Gonadální funkce u mužů a žen s klasickou galaktosémií

9. 5. 2010

U párů se sníženou plodností je v 18–24 % případů považována za kauzální příčinu porucha menstruačního cyklu. Dle WHO se jedná v 10 % případů o hypogonadotropický hypoestrogenní typ poruchy, v 85 % normogonadotropický normoestrogenní typ a pouze v 5 % jde o hypergonadotropický hypoestrogenní typ.

U párů se sníženou plodností je v 18–24 % případů považována za kauzální příčinu porucha menstruačního cyklu. Dle WHO se jedná v 10 % případů o hypogonadotropický hypoestrogenní typ poruchy, v 85 % normogonadotropický normoestrogenní typ a pouze v 5 % jde o hypergonadotropický hypoestrogenní typ. Do poslední skupiny řadíme strukturální chromozomální abnormity, vlivy prostředí, poruchy imunity a autozomálně dědičné poruchy, zahrnující rovněž galaktosémii.

Klasická galaktosémie je dědičná porucha metabolismu galaktózy vyvolaná enzymatickým deficitem galaktózo-1-fosfát uridyltransferázy (GALT). Galaktóza může být konvertována na zdroj energie nebo zabudována do glykoproteinů a glykolipidů, při poruše jejího metabolismu vznikají patologické produkty ve tkáních a tekutinách vedoucí k patologické glykosylaci a způsobující již u dětí v prvních dnech života hepatocelulární poškození, renální tubulární poruchy a kataraktu. I přes časné dietní opatření jsou v dospělém věku již přítomny závažné projevy nemoci – u žen je patrná ovariální dysfunkce s poruchami plodnosti, u obou pohlaví jsou přítomny neurologické symptomy (např. poruchy kognitivních funkcí).

Studie se retrospektivně zabývala vlivem galaktosémie na reprodukční schopnost mužů a žen a čerpala ze zdrojů s touto tematikou publikovaných v období leden 1971 až duben 2009 a vyhledaných prostřednictvím Pubmedu.

Předčasné ovariální selhání se většinou vyskytuje u žen s homozygotní mutací GALT a je spojeno s nejtěžší formou nemoci. Tato situace kontrastuje s relativně normální gonadální funkcí u mužů. Období, ve kterém dochází k poškození ovarií (pre-, peri- nebo postnatálně), zůstává nejasné, ovaria jsou pravděpodobně toxicky poškozena působením galaktikolu a vlivem oxidativního stresu. U části mladých dospělých žen je výrazně snížen počet primordiálních folikulů s absencí intermediárních a Graafových folikulů, což signalizuje zástavu maturace folikulů. Elevace FSH je nalézána velmi časně (mezi 4 měsíci až 4 roky života) a poté před nástupem puberty.

Ženy s klasickou formou galaktosémie s přítomností primární ovariální insuficience jsou považovány za infertilní, i když jsou v literatuře opakovaně popisovány případy spontánních gravidit. V případě prenatálního poradenství zůstává otázkou volba vhodného prediktoru gravidity (v úvahu přichází sledování hladin anti-Müllerova faktoru). V neposlední řadě je nutno zvážit rizika případné gravidity pro galaktosemickou pacientku a její obecně heterozygotní dítě pro daný gen a zajistit adekvátní prenatální a postnatální terapii na specializovaném pracovišti.

(moa)

Zdroj: Gonadal function in male and fiale patients with classic galactosemia. Human Reproduction Update, Vol. 16, No. 2 pp. 177–188, 2010.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se