Zvyšování dávek bilastinu zlepšuje účinnost u kontaktní chladové kopřivky

16. 10. 2017

H1-antihistaminikum bilastin má výhodné farmakologické vlastnosti, jichž se využívá k léčbě různých typů urtikarií. Prezentovaná studie hodnotí účinnost a snášenlivost standardních a postupně se zvyšujících dávek této látky u kontaktní chladové kopřivky.

Úvod

Kontaktní chladová kopřivka (CCU – contact cold urticaria) je charakterizována svědivými otoky a zčervenáním kůže. Za tyto symptomy jsou zodpovědné mediátory zánětu uvolněné po expozici chladovému podnětu. Podle současných doporučení patří mezi léky volby nesedativní H1-antihistaminika, jejichž standardní dávka může být při nedostatečné odpovědi až čtyřnásobně zvýšena.

Metodika a průběh studie

Do 12týdenní randomizované zkřížené dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie bylo zahrnuto 20 pacientů s diagnostikovanou chladovou urtikarií. Po dobu 7 dnů pacienti užívali placebo, bilastin v dávce 20, 40 nebo 80 mg, vždy se 14denní vymývací fází.

Primárním sledovaným parametrem byla změna kritické prahové teploty (CTT) neboli nejvyšší teploty, která ještě vyvolala pozitivní kožní reakci. Jako sekundární parametry byly pomocí mikrodialýzy hodnoceny hladiny histaminu, interleukinů IL-6 a IL-8, tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) za 1–3 hodiny po chladovém podnětu a bezpečnost i tolerabilita bilastinu.

Výsledky

Bilastin v dávce 20 mg významně zmírnil CTT (medián 6 °C vs. 18 °C u placeba; p < 0,0001). Zvýšení dávky na 40 a na 80 mg denně vedlo k významnému zvýšení účinnosti (medián CTT < 4 °C; p < 0,0001 oproti placebu). Na tuto maximální dávku zareagovalo 95 % pacientů, přičemž 60 % bylo zcela bez příznaků. Potvrzeno bylo také signifikantní snížení hladin sledovaných prozánětlivých mediátorů (p < 0,05). V souvislosti se stoupající dávkou se neprojevilo zvýšení sedativního účinku a probandi celou terapii tolerovali dobře.

Závěr

Bilastin velmi účinně zmírňuje symptomy kontaktní chladové kopřivky. Čtyřnásobně zvýšená dávka prokázala bezpečnost, účinnost i dobrou snášenlivost, což je v souladu s aktuálním doporučením pro terapii urtikarií.

(zemt)

Zdroj: Krause K., Spohr A., Zuberbier T. et al. Up-dosing with bilastine results in improved effectiveness in cold contact urticaria. Allergy 2013; 68 (7): 921–928, doi: 10.1111/all.12171.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Antihistaminika 2. generace
Autoři: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., MUDr. Mojmír Račanský

Antihistaminika - bezpečná terapie alergických chorob
Autoři: MUDr. Ester Seberová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se