Účinnost a bezpečnost tapentadolu v dlouhodobé analgetické terapii u pacientky s chronickou pankreatitidou – kazuistika

5. 12. 2018

Chronická pankreatitida je spojená se silnými bolestmi, které jsou často refrakterní vůči běžným analgetikům. Prezentovaná kazuistika demonstruje účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie opioidním analgetikem tapentadolem u 62leté pacientky s chronickou pankreatitidou. Výjimečností tohoto případu jsou farmakogenomické testy provedené před zahájením analgetické léčby ke stanovení metabolického fenotypu pacientky.

Léčba bolesti při chronické pankreatitidě

Mezi klinické symptomy chronické pankreatitidy patří bolest, poruchy trávení a diabetes mellitus. Cílem terapie je tlumení bolesti, substituce trávicí funkce pankreatickými enzymy, substituce inzulinu a léčba přidružených komplikací. Pacienti refrakterní k léčbě běžnými analgetiky vyžadují podávání silných opioidních analgetik.

Nová centrálně působící opioidní analgetika, mezi něž se řadí tapentadol, vykazují slibný účinek v terapii nociceptivní i neuropatické bolesti, přičemž mají při porovnání s tradičními opioidy dobrý profil snášenlivosti. Tapentadol působí dvojím mechanismem: jednak je agonistou opioidních receptorů s vysokou afinitou k μ-opioidním receptorům, ale současně inhibuje zpětné vychytávání noradrenalinu, díky čemuž může přispět také k tlumení neuropatické bolesti. Ve studiích prokázal zmírnění bolesti v dávce 300 mg/den bez zhoršení jaterních a renálních funkcí po dobu více než 3 měsíců.

Popis případu

62letá pacientka s chronickou pankreatitidou trpěla bolestmi, které byly refrakterní k endoskopické i chirurgické terapii. Při vyšetření jejího genomu nebyly nalezeny žádné varianty cytochromů, které by svědčily pro abnormální metabolismus tapentadolu. Počínaje 30. dnem před nasazením tapentadolu pacientka hodnotila bolest pomocí 10bodové numerické škály a grafického hodnocení. Sledování probíhalo dalších 145 dní po zahájení léčby tapantadolem v denní dávce 150 mg (ranní dávka 50 mg, noční dávka 100 mg). Před podáním léku a poté každých 10 dnů byl odebrán vzorek krve ke stanovení laboratorních parametrů.

Tapentadol vykázal významnou analgetickou účinnost. Skóre bolesti kleslo dle numerické škály během 1. týdne léčby z 8 bodů na 1 bod a na základě grafického znázornění bolesti pacientkou došlo ke zmenšení plochy vyjadřující bolest o 95 %. Při vyšetření 37. a 64. den léčby bylo zjištěno zvýšení hladiny kreatininu o 44 μmol/l oproti vstupní hodnotě. Po úpravě pitného režimu se však hodnoty vrátily k normálu. Během sledování nebylo nutné upravovat dávkování léku.

Závěr

Tapentadol by mohl být vhodným řešením u perzistující bolesti při chronické pankreatitidě, která by pacienty mohla ušetřit nežádoucích účinků kombinované analgetické léčby, jako je sedace, respirační deprese nebo zácpa.

(holi)

Zdroj: Iacobellis A., Seripa D., Palmieri O. et al. Efficacy and safety of long-term administration of tapentadol in relieving chronic pancreatitis pain. Pain Med 2017 Apr 1; 18 (4): 815–817, doi: 10.1093/pm/pnw220.Štítky
Interní lékařství Neurologie Onkologie Algeziologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se