Bilastin jako spolehlivý pomocník v léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie i u mladších dětí

21. 7. 2021

Bilastin byl donedávna indikován k léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie pouze u pacientů starších 12 let. Aktuální poznatky z validních studií ovšem prokazují bezpečnost a účinnost jeho užívání i u mladších osob.

Farmakologické vlastnosti bilastinu

Bilastin, antihistaminikum 2. generace, které je vysoce selektivní k receptorům H1, je indikovaný k léčbě sezónní i celoroční alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie. Standardně se užívá 1× denně perorálně a vyznačuje se rychlým nástupem účinku a jeho delším trváním.

V organismu není významně metabolizován, neinteraguje se systémem cytochromu P450, což výrazně omezuje lékové interakce. U pacientů s poškozením ledvin nebo jater navíc není nutná úprava dávkování. Hematoencefalickou bariérou bilastin prostupuje pouze minimálně, a proto nepůsobí sedativně, případně jeví pouze zanedbatelný sedativní efekt. Nevykazuje ani negativní anticholinergní a kardiotoxické účinky.

Efektivita, bezpečnost a vhodné dávkování i u mladších dětí

Výsledky následujících studií byly vyhledány v databázi PubMed 25. února 2019.

Do studie zabývající se účinností a bezpečností bilastinu u adolescentů bylo zařazeno celkem 198 pacientů ve věku 12–18 let se sezónní nebo celoroční rinokonjunktivitidou či urtikarií. Celkem 81 pacientů užívalo bilastin v dávce 20 mg, 68 z nich po celých 12 měsíců. Bilastin v dávce 20 mg denně se v této věkové skupině ukázal jako bezpečný, a proto je nyní schválen k léčbě dospělých pacientů i adolescentů starších 12 let.

Na základě výsledků mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie, která hodnotila bezpečnost a účinnost bilastinu u dětí ve věku 2–12 let, byl tento lék nedávno schválen i pro děti mladší 12 let (s tělesnou hmotností ≥ 20 kg).

Vhodnou dávku ověřovala otevřená farmakokinetická studie. Pacienti tvořili dvě věkové kategorie, a to 6−12 let (n = 24) a 2−6 let (n = 7), a užívali bilastin 10 mg 1× denně po dobu 6 dnů. Studie ukázala, že tato dávka je u dětí mladších 12 let bezpečná a ekvivalentní dávce 20 mg u dospělých.

Bezpečnostní profil se výrazně neliší od placeba 

Bezpečnost bilastinu u dětí ve věku 2 až ≤ 12 let s alergickou rinokonjunktivitidou nebo urtikarií byla testována na 506 subjektech, kteří užívali léčivo v dávce 10 mg denně po dobu 12 týdnů. Pacienti byli rozděleni do 3 věkových skupin: 2−6 let (20 % pacientů), 6−9 let (40 %) a 9−12 let (40 %). Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů bez nežádoucích příhod způsobených užíváním bilastinu.

Po 12 týdnech nebyl ve skupině pacientů užívajících bilastin pozorován signifikantně významný rozdíl v podílu pacientů bez nežádoucích příhod v porovnání se skupinou užívající placebo (31,5 vs. 32,5 %), a to ani mezi jednotlivými věkovými skupinami. Podle výsledků dotazníkových šetření měli pacienti užívající bilastin i stejně kvalitní spánek jako pacienti užívající placebo.

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, bilastin je vhodný k léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie nejen u dospělých pacientů, ale i u dětí. U dospělých a adolescentů starších 12 let je doporučena dávka 20 mg 1× denně perorálně, u dětí ve věku 6−11 let (s tělesnou hmotností ≥ 20 kg) poloviční, tj. 10 mg 1× denně. Ve všech věkových skupinách je bilastin vysoce účinný, dobře tolerovaný a prokazatelně zlepšuje kvalitu života.

(mafi)

Zdroj: Church M. K., Tiongco-Recto M., Ridolo E., Novák Z. Bilastine: a lifetime companion for the treatment of allergies. Curr Med Res Opin 2019; 36 (3): 445–454, doi: 10.1080/03007995.2019.1681134.Štítky
Alergologie a imunologie Dermatologie Dětská dermatologie
Partneři sekce

Nejnovější kurzy
Trendy v léčbě antihistaminiky
Autoři: MUDr. Jana Emlerová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se