximab, azathioprin, nebo kombinovaná imunosuprese v terapii Crohnovy nemoci?

31. 1. 2011

Imunosupresivní terapie představuje jeden ze základních pilířů terapie Crohnovy nemoci. Přibližně 40 % nemocných léčených azathioprinem dosáhne remise v průběhu prvního roku léčby. Naproti tomu byla v klinických studiích prokázána také účinnost biologické terapie při navození a udržení remise.

Imunosupresivní terapie představuje jeden ze základních pilířů terapie Crohnovy nemoci (CD). Přibližně 40 % nemocných léčených azathioprinem dosáhne remise v průběhu prvního roku léčby. Naproti tomu byla v klinických studiích prokázána také účinnost biologické terapie (infliximab a další antiTNF preparáty) při navození a udržení remise. Bylo proto pochopitelné, že vědci zaměřili svou pozornost na srovnání účinnosti a bezpečnosti infliximabu a azathioprinu v monoterapii či v kombinaci.

Autoři randomizované dvojitě zaslepené studie, provedené pod vedením prof. Colombela, hodnotili účinnost infliximabu a azathioprinu jak v monoterapii, tak i v kombinaci ve skupině 508 dospělých pacientů se střední až vysokou aktivitou CD, kteří do té doby nebyli léčeni imunosupresivní ani biologickou terapií.

Pacienti byli randomizováni do tří skupin. První skupině byla aplikována intravenózní infuze infliximabu v dávce 5 mg/kg v 0., 2. a 6. týdnu a 6 a pak každých 8 týdnů spolu s denně perorálně podávanou kapslí obsahující placebo. Druhá skupina obdržela denně 2,5 mg/kg azathioprinu spolu s infuzemi placeba v uvedených intervalech. Třetí skupina absolvovala kombinovanou terapii s oběma léky. Pacientům byla studijní medikace podávána do 30. týdne, přičemž bylo možné podávat ji i dále v prodloužené zaslepené studii do 50. týdne.

Ve 26. týdnu (primární koncový bod studie) dosáhlo klinické remise bez použití kortikoidů celkem 56,8 % ze 169 pacientů užívajících kombinovanou terapii. Naproti tomu ve skupině pacientů léčených pouze infliximabem dosáhlo remise 44,4 % (p = 0,02) a ve skupině léčené azathioprinem 30,0 % (p < 0,001 pro srovnání s kombinovanou terapií a p = 0,006 pro srovnání s infliximabem). Podobné trendy byly nalezeny v 50. týdnu. Ve 26. týdnu došlo ke slizničnímu hojení u 43,9 % pacientů užívajících kombinovanou terapii ve srovnání s 30,1 % pacientů léčených infliximabem (p = 0,06) a 16,5 % pacientů léčených azathioprinem (p < 0,001 pro srovnání s kombinovanou terapií a p = 0,02 pro srovnání s infliximabem).

K rozvoji závažné infekce došlo u 3,9 % pacientů ve skupině s kombinovanou terapií, u 4,9 % ve skupině s infliximabem a u 5,6 % ve skupině léčené azathioprinem. Rovněž bylo zjištěno, že u pacientů léčených kombinovanou terapií byly detekovány vyšší hladiny infliximabu v séru, čímž došlo také ke zvýšení jeho biologické dostupnosti.

Studie SONIC tedy jednoznačně prokázala, že pacienti se střední až vysokou aktivitou CD, kteří byli léčeni kombinovanou terapií (infliximab + azathioprin) nebo infliximabem v monoterapii, dosáhli klinické remise s větší pravděpodobností než ti, kteří užívali azathioprin v monoterapii.

(mik)

Zdroj:

  1. Colombel J. F. et al.: Infliximab, Azathioprine, or Combination Therapy for Crohn's Disease. N Engl J Med 2010; 362: 1383–1395.


Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se