Paracetamol v prevenci postvakcinační horečky u dětí do 1 roku života

10. 11. 2015

Horečka je poměrně častým nežádoucím účinkem vakcín, které jsou součástí povinného očkovacího kalendáře. Výzkum lékařů ze Spojených států amerických ozřejmil příznivé účinky paracetamolu v prevenci postvakcinační horečky u dětí do jednoho roku života.

Úvod

Horečka je poměrně častým nežádoucím účinkem vakcín, které jsou součástí povinného očkovacího kalendáře. Tuto skutečnost potvrzuje například výzkum, který ukázal, že po současném podání sedmivalentní pneumokokové vakcíny a trojkombinace difterie, tetanus a pertuse ve 2, 4 a 6 měsících věku došlo ke vzestupu rektální teploty na ≥ 38 °C u 24 % očkovaných a ke vzestupu rektální teploty na ≥ 39 °C u 2,5 % očkovaných dětí.

Postvakcinační horečka přitom zatěžuje nejen zdravotní systém, protože často vede k návštěvě zdravotnického zařízení, ale také rodinu a samotné dítě. Postvakcinační horečka v neposlední řadě může vyvolat nedůvěru rodičů ohledně bezpečnosti rutinních vakcín. Výzkum lékařů ze Spojených států amerických se v duchu těchto skutečností pokusil ozřejmit přínos paracetamolu v prevenci postvakcinační horečky.

Metody studie

Randomizovaná jednoduše zaslepená placebem kontrolovaná studie byla zaměřena na prevenci postvakcinační horečky u dětí ve věku od 6 týdnů do 9 měsíců. Účastníci výzkumu byli náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina podstoupila po vakcinaci terapii pěti dávkami paracetamolu (10–15 mg/kg), kdežto druhá skupina dostávala placebo. Primárním cílem studie bylo naměření rektální teploty ≥ 38 °C během 32 hodin po očkování.

Výsledky studie

Rektální teplota ≥ 38 °C byla naměřena u 14 % dětí podstupujících terapii paracetamolem (25/176) oproti 22 % dětí podstupujících léčbu placebem (37/176). Rozdíl tedy nebyl statisticky signifikantní (RR = 0,63; 95% CI 0,40–1,01).

V analýze stratifikované podle věku (≥ 24 týdnů věku) však byl nalezen signifikantní rozdíl ve výskytu horečky u skupiny podstupující terapii paracetamolem oproti skupině léčené placebem (13 vs. 25 %; p  =  0,03). Ve skupině léčené paracetamolem také bylo zaznamenáno nižší riziko rozvoje neklidu a úzkostlivosti oproti skupině léčené placebem (10 vs. 24 %).

Závěr

Výsledky této relativně malé studie naznačují, že paracetamol může snížit riziko postvakcinační horečky a s ní spojeného neklidu dítěte.

(holi)

Zdroj: Jackson L. A. et al. A randomized placebo-controlled trial of acetaminophen for prevention of post-vaccination fever in infants. PLoS One 2011; 6 (6): e20102; doi: 10.1371/journal.pone.0020102.

 Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se