Snížení mortality u karcinomu ovarií screeningem?

18. 4. 2016

Dosud největší studie zaměřená na screening karcinomu ovarií (United Kingdom Collaborative Trial of Ovarian Cancer [UKCTOCS]), která hodnotila dopad každoročního screeningového vyšetření (tumorový marker CA 125 nebo vaginální ultrasonografické vyšetření) u více než 200 tisíc žen, došla k závěru, že by tento postup mohl snížit mortalitu asi o 20 %. Autoři uvedené studie, publikované v prosinci 2015 v časopisu Lancet, ovšem upozorňují, že k přesnému stanovení výsledného snížení mortality a nákladové efektivity takového screeningu je nutné delší sledování.

Karcinom ovaria je spojen se špatnou prognózou – pouze 40 % pacientek přežije 5 let. Důvodem je především záchyt většiny nádorů v pokročilém stadiu. Dosud však nebylo nalezeno účinné screeningové vyšetření, které by efektivně zvýšilo záchyt časných stadií.

Najít takové vyšetření bylo cílem randomizované kontrolované studie UKCTOCS, která v letech 2001–2005 zahrnula celkem 202 638 žen ve věku 50–74 let ze 13 center ve Velké Británii. Po vyřazení pacientek (0,01 %) po bilaterální ooforektomii nebo maligním onemocnění ovarií, s vysokým rizikem familiárního karcinomu ovaria či s aktivním maligním onemocněním mimo ovaria byly ženy randomizovány v poměru 1 : 1 : 2 ke každoročnímu multimodálnímu screeningu (MMS, interpretace CA 125 pomocí algoritmu pro výpočet rizika karcinomu ovaria), každoročnímu screeningu pomocí vaginální ultrasonografie (USS) nebo k absenci screeningu. Screening byl ukončen 31. 12. 2011. Primárním sledovaným parametrem bylo úmrtí na karcinom ovaria do 31. 12. 2014 v každé ze skupin.

Po průměrné době sledování 11,1 roku byl karcinom ovaria diagnostikován u 0,7 % žen s MMS, 0,6 % žen s USS a 0,6 % žen bez screeningu. Na karcinom ovaria zemřelo 0,29 % žen ve skupině s MMS, 0,30 % s USS a 0,34 % bez žádného preventivního vyšetření, což představuje snížení mortality o 15 % (p = 0,10) při MMS a o 11 % (p = 0,21) při USS během 14 let studie. Snížení mortality bylo větší v průběhu druhých 7 let studie než v průběhu prvních 7 let (−23 vs. −8 % u MMS a −21 vs. −2 % u USS). Předem naplánovaná analýza po vyloučení případů s nediagnostikovaným karcinomem ovaria v době zařazení do studie ukázala statisticky významný (p = 0,021) rozdíl v mortalitě mezi skupinou s MMS a skupinou bez screeningu s poklesem o 20 % během celých 14 let (o 8 % v prvních 7 letech a o 28 % ve druhých 7 letech).

„Primární analýza nedosáhla běžné statistické významnosti, takže nemůžeme s konečnou platností tvrdit, že screening zachraňuje životy, ale zdá se, že ano. Abychom si byli jistí, potřebujeme další sledování. Screeningové vyšetření představuje jednoduchý test z krve, kterou lze odebrat kdekoliv a odeslat ji do laboratoře,“ konstatuje hlavní autor studie profesor Ian Jacobs. To by mohlo mít dopad na více než 100 tisíc případů úmrtí na karcinom ovaria každoročně na celém světě

Výsledky vyvolaly bohatou diskusi (viz http://www.medscape.com/viewarticle/856099#vp_1). Celý článek je volně dostupný v angličtině na této webové adrese: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01224-6/fulltext

(zza)

Zdroj: Jacobs I. J, Menon U., Ryan A. Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled trial. Lancet 2015 Dec 16; pii: S0140-6736(15)01224-6; doi: 10.1016/S0140-6736(15)01224-6 [Epub ahead of print].Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se