Zpracované štěpy lidské amniové a choriové tkáně můžou pomoci při hojení ran

25. 2. 2014

Zpracovaný dehydratovaný štěp lidské amniové/choriové tkáně si zachovává biologické vlastnosti potřebné pro ovlivnění 4 základních procesů probíhajících při hojení ran: proliferace buněk, zánětu, aktivity metaloproteinázy a přísunu progenitorových buněk.

Zpracovaný dehydratovaný štěp lidské amniové/choriové tkáně si zachovává biologické vlastnosti potřebné pro ovlivnění 4 základních procesů probíhajících při hojení ran: proliferace buněk, zánětu, aktivity metaloproteinázy a přísunu progenitorových buněk.

Je známo, že amniová a choriová tkáň lidské placenty obsahuje množství cytokinů a růstových faktorů. Její využití při hojení ran bylo ovšem limitováno zachováním biologické aktivity štěpů při zpracování do formy vhodné k terapeutickému použití. Americká společnost MiMedx vyvinula postup, při kterém si štěpy dehydratované lidské amniové a choriové tkáně (dHACM) uchovávají růstové faktory, interleukiny a tkáňové inhibitory metaloproteináz (PURION®).

Přítomnost těchto látek v dHACM byla hodnocena metodou ELISA a ukázala měřitelné hladiny růstových faktorů odvozených od trombocytů AA a BB, transformačních růstových faktorů α a ß, základního fibroblastového růstového faktoru, epidermálního růstového faktoru, placentárního růstového faktoru a kolonie granulocytů stimulujícího faktoru. Rovněž potvrdila přítomnost inteleukinů 4, 6, 8 a 10 a tkáňových inhibitorů metaloproteináz. Eluce růstových faktorů ze štěpů do fyziologického roztoku se pohybovala od 4 do 62 %, což ukazuje, že ve štěpu je přítomna jejich vázaná i volná frakce.

Studie in vitro ukázaly, že dHACM navozuje proliferaci lidských kožních fibroblastů a migraci mezenchymálních kmenových buněk. U myší in vivo vyvolal dHACM přísun mezenchymálních progenitorových buněk do místa implantace, což svědčí o přítomnosti rozpustných faktorů podporujících migraci těchto buněk v dHACM.

Tyto preklinické výsledky prokázaly, že zpracovaná dehydratovaná lidská amniová a choriová tkáň firmy MiMedx (PURION®) si zachovává vlastnosti, které můžou příznivě ovlivnit hojení ran.

(zza)

Zdroj: Koob T. J., Rennert R., Zabek N., et al. Biological properties of dehydrated human amnion/chorion composite graft: implications for chronic wound healing. Int Wound J. 2013 Oct; 10 (5): 493–500; doi: 10.1111/iwj.12140. Epub 2013 Aug 1Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se