Srovnání účinnosti jednotlivých PPI v eradikaci Helicobacter pylori při nasazení ve čtyřkombinacích

21. 7. 2022

Potlačení sekrece žaludeční kyseliny inhibitory protonové pumpy (PPI) je integrální součástí eradikační léčby Helicobacter pylori. Esomeprazol je nejvhodnější PPI pro triple terapii, dosud však nebyl k dispozici dostatek dat vztahujících se k jednotlivým PPI v rámci čtyřkombinační léčby.

Eradikace H. pylori 

Možností 1. volby je v Česku triple terapie – kombinace některého z PPI (omeprazol 20 mg 2× denně, esomeprazol 40 mg 2× denně, pantoprazol 40 mg 2× denně, lansoprazol 30 mg 2× denně, rabeprazol 20 mg 2× denně) s klarithromycinem (500 mg 2× denně) a amoxicilinem (1000 mg 2× denně) nebo látkou ze skupiny nitroimidazolů (metronidazol 500 mg 2× denně nebo ornidazol 500 mg 2× denně) na 7 dní. Možná jsou i další alternativní schémata.

Pokud dojde k selhání eradikační triple terapie, je možností 2. volby dvojkombinace amoxicilinu (2× denně 1000 mg) s PPI (ve dvojnásobné dávce) po dobu 2 týdnů.

V zahraniční literatuře se doporučuje i čtyřkombinační léčba. Ta zahrnuje koloidní bismut, PPI, nitroimidazol (metronidazol či tinidazol) a tetracyklin nebo amoxicilin na 7–14 dnů. Tato modalita je vhodná zejména v oblastech s vysokou prevalencí rezistence H. pylori vůči klarithromycinu, v Česku však v současné době není proveditelná pro nedostupnost koloidního bismutu. Přesto je z hlediska dalších léčebných perspektiv bezesporu zajímavé podívat se na recentní výsledky, kterých bylo při nasazení této terapie dosaženo a jež znamenají další střípek do mozaiky našich znalostí o účincích jednotlivých PPI.

Izraelská studie

Autoři z Tel Avivu se ve své práci pokusili zjistit, zda je při eradikaci H. pylori esomeprazol efektivnější než ostatní PPI vedle triple terapie rovněž u terapie čtyřkombinační.

Metodika a hodnocená populace

Do studie byli retrospektivně zařazeni jedinci ve věku 25–60 let, kteří měli pozitivní dechový test s 13C-ureou a jednalo se u nich o první testování na H. pylori. Ke zjištění užívané farmakoterapie byla využita data o vyzvednutých léčivech z lékáren.

Hodnocení zahrnulo celkem 7896 pacientů: průměrný věk činil 40,4 ± 10,6 roku, 2856 pacientů (36,2 %) tvořili muži. 78,1 % probandů bylo léčeno omeprazolem, 20,1 % lansoprazolem, 1,5 % esomeprazolem a 0,34 % pantoprazolem, a to v kombinaci s antibiotiky k eradikaci H. pylori.

Výsledná zjištění

Eradikace byla nejúspěšnější u pacientů léčených esomeprazolem ve srovnání s ostatními PPI: 85,0 % vs. 77,5 % u omeprazolu (poměr šancí [OR] 1,64; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,99–2,72; p = 0,05). Nesignifikantní trend upřednostňoval esomeprazol před omeprazolem i u pacientů léčených čtyřkombinací: 90,0 % pro esomeprazol vs. 82,0 % pro omeprazol (OR 1,98; 95% CI 0,68–5,72; p = 0,16).

Nezávislými prediktory úspěšné léčby byly vyšší věk a léčba čtyřkombinací léčiv.

Závěr

Dle uváděné studie má esomeprazol má v eradikaci H. pylori lepší výsledky než jiná PPI. K ověření výsledků esomeprazolu u čtyřkombinační léčby je nutné doplnit studie s více účastníky, jeví se však jako slibná a velmi účinná modalita.

(epa)

Zdroje:
1. Boltin D., Levi Z., Gingold-Belfer R. et al. Comparative effect of proton-pump inhibitors on the success of triple and quadruple therapy for Helicobacter pylori infection. Dig Dis 2020; 38 (5): 408−414, doi: 10.1159/000504909.
2: Bureš J.; Pracovní skupina pro studium Helicobacter pylori při ČGS ČLS JEP. Infekce Helicobacter pylori. Doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČSL JEP pro dospělé. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 1–5. Dostupné na: www.cgs-cls.cz/wp-content/uploads/2015/04/guidelines-infekce-helicobacter-pylori.pdfKurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se