Dočasné biologické krytí Xe-Derma v léčbě povrchových opařenin u dětí

9. 3. 2016

Povrchové popáleniny vzniklé politím horkou tekutinou patří k nejčastějším úrazům v dětském věku. Terapie popálenin 1. a 3. stupně se řídí jasnými protokoly. Výběr vhodného krytí popálenin 2. stupně je však předmětem diskusí. Strategie léčby přitom hraje zásadní úlohu v hojení rány.

Hlavními požadavky při ošetřování popálenin jsou: snadno dostupný materiál nebo metoda krytí s jednoduchou aplikací, které nabídnou zmírnění bolesti, ochrání ránu před vstupem infekce, podpoří hojení, zabrání ztrátě tepla a tekutin, budou elastické a nealergenní a dobře přilnou k ráně, dokud nedojde ke spontánní epitelizaci. Biologické krytí splňuje většinu těchto požadavků, ale není vždy snadno dostupné.  

Porovnání účinnosti biologického a hydrokoloidního krytí

Cílem studie autorů z pražského Popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady publikované v časopisu Burns bylo porovnání účinnosti biologického krytí Xe-Derma® a hydrokoloidního krytí Askina THINSite® v terapii povrchových opařenin u dětských pacientů.

Xe-Derma® je sterilní biologické krytí, bezbuněčná prasečí dermis tvořená kolagenními vlákny a fragmenty elastinových vláken. Enzymaticky ošetřený kožní štěp zbavený epidermis a všech ostatních buněk je vysušen a sterilizován ionizujícím zářením. Suchá forma umožňuje snadné skladování, dostupnost a manipulaci. Po zvlhčení a aplikaci do rány vytvoří průhlednou vrstvu, která vykazuje podobné biomechanické vlastnosti jako normální lidská kůže.

Askina THINSite® se skládá z několika vrstev: adhezivní vrstvy, hydrogelu s vysokou absorpční kapacitou a polopropustné zevní vrstvy umožňující průchod páry a tekutin a nepropustné pro bakterie. Její složení umožňuje udržování optimální vlhkosti v ráně s odváděním nadměrného množství tekutin. Hydrogely hrají důležitou úlohu v udržování optimální vlhkosti v ráně a hojení popálenin i dalších typů ran. Jejich výhodou je absorpce tekutiny, zvlhčení spodiny rány, chlazení povrchu a tišení bolesti.

Do prospektivního hodnocení bylo zařazeno 86 pacientů ve věku od 5 měsíců do 7 let s povrchovou opařeninou zasahující 1−35 % tělesného povrchu. Skupina 43 pacientů (15 dívek, 28 chlapců) byla v průběhu studie léčena biologickým krytím Xe-Derma, druhá skupina 43 pacientů stejného složení (15 dívek, 28 chlapců) syntetickým krytím Askina THINSite.

Na celkovém stavu pacienta a hojení ran se podílí řada individuálních faktorů. Proto může být srovnávání skupin pacientů v klinických studiích v popáleninové medicíně velmi zrádné. Obě skupiny subjektů zařazených do studie spolu korespondovaly v počtu, věku, mechanismu poranění, hloubce rány i její lokalizaci. Vědci hodnotili procento tělesného povrchu ošetřené biologickým a syntetickým krytím, rychlost epitelizace, vývoj hloubky rány (konverzi povrchové rány do hlubších vrstev kůže), výskyt infekčních komplikací, počet převazů a množství materiálu potřebného k úspěšnému zhojení 1 % tělesného povrchu.

Protokol studie

Protokol studie dodržoval přesný způsob aplikace obou krycích materiálů. Popáleninové plochy byly očištěny a zbaveny puchýřů. Před aplikací byly odebrány stěry k mikrobiologickému vyšetření.

Xe-Derma byla zvlhčena 2−5minutovou lázní ve sterilní vodě a aplikována na ránu. Následovala vrstva mastného tylu a gázy napuštěné 3% roztokem kyseliny borité (borovou vodou). K sekundárnímu krytí a fixaci sloužila suchá gáza a obvaz. První převaz následoval 2. nebo 3. den po aplikaci. Při úspěšném přilnutí krytu došlo pouze k výměně sekundárního krytí, Xe-Derma zůstala na povrchu popáleniny. Stejný postup se opakoval každé 2−3 dny, dokud se biologické krytí nezačalo odlupovat a více než 95 % popáleniny nepřerostlo novým epitelem.

Aplikace krytí Askina THINSite do rány byla doplněna sekundárním krytím suchou gázou. Při úspěšném přilnutí syntetického krytu k ráně byla měněna jen suchá gáza. V případech silné sekrece z rány a nepřilnutí byl původní kryt odstraněn a nahrazen novým.

V případě, že došlo k šíření rány do hlubších struktur kůže, byly oba kryty nahrazeny antibakteriálním materiálem (Flammazine).

Lepší adherence k ráně

Z výsledků studie vyplývá, že mezi oběma skupinami nebyly pozorovány statisticky významné rozdíly v rychlosti epitelizace, šíření povrchových ran do hlubších vrstev kůže nebo výskytu infekčních komplikací.

Díky sekreci a hromadění tekutin pod hydrokoloidním krytím, což znemožňovalo přilnutí, byl ve skupině léčené pomocí krytí Askina THINSite zaznamenán statisticky významně vyšší počet převazů a s tím související množství materiálu potřebného k úspěšnému zhojení 1 % tělesného povrchu (p < 0,01). Xe-Derma adherovala k ráně, a proto ji nebylo třeba měnit. Minimální frekvence výměny biologického krytí (Xe-Derma) byla u dětských pacientů významnou výhodou.

Výsledky a závěr

Srovnávací studie prokázala, že bezbuněčná prasečí dermis Xe-Derma představuje spolehlivý materiál biologického krytí opařenin 2. stupně u dětí. Její vlastnosti a struktura podobná kůži podporují hojení. K hlavním výhodám patří výborná přilnavost, průhlednost, netoxicita, elasticita a snadná dostupnost nabízející široké klinické použití.

V porovnání s dočasným syntetickým krytím nebyly v souboru dětských opařenin zjištěny statisticky významné rozdíly v rychlosti hojení, výskytu konverze z povrchových ran do hlubokých ani výskytu infekčních komplikací. Skupina léčená biologickým krytím Xe-Derma nicméně zahrnovala pacienty se statisticky větším procentem rozsahu poškození. Počet opakovaných aplikací a množství materiálu potřebného k úspěšnému zhojení 1 % povrchu těla byly statisticky významně vyšší ve skupině léčené krytím Askina ThinSite.

V léčbě povrchových opařenin 2. stupně u dětských pacientů je Xe-Derma výhodnou alternativou dočasného syntetického krytí.

(raf)

Zdroj: Zajíček R., Matoušková E., Brož L., Kubok R., Waldauf P., Königová R. New biological temporary skin cover Xe-Derma® in the treatment of superficial scald burns in children. Burns 2011; 37 (2): 333–337; doi: 10.1016/j.burns.2010.07.009.Štítky
Dětská chirurgie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se