Kombinace klindamycinu s tretinoinem by mohla pomoci v léčbě erytematoteleangiektatické formy acne rosacea

5. 10. 2016

Acne rosacea je chronické kožní onemocnění postihující přibližně 10 % osob spíše bledší pleti. Obvykle se omezuje na pokožku obličeje. Jeho klinické projevy mohou zahrnovat erytém, teleangiektazie, papuly, pustuly, edém, léze v oblasti očí a rinofymu. Řada těchto klinických projevů se podobá acne vulgaris, proto autoři studie předpokládali, že by v léčbě acne rosacea mohla nalézt uplatnění i kombinace klindamycinu s tretinoinem.

Metodika studie

Američtí autoři na základě tohoto předpokladu zkoumali efektivitu a bezpečnost fixní kombinace 1,2% klindamycinu a 0,025% tretinoinu ve formě gelu při léčbě acne rosacea. Jednalo se o dvojitě zaslepenou randomizovanou a placebem kontrolovanou studii, do níž bylo zahrnuto 79 účastníků se středně závažnou až závažnou formou papulopustulární acne rosacea. Studie probíhala 12 týdnů. Prvním hodnoticím kritériem účinnosti bylo snížení počtu lézí posuzované jednak účastníkem samotným a jednak také lékařem. Druhým kritériem bylo zlepšení alespoň v jedné z kategorií symptomů. V průběhu studie byly sledovány rovněž nežádoucí reakce.

Výsledná zjištění

Počet papul a pustul se mezi oběma skupinami po 12 týdnech léčby příliš nelišil (p = 0,10). Téměř statisticky významného výsledku bylo dosaženo v lékařském hodnocení teleangiektatických projevů (p = 0,06) a k významnému zlepšení potom došlo u erytematoteleangiektatické formy acne rosacea (p = 0,05). Vysvětlení mechanismu tohoto účinku vyžaduje provedení dalších studií, nicméně se uvažuje o podílu protizánětlivých účinků klindamycinu, o stimulaci tvorby kolagenu v horních vrstvách dermis nebo stimulaci proliferace keratinocytů tretinoinem.

Pacienti s acne rosacea vykazují hypersenzitivní reakce na místně podávané přípravky významně častěji oproti běžné populaci. Gel obsahující kombinaci 1,2% klindamycinu a 0,025% tretinoinu však byl účastníky studie dobře snášen. Jediným podstatným nežádoucím účinkem byla tvorba šupinek v oblasti obličeje. Tento nežádoucí účinek byl sice významně častější v léčené skupině (p = 0,01), ale nevedl k vysazení přípravku.

Závěr

Předběžné výsledky naznačují, že kombinace klindamycinu a tretinoinu by mohla být efektivní i bezpečnou možností v léčbě erytematoteleangiektatického podtypu acne rosacea. Tento závěr je ovšem zapotřebí potvrdit dalšími studiemi prováděnými na rozsáhlejších populacích nemocných.

(ivh)

Zdroj: Chang A. L., Alora-Palli M., Lima X. T. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot study to assess the efficacy and safety of clindamycin 1.2% and tretinoin 0.025% combination gel for the treatment of acne rosacea over 12 weeks. J Drugs Dermatol 2012; 11 (3): 333−339.Štítky
Dermatologie Gynekologie a porodnictví Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se