Nerovnováha sérové MMP-9 a inhibitoru TIMP-2 může predikovat odpověď na léčbu sunitinibem u metastazujícího renálního karcinomu

19. 5. 2014

Japonští vědci studovali význam stanovení hladin cirkulujících matrixových metaloproteináz (MMPs) a tkáňových inhibitorů metaloproteináz (TIMPs). Kladli si otázku, zda by tyto látky mohly sloužit u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC) léčených sunitinibem jako prediktory progrese onemocnění.

Pomocí metody ELISA byly studovány hladiny cirkulujících metaloproteináz MMP-2, MMP-9 a inhibitorů TIMP-1 a TIMP-2 ve vzorcích séra. Vzorky byly získány celkem od 52 pacientů s mRCC léčených sunitinibem, a to v okamžiku vstupu do studie a dále vždy první den každého léčebného cyklu až do progrese onemocnění.

Vstupní hladiny metaloproteinázy MMP-9 byly významně vyšší u pacientů neodpovídajících na léčbu sunitinibem (nonresponderů) než u responderů, zatímco vstupní hladiny TIMP-2 u nonresponderů byly signifikantně nižší než u responderů. Poměr MMP-9/TIMP-2 při vstupu do studie byl u nonresponderů taktéž signifikantně vyšší než u responderů na léčbu sunitinibem. Univariantní analýza prokázala, že právě poměr MMP-9/TIMP-2 signifikantně koreluje s přežitím bez progrese (PFS), zatímco u MMP-9 a TIMP-2 nebyl tento vztah potvrzen. Poměr MMP-9/TIMP-2 pak může být vedle klasifikace Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a hodnot C-reaktivního proteinu dalším nezávislým faktorem spojeným s (PFS). Poměr MMP-2/TIMP-2 byl navíc v čase progrese onemocnění ve srovnání s hodnotami získanými v době vstupu do studie signifikantně vyšší.

Tato zajímavá studie ukázala, že nerovnováha mezi sérovými hladinami MMP-9 a TIMP-2 může být použita jako nový biomarker pomáhající předpovídat progresi onemocnění u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny léčených sunitinibem.

(eza)

Zdroj: Miyake H. et al. Significance of circulating matrix metalloproteinase-9 to tissue inhibitor of metalloproteinases-2 ratio as a predictor of disease progression in patients with metastatic renal cell carcinoma receiving sunitinib. Urol Oncol. – publikováno online 26. března 2014; doi: 10.1016/j.urolonc.2014.01.016Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se