Kombinovaná lokální léčba akné klindamycinem a tretinoinem: u kterých pacientů je nejúčinnější?

11. 6. 2016

Klindamycin-fosfát v kombinaci s tretinoinem v podobě gelu prokázal svou účinnost v klinických studiích i v široké dermatologické praxi u pacientů s akné. U kterých nemocných lze očekávat největší efekt?

Na tuto otázku se snaží nalézt odpověď práce z června 2015 publikovaná v Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. Jedná se o souhrnnou analýzu dvou kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií, které hodnotily účinnost a bezpečnost léčby v rámci III. fáze klinického testování. Na základě jejich výsledků byl léčivý přípravek schválen v USA a následně v dalších zemích pro použití u pacientů s acne vulgaris od 12 let věku.

Metodika studií

V rámci dvou analyzovaných studií celkem 845 nemocných s acne vulgaris v obličeji aplikovalo gel s obsahem klindamycin-fosfátu v koncentraci 1,2 % a tretinoinu 0,025 %, a to 1× denně. Léčebný efekt byl hodnocen po 12 týdnech, přičemž cílem práce bylo nalézt společné rysy pacientů, u nichž došlo k úplnému nebo téměř úplnému vymizení akné (hodnocení léčebné odpovědi clear či almost clear). Analýza tedy nezahrnuje kontrolní skupiny, jež aplikovaly jen klindamycin, jen tretinoin nebo jen vehikulum (placebo).

Velmi dobré výsledky u všech skupin pacientů

Úplného nebo téměř úplného vymizení kožních lézí bylo dosaženo u 185 pacientů, kteří používali kombinaci klindamycin + tretinoin, tj. v 21,8 % případů. Při srovnání parametrů vstupního souboru (n = 845) a skupiny pacientů s nejlepšími výsledky léčby (n = 185) jsou patrné některé rozdíly:

  • Pohlaví: ve „výsledné“ skupině lehce převažovaly ženy – 57,9 % (vs. 51,2 % ve vstupním souboru).
  • Závažnost acne vulgaris: jak lze očekávat, nejlepších výsledků dosáhli pacienti s lehkou akné (20,0 vs. 14,0 %) a s akné středního stupně (73,0 vs. 71,6 %).

Ženy s mírným až středně těžkou acne vulgaris se jeví jako nejvhodnější pro lokální léčbu kombinací klindamycinu s tretinoinem, avšak uvedené výsledky nebyly statisticky hodnoceny. Pacienti s těžkou akné jsou kandidáty pro kombinovanou systémovou a lokální léčbu, nicméně jak článek připomíná, i oni mohou výrazně pozitivně vnímat efekt samotné lokální terapie, byť dojde jen k částečnému vymizení kožních lézí. Navíc s přihlédnutím k výsledkům dalších publikovaných klinických studií lokální léčba kombinací klindamycin + tretinoin je velmi dobře tolerována a vysoce účinná ve všech skupinách pacientů bez ohledu na pohlaví či tíži onemocnění.

(thr)

Zdroj: Del Rosso J. Q. Clindamycin phosphate 1.2%/tretinoin 0.025% gel for the treatment of acne vulgaris: which patients are most likely to benefit the most? J Clin Aesthet Dermatol 2015 Jun; 8 (6): 19−23.Štítky
Dermatologie Gynekologie a porodnictví Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se