Dynamika vývoje alergií u dětí

1. 10. 2020

Výskyt alergických onemocnění se u dětí v rozvinutých zemích v posledních desetiletích stále zvyšuje. Slovenští autoři se pokusili popsat dynamiku vývoje alergických symptomů u prospektivní kohorty dětí, u nichž se projevila atopická dermatitida, rinokonjunktivitida, sípání, urtikarie nebo potravinová alergie v prvních 5 letech života.

Atopický a reverzní atopický pochod

Rané dětství představuje kritickou periodu vývoje imunitního systému, proto se brzy v dětství poprvé může objevit alergie. Studie ukazují, že se incidence alergií v posledních desetiletích zvyšuje a že ve střední Evropě postihují zhruba 30 % dětí. Spergel a Pallerová uvádějí, že atopie, tedy predispozice k alergii, vede k sekvenčnímu rozvoji různých klinických forem alergie (atopický pochod), počínaje atopickou dermatitidou (AD), s následným výskytem rinokonjunktivitidy (RK) a astmatu. Barberio et al. popisují opačný rozvoj projevů utopie (reverse atopic march), tj. vznik atopické dermatitidy u dětí, jež měly dříve pouze astma. Existují i práce, které se snaží rozdělit manifestace atopie do různých genotypů.

Průběh a výsledky studie

Studie probíhala na Slovensku v letech 1996−2000. Z 1992 přihlášených dětí bylo zařazeno 320, u nichž došlo k projevu atopie do 5. roku věku. Děti byly vyšetřeny ve 3 obdobích vývoje: kojeneckém (< 1 rok, n = 64), batolecím (1−2 roky, n = 145) a předškolním (2−5 let, n = 195); z toho 84 dětí bylo vyšetřeno 5× (tj. 1x ročně).

V průběhu prvních 5 let života bylo pozorováno postupné zvyšování výskytu alergických onemocnění (p < 0,001). Jako první se obvykle objevila atopická dermatitida. Z 64 kojenců se symptomy utopie mělo AD 58. Atopická dermatitida, manifestovaná v kojeneckém věku asi u třetiny dětí, v pozdějším věku vymizela. Přetrvávání samotné atopické dermatitidy bez remisí a zhoršování a bez dalších projevů atopie bylo spíše vzácné (u 6,9 % dětí s AD).

V batolecím a předškolním věku narůstala variabilita symptomů a AD se kombinovala ostatními projevy. Výskyt rinokonjunktivity vzrostl z 1,3 % u kojenců na 13,4 % u batolat a 36,6 % u předškolních dětí (obě p < 0,001). Podobně s věkem stoupal výskyt sípání. Astma bylo diagnostikováno u 7,9 % 4letých dětí, přičemž u 40 % z nich bylo dříve zaznamenáno sípání. Urtikarie se s jedinou výjimkou poprvé objevila až ve věku 2–5 let. Ve 39 % případů se kombinovala s jiným projevem atopie a v 78 % se rozvinula u dětí, které již měly dříve nějaký projev atopie. Potravinovou alergii měla jen 3,4 % kojenců, ale již 55,6 % batolat a 66,7 % předškolních dětí.

Závěr

Studie slovenských odborníků ukazuje, že frekvence alergických onemocnění se zvyšuje během prvních 5 let života. Multisymptomatické alergie nahrazují s postupujícím věkem monosymptomatické formy. Pozorovaná dynamika alergických symptomů odpovídá hypotéze o sekvenčním vývoji různých klinických forem alergie (atopickém pochodu). 

(saz)

Zdroje:
1. Vrbová M., Dorociaková P., Vyškovský R. et al. Dynamics of allergy development during the first 5 years of life. Eur J Pediatr 2018; 177 (9): 1317−1325, doi: 10.1007/s00431-018-3188-9.
2. Spergel J. M., Paller A. S. Atopic dermatitis and the atopic march. J Allergy Clin Immunol 2003; 112 (6 Suppl.): S118−S127, doi: 10.1016/j.jaci.2003.09.033.
3. Barberio G., Pajno G. B., Vita D. et al. Does a 'reverse' atopic march exist? Allergy 2008; 63 (12): 1630−1632, doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01710.x.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se