Manuál OREL

Manuál pro recenzenty

Manuál pro autory

Přihlášení do systému OREL

 • do systému OREL se můžete přihlásit svými přihlašovacími údaji z portálu proLékaře.cz přímo z tohoto odkazu orel.prolekare.cz/sign/in
 • pokud registraci dosud nemáte, můžete si ji v následujícím kroku vytvořit
 • klikněte na tlačítko Přihlásit/Registrovat
 • po stisknutí tlačítka Přihlásit/ Registrovat se zobrazí přihlašovací tabulka proLékaře.cz

Pro registrované:

 • Do kolonky Email vyplňte adresu, kterou jste použili při registraci na portálu pro Lékaře.cz.
 • Poté zadejte své heslo pro portál PL a klikněte na červené tlačítko přihlásit se.
 • Pokud jste své heslo zapomněli, klikněte na odkaz zapomenuté heslo ve spodní části tabulky a budete přesměrováni na stránky proLékaře.cz, kde si můžete nechat zaslat heslo nové.

Pro neregistrované:

 • Klikněte na odkaz vytvořit účet ve spodní části tabulky.
 • Budete přesměrováni na portál ProLékaře.cz, který vás jednotlivými kroky dovede k vytvoření žádosti o registraci.
 • Důležité: k registraci použijte emailovou adresu, na kterou jste byli pozváni do redakčního systému. Pokud se zaregistrujete s jinou adresou, nebudou vaše účty spárovány a systém vám neumožní provádět požadované akce.

Manuál pro autory

1. AUTOR

Následující text je určen pro uživatele s nastavením práv na roli Autora.

Pozn.:

Textová část článku zůstává i nadále ve formátu Word (styl Normální, písmo Times New Roman, velikost 12), k určité inovaci však dochází u příloh. Vložit je možno pouze soubory ve formátu .pdf .png . tiff . xls . xlsx nebo .jpg. Velikost obrázku má být v tiskové kvalitě 300 pixelů, pokud by bylo nutné z hlediska funkčnosti zařadit obrázek ve snížené kvalitě, informujte o svém požadavku vedení redakce. Jelikož dle nových pravidel má jednotlivý článek zahrnovat pouze 10 příloh, i v tomto případě, pokud budete potřebovat tento počet rozšířit, požádejte o výjimku vedoucího redaktora.

1.1. Orientace v systému OREL

V horní navigaci naleznete položky Přehled, Fronta pro vydání a Nový článek.

V pravém horním rohu je vedle šedé ikonky postavičky zobrazeno vaše přihlašovací jméno. Kliknutím na šipku získáte přístup k informacím a k nastavení svého účtu.

1.2. Přehled článků

Přehled článků v systému lze filtrovat podle kategorií:

 • Všechny články
 • Mnou vytvořené

Zakroužkovaná čísla na konci levostranné navigace ( Všechny články a Mnou vytvořené) značí počet článků v jednotlivých kategoriích.

Jednotlivé články můžete editovat klikem na modrou ikonku s tužkou ( viz obrázek).

1.3. Fronta vydání

V sekci Fronta vydání se zobrazí články připravené k publikaci s údaji o autorovi, datu a prioritě vydání.

1.4. Nový článek

Nejprve vyberte Strukturu článku kliknutím na box – viz. obrázek

Editace článku

 • kliknutím do řádku začnete psát
 • kolonky označené oranžovou barvou jsou povinné a je nutné vyplnit jejich obsah
 • na neuložené změny budete upozorněni červeným varováním v horní části článku
 • na konci řádku se při psaní objeví automatické počítadlo znaků a slov
 • podle stejného postupu vyplňte potřebné informace o autorovi, je nutné zvlášť vyplňovat položky titul před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem, každá tato položka má svou vlastní kolonku, do které se prokliknete myší
 • jakmile začnete vyplňovat údaje o prvním autorovi, zobrazí se volná pole pro přidání dalších autorů

Úvod:

 • sekci Úvod vyplníte klinutím na prázdný řádek
 • v horní části se objeví lišta s editačními nástroji WYSIWIG
 • pro přidání obrázku nebo souboru použijte modrou šipku na konci řádku – viz obrázek
 • Maximální počet přiložených souborů je 10. Pokud máte více než 10 obrazových příloh, kontaktujte šéfredaktora.

Stejně postupujte v sekci Vlastní text

Po každém dílčím kroku doporučujeme článek uložit kliknutím na modré tlačítko Uložit a pokračovat.

Literatura:

Literaturu vyplňte jako ostatní text, seznam zdrojů lze kopírovat z běžného souboru ve formátu Word.

K rychlejší orientaci v článku může pomoci také levostranná navigace. Kliknutím na jednotlivé položky se stránka přesune do požadované sekce (viz obrázek).

1.5. Uzavření článku

Jakmile budete s článkem hotovi, nejprve jej uložte (Uložit a pokračovat). Až poté klikněte na zelené tlačítko Akce. Zobrazí se tabulka (viz obrázek) s možností odeslání článku ke schválení. Pozor, pokud byste text touto akcí odeslali bez odkliknutí tlačítka Uložit, provedené změny se nezaznamenají a článek bude odeslán bez nich.

 • Do pole Poznámka pro šéfredaktora můžete vepsat vlastní poznámky, které budou viditelné pouze pro šéfredaktora časopisu
 • Do pole Veřejná poznámka lze vložit vlastní vyjádření, které ale bude viditelné pro všechny uživatele systému
 • Modrým tlačítkem Vykonat akci odešlete článek ke schválení a budete vráceni zpět do článku.
 • Šedým tlačítkem Vykonat akci a odejít uzavřete článek a budete přesměrováni do Přehledu článků.

Smazání článku

Autor může smazat vlastní článek v sekci Akce tlačítkem Smazat článek.

1.6. Schválení článku

Článek je připraven ke schválení šéfredaktorem časopisu a jedním či více recenzenty.

V případě připomínek se článek vrátí k přepracování, na což budete upozorněni emailem. Vraťte se zpět do editace článku a v horní liště klikněte na tlačítko Recenze (viz obrázek).

Zobrazí se hodnocení a komentáře k jednotlivým částem článku, podle kterých můžete text upravit editační ikonkou.

Pokud se na hodnocení podílelo více recenzentů, můžete mezi jejich hodnoceními přepínat kliknutím na 1. Recenzenta, 2. Recenzenta a dále.

Pokud váš článek získal kladné posudky od recenzenta/recenzentů, vaše úloha tímto krokem končí.

Manuál pro recenzenty

>2. RECENZENT

Následující text je určen pro uživatele s nastavením práv na roli Recenzenta.

2.1. Orientace v systému OREL

V horní navigaci naleznete položky Přehled, Fronta pro vydání a Nový článek.

V pravém horním rohu je vedle šedé ikonky postavičky zobrazeno vaše přihlašovací jméno. Kliknutím na šipku získáte přístup k informacím a k nastavení svého účtu.

2.2. Přehled článků

Přehled článků v systému lze filtrovat podle skupin:

 • Všechny články
 • Čekající na recenzi

Zakroužkovaná čísla na konci levostranné navigace ( Všechny články a Čekající na recenzi) značí počet článků v jednotlivých skupinách.

Články lze také filtrovat podle Názvu, Časopisu, Struktury, Jazyku, či Stavu.

2.3. Fronta pro vydání

V sekci Fronta pro vydání se zobrazí články připravené k publikaci s údaji o autorovi, datu a prioritě vydání.

2.4. Přijetí článku k recenzi

Na žádost o vykonání recenze budete upozorněni notifikačním emailem, ze kterého je možné rovnou přejít k přijetí recenze.

V Přehledu článků naleznete články čekající na recenzi. Pro přijetí článku klikněte na modrou ikonku s tužkou na levé straně vedle ID článku – viz obrázek.

Zobrazí se Náhled článku. Klikněte na tlačíko Akce.

Zobrazí se tabulka Akce nad článkem, pomocí které je možné článek k recenzi přijmout nebo odmítnout (viz obrázek). V textovém poli máte prostor doplnit své rozhodnutí o vlastní vyjádření.

Vyberte jednu z možností a klikněte na modré tlačítko Vykonat akci.

2.4.1. Recenze přijatého článku

Po přijetí článku k recenzi se zobrazí možnosti editace.

 • Publikační priorita: Kliknutím do pole vedle číslic 1 – 10 nastavíte publikační prioritu článku. Nejvyšší priorita je 1, nejnižší pak 10.
 • Ohodnocení: Po kontrole celého článku vyberte jedno ze čtyř vyjádření. Možnosti Zamítnout – Přepracovat – Opravit Chyby – Bez připomínek vyberete klikem do políčka před slovem.
 • Základní údaje a Obsah: K jednotlivým částem článku se můžete samostatně vyjádřit po rozkliknutí modré editační ikonky na konci každého řádku.
 • Kliknutím na ikonu se otevře editační okno, ve kterém můžete každou část článku ohodnotit zvlášť ( Výborný – Přijatelný – Nevyhovující – Nedokáži/ nechci ohodnotit) a připsat samostatné vyjádření – viz obrázek.

Po každé akci doporučujeme ukládat změny modrým tlačítkem Uložit a pokračovat.

Zrecenzované části budou po uložení označeny červenobílou fajfkou v pravém horním rohu řádku – viz obrázek.

Jste-li s recenzí hotovi, uložte ji a klikněte na tlačítko Akce (v horní navigaci nebo spodní zelené). Do textového pole můžete doplnit své finální vyjádření a modrým tlačítkem Vykonat akci recenzi uzavřít a vrátit se do editace článku. Šedým tlačítkem Vykonat akci a odejít článek zavřete a budete přesměrováni do Přehledu článků.

Poznámky a hodnocení recenzenta nejsou viditelné pro ostatní recenzenty. Po ukončení recenze klikněte na tlačítko Akce, doplňte recenzi o vyjádření a vyberte možnost Vykonat akci nebo Vykonat akci a odejít.

2.4.2. Recenzní formulář

Pokud to struktura časopisu umožňuje, můžete své vyjádření uvést dole pod článkem. Zde je k dispozici buď jedno nebo několik oken, do kterých je možné vepsat souhrnný text. Vyplnění těchto polí není povinné.

2.4.3. Odmítnutí recenze článku

Pokud jste se rozhodli recenzi článku nepřijmout, klikněte na záložku Odmítnout recenzi a klikněte na modré tlačítko Vykonat akci.

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se