Léčba hypercholesterolémie u pacientů v sekundární prevenci KVO – současné možnosti a výzvy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 24. 10. 2016
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Léčba hypercholesterolémie je jedním ze základních přístupů v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) vzniklých na podkladě aterosklerózy. Vysoká hladina cholesterolu (resp. LDL-cholesterolu) je jeden ze základních kauzálních rizikových faktorů pro aterosklerózu a její komplikace, tj. pro všechny formy ischemické choroby srdeční, ischemickou cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu dolních končetin, aterosklerózu karotid atd. Všichni pacienti v sekundární prevenci KVO mají v současné době, kromě změny svých nezdravých životních návyků, užívat statiny, inhibitory ACE, beta-blokátory (u ischemické choroby srdeční) a antiagregancia případně další léky dle přidružených chorob.

Léčba hypercholesterolémie event. dalších dyslipidemií je vedena podle Evropských doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií; nová doporučení vyšla právě v letošním roce 2016, a proto také náš e-learningový program vychází již z tohoto nového dokumentu.

V letošním roce došlo k dalšímu významnému kroku v léčbě hypercholesterolémie a dalších dyslipidemií, a to je registrace nových a velmi účinných léků pro biologickou léčbu poruch metabolismu lipidů – inhibitorů PCSK 9.


Autor kurzu: 
prof. MUDr. Hana Rosolová, F.E.S.C., DrSc. Medailonek autora kurzu

Autorka promovala na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni v roce 1979.
Atestaci z oboru interní lékařství I. stupně složila v r. 1982, interní lékařství II. stupně v r. 1988, kardiologickou atestaci v r. 2005.
Je vedoucím Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky FN v Plzni, školitelkou doktorandů v oboru preventivního lékařství a členkou oborové komise pro interní lékařství a oborové komise pro preventivní lékařství, epidemiologii a mikrobiologii.
Spolupracovala na více jak deseti výzkumných úkolech IGA MZ ČR, GAČR, MŠMT a je autorkou 150 originálních prací, více než 350 přehledných článků, 10 monografií.
Zasedá v redakčních radách časopisů Europ Heart J (1999-2003), EPMA Journal, Farmakoterapie, Vnitřní lékařství, Cor et Vasa, Kardiologická revue.

Odborná garance: Prof. MUDr. Richard Češka, F.E.F.I.M. CSc.
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se