Srovnání účinnosti a bezpečnosti bilastinu s levocetirizinem v léčbě chronické idiopatické urtikarie

10. 6. 2016

Mezinárodní klinická studie s více než 500 účastníky prokázala srovnatelnou efektivitu a bezpečnost užití 20 mg bilastinu oproti 5 mg levocetirizinu v terapii chronické idiopatické urtikarie.

Chronická idiopatická urtikarie (CU) je onemocnění neznámé příčiny přetrvávající déle než 6 týdnů s každodenním (nebo téměř každodenním) výsevem svědivých pupenů. Lékem první volby symptomatické terapie jsou antihistaminika.

Metodika studie

Multicentrická mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie zahrnula 525 dospělých s anamnézou středně těžké až těžké formy idiopatické CU. Účastníci byli náhodně rozděleni k terapii bilastinem 20 mg, levocetirizinem 5 mg nebo pouze placebem 1× denně po dobu 28 dnů.

Dle předem daných stupnic byla hodnocena intenzita pruritu, počet pupenů a největší velikost pupenů. Příznaky byly zaznamenávány jako tzv. skóre zpětně hodnocených symptomů, které odráží subjektivně hodnocený stav pacienta v uplynulých 12 hodinách, a tzv. skóre aktuálních symptomů, odrážející stav v době vyšetření na klinice. Primárním ukazatelem účinnosti byla změna celkového skóre symptomů (součet skóre výše jmenovaných zpětně hodnocených symptomů) během 28 dnů oproti výchozímu stavu. Sekundárními ukazateli byly změny skóre zpětně hodnocených a aktuálních symptomů, kvality života, kvality spánku a celkového dyskomfortu. Bezpečnost léčiv se hodnotila dle incidence, závažnosti a typu nežádoucích účinků, výsledků laboratorních testů a EKG vyšetření.

Výsledky hodnocení

Léčba bilastinem byla signifikantně účinnější v potlačení všech symptomů než placebo (p < 0,001). Ve shodě se zlepšením klinických příznaků bilastin prokazatelně zlepšil i kvalitu života a spánku a zmírnil celkový dyskomfort oproti placebu (p < 0,001 pro všechny parametry). Účinnost a bezpečnost bilastinu a levocetirizinu byla vzájemně srovnatelná.

Závěr

Závěrem lze říci, že terapeutická dávka 20 mg bilastinu je účinná a bezpečná možnost symptomatické léčby chronické urtikarie.

(raj)

Zdroj: Zuberbier T., Oanta A., Bogacka E. et al. The Bilastine International Working Group. Comparison of the efficacy and safety of bilastine 20 mg vs. levocetirizine 5 mg for the treatment of chronic idiopathic urticaria: a multi-centre, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Allergy 2010; 65: 516–528; doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02217.x.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Nejnovější kurzy
Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se