Metabolismus paracetamolu u mladých žen

4. 1. 2016

Farmakokinetická fenotypizační studie se zaměřila na metabolismus paracetamolu u mladých žen s cílem ověřit intra- a interindividuální variabilitu v závislosti na hladinách pohlavních hormonů v různých specifických obdobích života ženy.

Znalost farmakokinetických parametrů má význam pro optimalizaci nejen účinnosti, ale také bezpečnosti léčiva. Paracetamol (PAR) je téměř výlučně metabolizován v játrech a pouze 1−4 % látky jsou vylučována v nezměněné formě močí. Převážná část PAR je vylučována ve formě PAR-glukuronidu (47−62 %) nebo PAR-sulfátu (25−36 %). Pouze malá část (8−10 %) je oxidována systémem cytochromu P450 (CYP2E1, CYP1A2 a CYP3A4) na 3-hydroxy-PAR a toxický metabolit N-acetyl-p-benzochinonimin. Podle dostupných informací dochází působením změněných hladin pohlavních hormonů v různých specifických obdobích života ženy k nárůstu clearance PAR.

Poolovaná analýza se zaměřila na studium vlivu změn hladin pohlavních hormonů na metabolismus intravenózně aplikovaného PAR u různých skupin mladých žen. Celkem zahrnula 69 osob: 47 během porodu (8/47 následně 10−15 týdnů po porodu, 7/8 znovu 1 rok po porodu) a 22 zdravých kontrol užívajících hormonální antikoncepci (HAK) nebo bez ní. Farmakokinetické parametry byly odhadovány pomocí nelineárního modelu smíšených efektů na základě vzorků plazmy a moči sledovaných žen.

V porovnání se zdravými kontrolami neužívajícími HAK ovlivnil glukuronidaci PAR nejvíce probíhající porod (faktor = 2,03). Naopak ženy časně po porodu vykazovaly pokles glukuronidace PAR (faktor = 0,55). U žen užívajících HAK byl patrný nárůst glukuronidace PAR (faktor = 1,46). Hladiny estradiolu model nijak dále neovlivnily. Porod významně neovlivňoval sulfataci PAR. Ta však byla vyšší u žen, které porodily předčasně (před 37. týdnem gravidity, faktor = 1,34), při porovnání s kontrolní skupinou a ženami, které porodily v termínu. Clearance nezměněného PAR závisela na frekvenci močení.

Variabilitu glukuronidace PAR u mladých žen lze částečně připisovat změněným hladinám pohlavních hormonů v těhotenství, časně po porodu nebo vlivem užívání HAK. Autoři práce předpokládají, že intra- i interindividuální variabilitu glukuronidace PAR zjištěnou fenotypizací je možné použít k predikci farmakokinetiky také jiných léčiv, která se metabolizují glukuronidací (lamotrigin, propofol, benzodiazepiny).

(the)

Zdroj: Allegaert K., Peeters M. Y., Beleyn B. et al. Paracetamol pharmacokinetics and metabolism in young women. BMC Anesthesiol 2015; 15: 163; doi: 10.1186/s12871-015-0144-3.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se