Benzodiazepiny a zvýšené riziko zlomenin u pacientů s Alzheimerovou chorobou

8. 3. 2017

Benzodiazepiny a jim podobná léčiva (např. zolpidem) je bezpečné užívat pouze krátkodobě, protože zvyšují riziko zlomenin kyčle. Zejména se to však týká pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří již mají oproti zdravé populaci stejného stáří toto riziko zvýšené až dvojnásobně.

Analyzovaná kohorta pacientů

Právě publikovaná finská retrospektivní kohortová studie analyzovala data z registru spotřeby léčiv a Alzhemeirovy choroby (Medication Use and Alzheimer’s Disease, tzv. MEDALZ) mezi lety 2005 a 2011. Autoři konkrétně zkoumali spojitost mezi užíváním benzodiazepinů a jim podobných léčiv (např. zolpidemu) a výskytem zlomenin kyčle, délkou hospitalizace a mortalitou v důsledku zlomenin u populace osob s Alzheimerovou chorobou (AD). Z celkem 70 718 osob s AD byli pro další analýzu vybráni ti pacienti (n = 46 373), kteří během roku předcházejícího stanovení diagnózy AD neužívali benzodiazepiny a příbuzné látky a neměli zlomeninu krčku kosti stehenní. Kontrolní skupina byla stejné věkové struktury jako nemocní s AD.

Výsledná zjištění

V průběhu 6 let byly benzodiazepiny u pacientů s AD předepsány ve 21,1 % případů. Důvodem byla léčba úzkosti, agitace a poruch spánku. Naproti tomu u kontrolní populace (n = 92 746) se léčilo benzodiazepiny pouze 12,8 % pacientů. Užívání benzodiazepinů zvýšilo riziko pádů a následné zlomeniny krčku kosti stehenní u obou skupin, nicméně u pacientů s AD bylo po zlomenině pravděpodobnější, že stráví v nemocnici více než 4 měsíce (OR 1,9). Vysvětlením je, že u této skupiny pacientů s AD je častější výskyt deliria, náročnější rehabilitace, neschopnost postarat se sám o sebe a celkové zhoršení mobility vlivem tlumicího účinku benzodiazepinů.  

Výsledky studie konkrétně ukazují, že po adjustaci na věk byla incidence zlomenin kyčle u osob s AD, které neužívaly benzodiazepiny a benzodiazepinům podobné látky, 1,6 na 100 pacientoroků, a u pacientů, kteří je užívali, 2,5 na 100 pacientoroků. Naproti tomu u kontrolní skupiny osob bez AD, které neužívaly benzodiazepiny, byla incidence zlomenin kyčle 0,6, a u kontrolní skupiny bez AD s expozicí benzodiazepinům to bylo 1,4 na 100 pacientoroků.

Diskuse a závěr

Benzodiazepiny jsou u pacientů s demencí často indikované pro terapii nespavosti, úzkostí a stavů agitace. Obecně však zvyšují riziko pádů u seniorů. Tato studie jako první zkoumala jejich vliv na populaci s AD. Předepisování benzodiazepinů u pacientů s AD vede k dalšímu zvýšení rizika zlomenin kyčle a k prodloužení délky hospitalizace a rekonvalescence. Je proto vhodné celkově zvážit rizika a prospěch užívání benzodiazepinů, zejména u populace starších pacientů s AD.

(thom)

Zdroj: Saarelainen L., Tolppanen A., Koponen M. et al. Risk of hip fracture in benzodiazepine users with and without Alzheimer disease. J Am Med Dir Assoc 2017 Jan; 18 (1): 87.e15−e21, doi: 10.1016/j.jamda.2016.09.019.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se