Novinky v laboratorní diagnostice v ambulanci všeobecného praktického lékaře

11. 9. 2019

Od roku 2020 dojde k dalšímu posílení úlohy všeobecného praktického lékaře v diagnostice a terapii řady onemocnění, mezi něž patří i kolorektální karcinom a tromboembolická nemoc. S tím souvisí také laboratorní diagnostika prováděná přímo v ambulanci, která bude například u D-dimerů nově hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Úvod

Role všeobecného praktického lékaře v diagnostice a terapii řady onemocnění v posledních letech posiluje. Důležitou úlohu všeobecných praktických lékařů v primárním segmentu zdravotní péče podtrhuje dohoda mezi zdravotními pojišťovnami a Sdružením praktických lékařů České republiky, která byla dojednána v květnu letošního roku. Mezi nové výkony související s reformou primární péče tak patří od 1. 1. 2019 management kolorektálního karcinomu spolu s analytickou částí, tedy kvantitativním stanovením hemoglobinu ve stolici, a od příštího roku by se mělo jednat i o stanovení D-dimerů v ordinaci všeobecného praktického lékaře.

V rámci laboratorní diagnostiky v ambulanci všeobecného praktického lékaře nelze opomenout také stanovení C-reaktivního proteinu (CRP), které patří mezi nejčastěji ordinované vyšetření ve vyspělých zemích. Jedná se především o neocenitelného pomocníka v rámci diferenciální diagnostiky etiologie zánětlivých procesů v lidském organismu. Přínos testování CRP spočívá v odlišení akutní bakteriální infekce od virového onemocnění. V ambulanci všeobecného praktického lékaře se díky rychlému a jednoduchému testování stává stále častěji také indikátorem efektivity antibiotické terapie.

Stanovení D-dimerů v ambulanci PL

Stanovení D-dimerů, spolu s troponinem a proBNP, bude od roku 2020 hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění i v ambulancích všeobecných praktických lékařů. D-dimery jsou konečným produktem štěpení stabilizovaného fibrinu plazminem a jejich přítomnost svědčí o aktivaci koagulace a fibrinolýzy. K elevaci hladin D-dimerů dochází při hluboké žilní trombóze a plicní embolii, současně i po rozsáhlejších úrazech, operacích, při popáleninách, zánětech a u některých nádorových onemocnění.

V rámci stanovení D-dimerů je oceňována především vysoká negativní predikční hodnota užívaná v diagnostice tromboembolické nemoci. Negativní výsledek výrazně snižuje pravděpodobnost přítomnosti tromboembolické nemoci, naopak pozitivní hodnota vzhledem k nízké specificitě může být projevem řady onemocnění. Laboratorní diagnostika provedena v ambulanci všeobecného praktického lékaře tak už v blízké budoucnosti může být jednoduchým, rychlým a neocenitelným pomocníkem v základní diferenciální diagnostice tromboembolické nemoci.

Management CRC v ambulanci PL

Česká republika patří dlouhodobě na přední příčky v prevalenci kolorektálního karcinomu (CRC) i mortalitě na toto onemocnění na celém světě. Díky celoplošnému screeningu, který byl zaveden Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2009, však došlo k postupnému snížení incidence i mortality a zvýšení podílu osob přeživších 5 let od stanovení diagnózy. Primární vyšetření v rámci screeningu spočívá v testu na okultní krvácení ve stolici u asymptomatických osob ve věku 50–54 let. Test se v případě negativity opakuje v ročním intervalu, v případě pozitivity následuje kolonoskopické vyšetření. U asymptomatických osob ve věku ≥ 55 let je možné provádět opakovaný test na okultní krvácení nebo primárně odeslat pacienta na screeningové kolonoskopické vyšetření.

Naprosto nezastupitelnou úlohu v imunochemickém vyšetření na okultní krvácení zastávají všeobecní praktičtí lékaři, v menší míře pak i ambulantní gynekologové. Testy na standardizovaných certifikovaných přístrojích jsou plně hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Možnosti laboratorní diagnostiky v ambulanci PL

Laboratorní diagnostika v rámci primární péče přináší výrazné urychlení diagnostického a terapeutického procesu, z čehož profituje nejen pacient, ale i zdravotnický systém díky snížení počtu vyšetření, eliminaci nadbytečné léčby při špatně stanovené diagnóze nebo naopak následné terapie komplikací kvůli nestanovení diagnózy v časné fázi onemocnění.

Výhodou současných laboratorních přístrojů je jejich jednoduchost, rychlost a multifunkčnost, tedy možnost stanovení více diagnostických testů na jednom přístroji. Řadí se mezi ně například POCT analyzátory STANDARD F100 a STANDARD F200 založené na principech fluorescenční imunoanalýzy (FIA). Na těchto přístrojích je možné stanovit více než 20 různých parametrů včetně výše zmíněného CRP, D-dimerů a kvantitativního testu na okultní krvácení ve stolici (qFOB).

V rámci screeningu kolorektálního karcinomu jsou oba přístroje certifikované pro provádění kvantitativního testu hemoglobinu ve stolici v rozmezí 5–200 μg/g stolice za použití dodávaných testů iFOB.

Výhodou je přesné a rychlé stanovení konkrétního parametru bez nutnosti odesílání vzorků do laboratoře, popřípadě i pacienta na specializované vyšetření. Testovací soupravy obsahují reagencia s 2D kódem, dle kterého přístroj automaticky rozpozná analyzovaný parametr (CRP, D-dimer aj.).

(holi)

Zdroje:

  1. Cikrt T. V úterý se dohodli s pojišťovnami na úhradách pro příští rok praktici pro děti i dospělé. Zdravotnický deník, 15. 5. 2019. Dostupné na: www.zdravotnickydenik.cz/2019/05/vcera-se-dohodli-pojistovnami-uhradach-pristi-rok-praktici-deti-i-dospele
  2. Seifert B., Král N., Suchánek P. et al. Čas pro změny ve screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. Acta Medicinae 2018; 6 (12): 62−66.
  3. LAB MARK. Dostupné na: www.labmark.cz


Štítky
Mikrobiologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se