Index SAMS-CI pro odhad souvislosti myopatií s léčbou statiny

8. 6. 2017

Recentně publikovaná studie prokázala spolehlivost indexu SAMS-CI, který dokáže odhadnout, zda svalové příznaky daného pacienta souvisí s léčbou statiny. V klinické praxi by mohl pomoci zlepšit záchyt statinové myopatie a optimalizovat léčbu hypercholesterolémie.

Index SAMS-CI

Jedním z nežádoucích účinků statinů jsou myopatie. Výskyt svalových příznaků u starší populace je velmi častý a dosud neexistuje objektivní nástroj, který by potvrdil, zda myalgie či myopatie u daného pacienta způsobilo nebo zhoršilo užívání statinů.

Pracovní skupina Statin Muscle Safety Task Force americké Národní lipidové asociace (NLA) navrhla novou metodu k posouzení pravděpodobnosti, že myalgii či myopatii u pacienta léčeného statiny tato léčba skutečně vyvolala nebo zhoršila. Metoda byla pojmenována SAMS-CI (Statin-Associated Muscle Symptom Clinical Index) a zahrnuje 4 samostatná hodnocení. První z nich se týká místa a typu svalových příznaků, další tři posuzují časový vztah příznaků k zahájení, vysazení a opětovnému nasazení statinů. SAMS-CI obsahuje standardizované otázky ve srozumitelném jazyce a snadno interpretovatelné skóre. Stejně jako u každého jiného diagnostického nástroje je před jeho klinickým použitím nejprve třeba doložit jeho validitu a spolehlivost při použití různými lékaři a získat zpětnou vazbu o jeho používání.

Průběh a výsledky studie

V dubnu byly publikovány výsledky studie, jejímž cílem bylo připravit SAMS-CI pro klinické využití. Ověřovala interindividuální spolehlivost indexu při jeho použití různými lékaři a zjišťovala zpětnou vazbu od lékařů, kteří jej vyzkoušeli u 30 případů.

Kvalitativní analýza pomocí rozhovorů s lékaři ukázala validitu obsahu SAMS-CI. Interindividuální variabilita byla odhadnuta na 0,77 (interval spolehlivosti 0,66–0,85), což ukazuje vysokou míru shody. Zpětná vazba od lékařů naznačila několik výhod: stručnost, jasné znění a jednoduchý postup skórování. Méně jistí si již lékaři byli zařazením indexu do svých pracovních postupů (workflow) a jeho použitelností v primární péči.

Závěr

Ověření nově vytvořeného indexu SAMS-CI ukázalo, že je vhodný pro další validaci v klinické praxi i v prospektivních studiích. Poté by mohl sloužit jako pomůcka při rozhodnutí, zda svalové příznaky u konkrétního pacienta skutečně souvisejí s léčbou statiny, a při volbě vhodného terapeutického postupu, který umožní využít přínos hypolipidemické léčby. SAMS-CI by mohl být rovněž vhodným nástrojem pro další klinický výzkum.

(zza)

Zdroj: Rosenson R. S., Miller K., Bayliss M. et al. The Statin-Associated Muscle Symptom Clinical Index (SAMS-CI): revision for clinical use, content validation, and inter-rater reliability. Cardiovasc Drugs Ther 2017 Apr; 31 (2): 179–186, doi: 10.1007/s10557-017-6723-4.Štítky
Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se