Laparotomická resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu může být stejně účinná a šetrnější než otevřená operace

11. 2. 2015

Metaanalýza 8 prací zahrnujících 610 pacientů ukázala, že u pečlivě vybraných pacientů s maximálně dvěma metastázami kolorektálního karcinomu (CRC) v játrech znamená laparoskopická resekce jater značný perioperační přínos bez nepříznivého vlivu na onkologické výsledky a dlouhodobou mortalitu v porovnání s laparotomickou operací.

Metaanalýza 8 prací zahrnujících 610 pacientů ukázala, že u pečlivě vybraných pacientů s maximálně dvěma metastázami kolorektálního karcinomu (CRC) v játrech znamená laparoskopická resekce jater značný perioperační přínos bez nepříznivého vlivu na onkologické výsledky a dlouhodobou mortalitu v porovnání s laparotomickou operací. Přínos laparoskopické operace spočívá především v menší krevní ztrátě, kratší délce hospitalizace a nižším výskytu komplikací.

Cílem práce autorů z amerického Pittsburghu publikované v říjnu 2014 v časopise Surgery bylo porovnat výsledky laparoskopické a otevřené resekce jater u pacientů s metastazujícím CRC a určit, pro které pacienty je laparoskopická operace nejvhodnější.

Průzkum databáze PubMed identifikoval 2122 publikovaných článků na dané téma, ovšem prací, které přímo porovnávaly oba postupy, bylo pouze 8 a zahrnovaly 242 pacientů s laparoskopickým zákrokem a 368 pacientů s otevřenou operací.

Obě skupiny byly podobné z hlediska pohlaví, věku, skóre dle Americké anesteziologické společnosti, velikosti tumoru, počtu metastáz (průměr 1,4 vs. 1,5), rozsahu hepatektomie a užívání neadjuvantní a adjuvantní chemoterapie. Odhadovaná ztráta krve byla nižší ve skupině s laparoskopickým přístupem (262 vs. 385 ml, p = 0,049), stejně jako potřeba transfuzí (9,9 vs. 19,8 %, p = 0,004). Délka zákroku se mezi skupinami nelišila (249 vs. 263 minut). Pacienti po laparoskopickém zákroku měli kratší dobu hospitalizace (6,5 vs. 8,8 dne, p = 0,007) a nižší výskyt komplikací (20,3 vs. 33,2 %, p = 0,03). Důležité je, že mezi skupinami nebyl zjištěn rozdíl v přežití bez choroby (DFS) po 1, 3 a 5 letech ani v celkovém přežití (OS).

Laparoskopický přístup při jaterní resekci metastáz mCRC (u pacientů s 1–2 metastázami) se jeví jako stejně účinný a šetrnější postup než laparotomický zákrok.

Jak uvádí prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ve svém článku v Postgraduální medicíně z července 2014: „Role chirurgické léčby u CRC vždy byla a stále zůstává zcela zásadní a rozhodující pro další vývoj tohoto onemocnění i osud nemocného. Ani v dohledné budoucnosti se léčba CRC bez chirurgie určitě neobejde. V závislosti na stadiích onemocnění a žádoucích změnách ve prospěch časnějších nálezů se budou ještě více uplatňovat operace miniinvazivního typu a modernější operační technika, tedy především operace laparoskopické a robotické.

Z ryze onkologického hlediska není nijak rozhodující, zda byl nádor i s regionálními uzlinami odstraněn operací klasickým otevřeným přístupem, laparoskopicky, nebo pomocí robotické operační techniky. Bude-li však klasická operace otevřeným přístupem nadále ceněna jako dosud jen v tisícikorunách, laparoskopické výkony v desetitisících a robotické výkony ve stotisícových hodnotách, zůstanou nám nadále rozhodovací dilemata spíše ekonomická. A to za situace, kdy moderní chemoterapie CRC se počítá už běžně jen ve statisících a může dosahovat i miliónů korun.“

(zza)

Zdroje:

  1. Schiffman S. C., Kim K. H., Tsung A., et al. Laparoscopic versus open liver resection for metastatic colorectal cancer: A metaanalysis of 610 patients. Surgery. 2014 Oct 1. [Epub ahead of print].
  2. Žaloudík J. Role chirurgie v kombinované léčbě kolorektálního karcinomu. Postgraduální medicína 7/2014.  Dostupné na http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/role-chirurgie-v-kombinovane-lecbe-kolorektalniho-karcinomu-476640.


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se