Sarilumab potvrdil svou účinnost a bezpečnost v léčbě revmatoidní artritidy v otevřeném prodloužení studie MOBILITY

23. 10. 2018

Přidání sarilumabu u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu methotrexátem (MTX) ukázalo po 1 roce prodloužení studie stabilizaci radiografického nálezu a bezpečnost odpovídající blokádě interleukinu 6 (IL-6).

Úvod

IL-6 je prozánětlivý cytokin, který se významně podílí na stimulaci imunitních pochodů u RA. Jeho blokáda je účinným terapeutickým postupem u tohoto onemocnění. Humánní protilátka sarilumab se váže na receptory pro IL-6, a blokuje tak signalizaci, kterou tento cytokin zprostředkovává.

Průběh studie

Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované roční studii MOBILITY u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou RA a nedostatečnou odpovědí na MTX prokázal sarilumab v dávkách 150 či 200 mg každé 2 týdny přidaný k MTX významné snížení aktivity onemocnění, zlepšení fyzických funkcí a potlačení radiografické progrese.

Po dokončení studie měli účastníci možnost pokračovat v dlouhodobém otevřeném prodloužení této studie, ve kterém všichni dostávali sarilumab 200 mg každé 2 týdny, s možností jejího snížení na 150 mg v případě odchylky laboratorních testů nebo podle rozhodnutí lékaře.

Výsledky

Z 1197 pacientů ve studii MOBILITY pokračovalo v otevřeném prodloužení 901 pacientů. Výskyt nežádoucích příhod v průběhu celých 2 let léčby sarilumabem činil 279,6/100 pacientoroků, výskyt závažných nežádoucích příhod 16,6/100 pacientoroků. Nejčastěji se jednalo o neutropenii, erytém v místě injekčního podání, zvýšení transamináz a infekce horních dýchacích cest.

Po 1 roce otevřeného prodloužení studie byla aktivita RA srovnatelná bez ohledu na léčbu podávanou v randomizované části studie. Modifikované celkové Sharpovo skóre dosažené na konci 1. roku otevřeného prodloužení bylo zachováno i na konci 2. roku. Nejlepší radiografické odpovědi na léčbu bylo dosaženo u pacientů, kteří byli původně randomizováni k užívání sarilumabu v dávce 200 mg.

Závěr

Snížení dávky sarilumabu vedlo k vyřešení laboratorních odchylek při zachování účinnosti léčby. Díky možnosti snížení dávky mohlo 89,4 % pacientů pokračovat ve studii.

(zza)

Zdroj: Genovese M. C., van Adelsberg J., Fan C. et al. Two years of sarilumab in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to MTX: safety, efficacy and radiographic outcomes. Rheumatology (Oxford) 2018 Aug 1; 57 (8): 1423–1431, doi: 10.1093/rheumatology/key121.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se