Isavukonazol v prevenci a terapii invazivních mykotických infekcí

16. 9. 2019

Isavukonazol je antimykotikum indikované k terapii invazivní aspergilózy a mukormykózy. Několik studií z reálné klinické praxe hodnotilo benefit podávání isavukonazolu u vysoce rizikových imunokompromitovaných pacientů z hlediska účinnosti, bezpečnosti, ale také nákladů na léčbu.

Úvod

Fungicidní účinky isavukonazolu jsou dány tím, že blokuje syntézu ergosterolu, který představuje klíčovou součást buněčné membrány plísní. Inhibicí syntézy ergosterolu dochází k hromadění methylovaných prekurzorů sterolu a vyčerpání ergosterolu v buněčné membráně, což vede k oslabení její struktury a funkce. Klinická účinnost isavukonazolu byla prokázána u plísní rodu Aspergillus a Mucorales. Antimykotikum je tak indikované k terapii invazivní aspergilózy a také mukormykózy u pacientů, kterým nelze podat amfotericin B.

Výsledky studií

Bowen et al. publikovali v roce 2019 v časopisu Mycoses studii hodnotící podávání isavukonazolu v prevenci invazivních mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů. Studie se zúčastnilo 98 hospitalizovaných pacientů, kteří podstoupili celkem 138 cyklů profylaktického podávání isavukonazolu (2193 dnů terapie). Indikací k profylaktické terapii byla ve více než polovině případů (59,4 %) refrakterní akutní myeloidní leukémie nebo její relaps. Průlomová invazivní mykotická infekce se objevila v 8 cyklech (5,8 %). Terapie byla časně ukončena v 6 cyklech pro podezření na lékovou toxicitu (5 případů hepatotoxicity, 1 případ vyrážky). Profylaxe isavukonazolem vedla k průměrné úspoře nákladů ve výši 128,25 USD na den terapie v porovnání s odhadovanými náklady při profylaxi posakonazolem (p < 0,001).

Hassouna et al. publikovali v roce 2019 v časopisu Mycoses studii hodnotící podávání isavukonazolu ve velkém akademickém transplantačním a onkologickém centru (Cleveland Clinic). Retrospektivní studie se zúčastnilo 91 dospělých pacientů, přičemž 6 z nich podstoupilo primární profylaxi isavukonazolem, 10 pacientů terapii a následnou sekundární profylaxi a 75 pacientů pouze terapii bez profylaxe. Celková léčebná odpověď činila 62 %, 6týdenní mortalita byla 24 %. U jedinců podstupujících profylaxi isavukonazolem nebyl zaznamenán žádný případ invazivní mykotické infekce. Pouze jeden pacient ukončil léčbu z důvodu hepatotoxicity.

Studie, kterou publikovali Floros et al. v roce 2017 v časopisu BMC Infectious Diseases, modelově porovnávala nákladovou efektivitu isavukonazolu a vorikonazolu u švédských pacientů s možnou invazivní aspergilózou, přičemž u 6 % se připouštěla možnost infekce mukormykózou. Z výsledků studie vyplynulo, že podávání isavukonazolu je v porovnání s vorikonazolem nákladově efektivnější − pravděpodobně i vzhledem k současnému pokrytí plísní rodu Mucorales.

Závěr

Z výsledků publikovaných studií vyplývá, že isavukonazol představuje účinnou, bezpečnou a nákladově efektivní volbu v profylaxi a terapii invazivních mykotických infekcí.

(holi)

Zdroje:

  1. Bowen C. D., Tallman G. B., Hakki M., Lewis II J. S. Isavuconazole to prevent invasive fungal infection in immunocompromised adults: initial experience at an academic medical centre. Mycoses 2019 May 3, doi: 10.1111/myc.12924 [Epub ahead of print].
  2. Hassouna H., Athans V., Brizendine K. D. Real-world use-Isavuconazole at a large academic medical center. Mycoses 2019 Jun; 62 (6): 534–541, doi: 10.1111/myc.12910.
  3. Floros L., Kuessner D., Posthumus J. et al. Cost-effectiveness analysis of isavuconazole versus voriconazole for the treatment of patients with possible invasive aspergillosis in Sweden. BMC Infect Dis 2019 Feb 11; 19 (1): 134, doi: 10.1186/s12879-019-3683-2.


Štítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se