Isavukonazol v prevenci a terapii invazivních mykotických infekcí

16. 9. 2019

Isavukonazol je antimykotikum indikované k terapii invazivní aspergilózy a mukormykózy. Několik studií z reálné klinické praxe hodnotilo benefit podávání isavukonazolu u vysoce rizikových imunokompromitovaných pacientů z hlediska účinnosti, bezpečnosti, ale také nákladů na léčbu.

Inzerce

Úvod

Fungicidní účinky isavukonazolu jsou dány tím, že blokuje syntézu ergosterolu, který představuje klíčovou součást buněčné membrány plísní. Inhibicí syntézy ergosterolu dochází k hromadění methylovaných prekurzorů sterolu a vyčerpání ergosterolu v buněčné membráně, což vede k oslabení její struktury a funkce. Klinická účinnost isavukonazolu byla prokázána u plísní rodu Aspergillus a Mucorales. Antimykotikum je tak indikované k terapii invazivní aspergilózy a také mukormykózy u pacientů, kterým nelze podat amfotericin B.

Výsledky studií

Bowen et al. publikovali v roce 2019 v časopisu Mycoses studii hodnotící podávání isavukonazolu v prevenci invazivních mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů. Studie se zúčastnilo 98 hospitalizovaných pacientů, kteří podstoupili celkem 138 cyklů profylaktického podávání isavukonazolu (2193 dnů terapie). Indikací k profylaktické terapii byla ve více než polovině případů (59,4 %) refrakterní akutní myeloidní leukémie nebo její relaps. Průlomová invazivní mykotická infekce se objevila v 8 cyklech (5,8 %). Terapie byla časně ukončena v 6 cyklech pro podezření na lékovou toxicitu (5 případů hepatotoxicity, 1 případ vyrážky). Profylaxe isavukonazolem vedla k průměrné úspoře nákladů ve výši 128,25 USD na den terapie v porovnání s odhadovanými náklady při profylaxi posakonazolem (p < 0,001).

Hassouna et al. publikovali v roce 2019 v časopisu Mycoses studii hodnotící podávání isavukonazolu ve velkém akademickém transplantačním a onkologickém centru (Cleveland Clinic). Retrospektivní studie se zúčastnilo 91 dospělých pacientů, přičemž 6 z nich podstoupilo primární profylaxi isavukonazolem, 10 pacientů terapii a následnou sekundární profylaxi a 75 pacientů pouze terapii bez profylaxe. Celková léčebná odpověď činila 62 %, 6týdenní mortalita byla 24 %. U jedinců podstupujících profylaxi isavukonazolem nebyl zaznamenán žádný případ invazivní mykotické infekce. Pouze jeden pacient ukončil léčbu z důvodu hepatotoxicity.

Studie, kterou publikovali Floros et al. v roce 2017 v časopisu BMC Infectious Diseases, modelově porovnávala nákladovou efektivitu isavukonazolu a vorikonazolu u švédských pacientů s možnou invazivní aspergilózou, přičemž u 6 % se připouštěla možnost infekce mukormykózou. Z výsledků studie vyplynulo, že podávání isavukonazolu je v porovnání s vorikonazolem nákladově efektivnější − pravděpodobně i vzhledem k současnému pokrytí plísní rodu Mucorales.

Závěr

Z výsledků publikovaných studií vyplývá, že isavukonazol představuje účinnou, bezpečnou a nákladově efektivní volbu v profylaxi a terapii invazivních mykotických infekcí.

(holi)

Zdroje:

  1. Bowen C. D., Tallman G. B., Hakki M., Lewis II J. S. Isavuconazole to prevent invasive fungal infection in immunocompromised adults: initial experience at an academic medical centre. Mycoses 2019 May 3, doi: 10.1111/myc.12924 [Epub ahead of print].
  2. Hassouna H., Athans V., Brizendine K. D. Real-world use-Isavuconazole at a large academic medical center. Mycoses 2019 Jun; 62 (6): 534–541, doi: 10.1111/myc.12910.
  3. Floros L., Kuessner D., Posthumus J. et al. Cost-effectiveness analysis of isavuconazole versus voriconazole for the treatment of patients with possible invasive aspergillosis in Sweden. BMC Infect Dis 2019 Feb 11; 19 (1): 134, doi: 10.1186/s12879-019-3683-2.


Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×