Britská směrnice pro antiemetickou léčbu při chemoterapii

30. 5. 2018

Farmaceuti z University College London Hospitals sestavili směrnici pro antiemetickou léčbu dospělých pacientů při chemoterapii a radioterapii. Směrnice uvádí kategorie nauzey a zvracení, doporučení pro antiemetickou terapii i příklady vhodných antiemetik.

Základní definice

Britská směrnice dělí nauzeu a zvracení spojených s onkologickou léčbou do 5 kategorií: akutní, opožděné, anticipační, průlomové a refrakterní. Pro akutní obtíže je typický nástup během 24 hodin po chemoterapii, opožděná nauzea a zvracení nastávají po více než 24 hodinách a mohou trvat až týden po chemoterapii. K anticipačnímu zvracení a nevolnosti dochází před novým cyklem chemoterapie, nejčastěji po 3–4 cyklech léčby, při nichž došlo k akutní či opožděné nevolnosti. Průlomovým zvracením a nauzeou trpí pacienti navzdory běžné antiemetické léčbě a k refrakternímu zvracení dochází při selhání všech využitých farmakologických postupů.

Intenzita obtíží

Intenzitu nauzey a zvracení hodnotí směrnice 5 stupni na škále od 1 do 5. Přehledně jsou shrnuty v následující tabulce. 

  Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5
Nauzea Nechutenství bez výrazných změn ve stravovacím režimu Snížení příjmu potravy bez hmotnostního úbytku, známek dehydratace či malnutrice, i. v. podání tekutin po dobu kratší než 24 hodin Nedostatečný perorální příjem potravy nebo tekutin, indikováno i. v. podání tekutin, enterální či parenterální výživa trvající déle než 24 hodin Život ohrožující stavy Úmrtí
Zvracení 1 epizoda během 24 hodin 2−5 epizod během 24 hodin, indikováno i. v. podání tekutin po dobu kratší než 24 hodin ≥ 6 epizod zvracení během 24 hodin, indikováno i. v. podání tekutin, enterální či parenterální výživa trvající déle než 24 hodin Život ohrožující stavy Úmrtí


Vybraná doporučení

 • Antiemetika se podávají před podáním chemoterapie, perorální přípravky ideálně alespoň 30 minut předem.
 • Antiemetická léčba vyžaduje pravidelnost. Správně zvolené postupy v akutní fázi předcházejí opožděné nevolnosti a zvracení.
 • Dexamethason je vhodné podávat nejpozději ve 14 hodin, aby se předešlo problémům s nespavostí.
 • Při volbě antiemetika se vychází z emetogenity protinádorových léků.
 • Při kombinované chemoterapii se volí antiemetika podle nejvíce emetogenní složky.
 • Využití kortikosteroidů u pacientů s diabetem vyžaduje zvýšenou pozornost.
 • Cílem antiemetické léčby je prevence nevolnosti – pokud se jí podaří zabránit, snižuje se riziko anticipační a refrakterní nauzey a zvracení.

Výběr antiemetik podle emetogenity

Výběr antiemetik se odvíjí od emetogenního potenciálu protinádorové léčby:

 • Při nízké emetogenitě (riziko zvracení < 30 %) nebývá rutinní podávání antiemetik před chemoterapií nutné. Po prvním cyklu chemoterapie se doporučuje zvážit perorální podání domperidonu v dávce 20 mg 3× denně nebo metoklopramid v dávce 20 mg 3× denně po dobu 5 dní.
 • Pro středně emetogennní léčbu (riziko zvracení 30–60 %) je britskou směrnicí doporučeno perorální či intravenózní podání 8 mg dexamethasonu a 20 mg metoklopramidu před chemoterapií.
 • U vysoce emetogenní léčby (spojené s rizikem zvracení 60–90 %) se před chemoterapií doporučuje podání antagonistů receptorů 5-HT3 a dexamethasonu.
 • Nejvyšší emetogenita představuje riziko zvracení > 90 %. Antiemetická terapie v takovém případě využívá trojkombinaci aprepitantu, dexamethasonu a antagonistů receptorů 5-HT3, někdy i ve vícedenním režimu.

(pak)

Zdroj: Chambers P., Daniels S. Antiemetic guidelines for adult patients receiving chemotherapy and radiotherapy. University College Hospital NHS Foundation Trust, 2012. Dostupné na: www.londoncancer.org/media/65597/antiemetic-guidelines-november-2010.pdfKurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se