Poslední doporučení pro správné podávání paracetamolu v pediatrii

4. 1. 2016

Přehledový článek shrnuje aktuální poznatky o správném podávání perorálního paracetamolu při léčbě horečky a bolesti u pediatrických pacientů. Shrnuty jsou základní farmakokinetické i farmakodynamické údaje, jejich klinické implikace a nová zjištění z klinických studií. Diskutována je především optimální dávka, která má zajistit dostatečný terapeutický efekt léčiva při zachování minimálních nežádoucích účinků.

Paracetamol je již řadu let zlatým standardem mezi analgetiky-antipyretiky pro léčbu pediatrických pacientů. Dle mezinárodních doporučení je léčivem první volby pro léčbu horečky a mírné až středně silné bolesti u dětí. Mechanismus účinku paracetamolu je komplexní a není dosud plně poznán. Zahrnuje jak ovlivnění cyklooxygenázy (COX), tak vaniloidních (TRPV1) a serotoninových (5-HT3) receptorů v CNS. Účinek paracetamolu je ovlivněn řadou faktorů, mezi nimiž je nejvýznamnější správné dávkování. Tato problematika již byla klinicky testována a diskutována u dospělých pacientů a nyní dochází k přehodnocení dávkovacích schémat i u pacientů pediatrických.

Optimální dávka paracetamolu

Italští autoři provedli rozsáhlou rešerši originálních prací, systematických reviews a metaanalýz. Správně zvolené dávkovací schéma se ukázalo jako naprosto zásadní pro dosažení dostatečného účinku léčiva bez zbytečného oddálení nástupu účinku, a to jak v terapii horečky, tak bolesti u dětí. V terapii horečky dávka 15 mg/kg snižuje tělesnou teplotu výrazněji, rychleji a účinek přetrvává po delší dobu ve srovnání s dávkou 10 mg/kg. Z hlediska analgezie starší klinické studie ukazují, že podávání subterapeutických dávek (≤ 10 mg/kg) vede k nižší efektivitě v porovnání se skupinou nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs). Oproti tomu novější studie, ve kterých je užito dávky 15 mg/kg, ukazují statisticky signifikantně vyšší analgetický účinek paracetamolu ve srovnání s placebem a zcela srovnatelný s účinkem NSAIDs.

Bezpečnost léčby a nežádoucí účinky

Podávání paracetamolu v dávkách 15 mg/kg vykazuje obdobný bezpečnostní profil jako placebo či NSAIDs (ibuprofen, ketoprofen) při krátkodobém užití v léčbě horečky a bolesti. Při užívání paracetamolu po delší dobu je pak výskyt nežádoucích účinků nižší než u NSAIDs. Gastrointestinální nežádoucí účinky se častěji vyskytují u NSAIDs než u paracetamolu. Paracetamol je také, na rozdíl od NSAIDs, indikován pro všechny věkové kategorie dětí. Hepatotoxicita se vyskytuje spíše při dlouhodobém užívání. Objevuje se většinou až při výrazném předávkování (10–15× vyšší dávka), jehož příčinou byla příliš častá aplikace, zdvojení dávek nebo chybná kombinace s dalšími léčivými přípravky, které rovněž obsahují paracetamol. 

Závěr

Klinická evidence potvrzuje, že paracetamol podávaný perorálně v dávce 15 mg/kg je účinným a bezpečným léčivem v terapii horečnatých stavů a bolesti u dětských pacientů. Autoři také připomínají, že je důležitá volba vhodné lékové formy. V případě paracetamolu jsou to především kapky a sirupy, které také umožňují přesně odměřit správnou dávku dle tělesné hmotnosti dítěte.

(bak)

Zdroj: de Martino M., Chiarugi A. Recent advances in pediatric use of oral paracetamol in fever and pain management. Pain Ther 2015 Oct 30 [Epub ahead of print].Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se