Glaukomová papila: korelace morfologických a funkčních vyšetření

Obsah kapitol kurzu:

Kazuistika 1, žena, 75 let
Kazuistika 2, žena, 77 let
Kazuistika 3, žena, 68 let
Kazuistika 4, muž, 59 let
Kazuistika 5, žena, 84 let
Kazuistika 6, žena, 64 let
Kazuistika 7, žena, 35 let
Kazuistika 8, 55 let, žena
Kazuistika 9, žena, 72 let
Kazuistika 10, žena, 65 let
Kazuistika 11, žena, 44 let
Kazuistika 12, žena, 72 let
Kazuistika 13, muž, 80 let


Data byla získána z různých pracovišť se souhlasem konkrétních osob. Autoři materiály zpracovali pro účely této publikace, přičemž diagnostický a terapeutický postup není diskutován ani nepředstavuje žádné doporučení. Profil nitroočních tlaků je získán z hodnot aplanačního měření zpětně za období 3–4 měsíců před zpracováním všech dalších nálezů. Toto období bylo také zvoleno pro data související s antiglaukomovou terapií uváděnou u jednotlivých případů – nezahrnuje tedy chronologii po celou dobu léčení.

Obrazová dokumentace byla pořízena s využitím této techniky:

3DOCT1 Maestro (Topcon)
Medmont 700 Studio (Medmont International PTY Ltd.)
Spectralis OCT (Heidelberg Engineering)
Octopus 101, 900 (Haag Streit Diagnostic)
Humphrey Field Analyzer II 740 (Carl Zeiss Meditec)

Přehled zkratek:

CCT centrální tloušťka rohovky
C/D cup to disc ratio
MB Mariottův bod
nat. naturálně
NT nitrooční tlak
OPL obě oči
PO, LO pravé oko, levé oko
POAG primární glaukom otevřeného úhlu
RNFL vrstva retinálních nervových vláken
SLT selektivní laserová trabekuloplastika
VPMD věkem podmíněná makulární degenerace


Kazuistika 1, žena, 75 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: POAG bilat. St. p. SLT bilat.
Doba léčby: 30 let, byla sledována na endokrinologii pro poruchu funkce štítné žlázy
Léčba: Xalatan 1× d. OPL
Vizus: PO 1,0 nat., LO 1,0 nat.
Profil NT: OPL 17–20 mmHg při normálních hodnotách CCT

Perimetr (Octopus)

PO: chybí horní polovina zorného pole, ostrá horizontála
LO: skotomy v horní i dolní Bjerrumově oblasti

Papila
PO: ohraničená, C/D 0,8, bledá, hluboká exkavace rozšířená do dolního sektoru, zvýrazněné ohyby cév přes okraj papily, zúžený rim, zvláště dole a nazálně
LO: ohraničená, C/D 0,8–0,9, bledá, rozšíření exkavace vertikálně a temporálně, ostré ohyby cév přes okraj papily, ovalizace pórů lamina cribrosa

Topografie disku (S-OCT)
PO:
patologické hodnoty v segmentech TI, G, hraniční v segmentech N, NS
LO: patologické hodnoty v segmentech TS, TI, NI, N a G, hraniční v segmentu T


Kazuistika 2, žena, 77 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: POAG bilat.
Doba léčby: 31 let, postupně na terapii přípravky Betoptic, Betoptic S, Travatan
Léčba: Bondulc 1× d. OPL
Vizus: PO 1,0 p. nat., LO 1,0 p. nat.
Profil NT: OPL 12–15 mmHg při normálních hodnotách CCT

Perimetr (Medmont)
PO: zbytkové zorné pole centrálně
LO: výrazné skotomy v horní i dolní Bjerrumově oblasti

Papila
PO: ohraničená, mírně protažená vertikálně, C/D 0,9, hluboká exkavace, prořídlá lamina cribrosa, zvláště v horní polovině, zúžený rim výraznější temporálně, ostré ohyby cév v horním a dolním pólu, nazální posun kmene cév
LO: ohraničená, hluboká exkavace, C/D 0,8–0,9, nazální posun kmene cév, prořídlá lamina cribrosa, zúžený rim temporálně, bajonetový fenomén u č. II a V Topografie disku (S-OCT)

PO: patologické hodnoty v segmentech TS, NS, N, NI, TI a G, hraniční v segmentu T
LO: patologické hodnoty ve všech segmentech
Kazuistika 3, žena, 68 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: POAG bilat.
Doba léčby: 3 roky
Léčba: Xalatan 1× d. OPL
Vizus: PO 1,0 nat., LO 1,0 nat.
Profil NT: OPL 16–19 mmHg při normálních hodnotách CCT

Perimetr (Octopus)
PO: normální rozsah
LO: deprese v horní Bjerrumově oblasti, nazální zářez

Papila
PO: bez zřetelných glaukomových změn
LO: ohraničená, C/D 0,5–0,6 excentricky temporálně dolů, zúžený rim, zvláště mezi č. IV a VI

Topografie disku (S-OCT)
PO: všechny segmenty v normě
LO: patologické hodnoty v segment TI, hraniční G
Kazuistika 4, muž, 59 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: POAG bilat. Myopia levis bilat. Deuteranomálie.
Doba léčby: 6 let
Léčba: Xalatan 1× d. OPL
Vizus: PO 1,0–1,0 D, LO 1,0–1,0 D
Profil NT: OPL 12–13 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování pro CCT 516/504 μm

Perimetr (Medmont)
PO: Bjerrumův defekt v horní polovině, navazuje na MB
LO: normální rozsah

Papila
PO: ohraničená, hluboká miskovitá exkavace, nazální posun cévní branky, ostřejší rim temporálně, ztenčení RNFL v dolním pólu
LO: ohraničená, C/D 0,6, nazální posun cévní branky, cévní kresba zachována

Topografie disku (Maestro)
PO: patologické hodnoty v dolním kvadrantu, pokles zvláště v dolním temporálním segmentu
LO: snížené hodnoty zvláště v nazálním dolním segmentu, také nazálně nahoře a temporálně doleKazuistika 5, žena, 84 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: POAG bilat. Artephakia bilat. Cataracta secundaria incip. l. sin. St. p. zadní kapsulotomii l. dx. VPMD incip. bilat.
Doba léčby: 8 let
Léčba: Betoptic S 2× d. OPL
Vizus: PO 0,7 nat., LO 0,9 nat.
Profil NT: OPL 13–15 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování pro CCT 548/542 μm

Perimetr (Medmont)
PO: drobné izolované skotomy v Bjerrumově oblasti, zvláště dole
LO: rozšíření MB

Papila
PO: miskovitá exkavace, posun cévní branky nazálně, peripapilární atrofie cirkulárně
LO: papila ohraničená, C/D 0,4, centrální miskovitá exkavace, peripapilární atrofie, zvláště temporálně

Topografie disku (Maestro)
PO: snížené hodnoty zvláště v horním kvadrantu a nazálně
LO: všechny segmenty v normě

Tab. 1.


Kazuistika 6, žena, 64 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: POAG bilat. subkomp. Asthma bronchiale, dlouhodobě na léčbě kortikosteroidy.
Doba léčby: 2 roky
Léčba: Simbrinza 2× d., Unilat 1× d. OPL
Vizus: PO 0,9–2,75 D, LO 0,9–3,25 D
Profil NT: OPL 22–23 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování pro CCT 525/513 μm

Perimetr (Medmont)
PO: chybí téměř celá horní polovina zorného pole
LO: výrazný Bjerrumův skotom v horní polovině zorného pole, navazuje na MB

Papila
PO: ohraničená, s výraznou exkavací, C/D 0,9, zářez při dolním pólu, zvýrazněné ohyby cév u č. II, VI a VII, peripapilární atrofie v celém obvodu papily
LO: ohraničená, s výraznou exkavací, C/D 0,8, v dolním pólu zářez, ve zbývající cirkumferenci rim beze změn (viz průběh cév)

Topografie disku (Maestro)
PO: snížené hodnoty zvláště v dolním kvadrantu, nejvýrazněji v dolním temporálním segmentu
LO: snížené hodnoty zvláště v dolním a nazálním kvadrantu, nejvýrazněji v dolním temporálním segmentuKazuistika 7, žena, 35 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: POAG bilat. St.p., LASIK bilat. před 8 lety (pro myopii −5 D)
Doba léčby: 8 let
Léčba: Travatan 1× d. OPL, poslední 2 roky léčba přerušena pro graviditu a kojení, nyní aktuálně 2 měsíce opět na léčbě, Taflotan 1× d. OPL
Vizus: PO 1,0 nat., LO 1,0 nat.
Profil NT: OPL 10–12 mmHg v období bez léčby, nyní OPL 10 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování pro CCT 429/433 μm

Perimetr (Medmont)
PO: výrazný skotom v pericentrální oblasti, výraznější v nazální polovině zorného pole
LO: izolované skotomy v Bjerrumově oblasti

Papila
PO: ohraničená, miskovitá exkavace, C/D 0,8, nazální posun cévní branky, RNFL zachována, se ztenčením v dolním pólu, zvýrazněná lamina cribrosa
LO: ohraničená, mírně vertikálně protažená, C/D 0,6, nazální posun kmene cév, ostrý ohyb cév v dolním pólu

Topografie disku (Maestro)
PO: všechny kvadranty v normě
LO: snížení hodnot v dolním nazálním segmentuKazuistika 8, 55 let, žena

Dg.: POAG bilat.
Doba léčby: glaukom aktuálně diagnostikován, zahájena terapie
Léčba: Carteol 1× d. OPL
Vizus: PO 1,0 nat., LO 1,0 nat.
Profil NT: OPL 18–21 mmHg při normálních hodnotách CCT

Perimetr (HFA)
PO: malý skotom v dolní Bjerrumově oblasti
LO: normální rozsah zorného pole

Papila
PO: ohraničená, C/D 0,8, výrazný ostrý ohyb cévy u č. X
LO: ohraničená, C/D 0,7, nazální posun kmene cév, zvýrazněná lamina cribrosa

Topografie disku (Maestro)
PO: mírné snížení hodnot v segmentu T
LO: mírné snížení hodnot v segmentu TSKazuistika 9, žena, 72 let

Dg.: POAG bilat. Cataracta senilis incip. bilat.
Doba léčby: 2 roky
Léčba: Unilat 1× d. OPL
Vizus: PO 0,6–0,25 D, LO 0,7–0,75 D
Profil NT: OPL 14–16 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování pro CCT 496/496 μm

Perimetr (Medmont)
PO: skotom v horní Bjerrumově oblasti
LO: drobné izolované skotomy

Papila
PO: ohraničená, miskovitá exkavace, zúžený rim temporálně, ostrý ohyb cév v dolním pólu, peripapilární atrofie
LO: ohraničená, miskovitá exkavace, zvýraznění ohybu cévy v dolním pólu, peripapilární atrofie cirkulárně

Topografie disku (Maestro)
PO: snížené hodnoty v dolním kvadrantu, nejvýrazněji v segmentu TI
LO: snížené hodnoty v dolním kvadrantu, nejvýrazněji v segmentu TIKazuistika 10, žena, 65 let

Dg.: POAG bilat.
Doba léčby: 7 let, nejprve na Xalatanu, před 6 měsíci změna na Xalacom pro progresi změn v zorném poli
Léčba: Xalacom 1× d. o. o.
Vizus: PO 1,0 nat., LO 1,0 nat.
Profil NT: OPL 12–13 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování pro CCT 520/521 μm

Perimetr (Medmont)
PO: normální rozsah zorného pole
LO: skotom v dolní Bjerrumově oblasti

Papila
PO: ohraničená, peripapilární atrofie, C/D 0,8, centrální exkavace s hlubokým sesunutím cévního svazku nazálně
LO: ohraničená, peripapilární atrofie, C/D 0,8, ostrý okraj temporálně, ostré ohyby cév v horním a dolním pólu, mezi č. XI–II a V–VII

Topografie disku (Maestro)
PO: pokles hodnot v horním kvadrantu s maximem v segmentech TS a NI
LO: výrazný pokles hodnot v horním a dolním kvadrantu, nejvíce v segmentech TS a TIKazuistika 11, žena, 44 let

 Tato kazuistika se objeví v testu. 

Dg.: Glaucoma congenitalis bilat. Amaurosis l. sin. Exotropia l. sin. St. p. trabeculectomiam bilat. (v dětství, s aplikací mitomycinu)
Doba léčby: 44 let
Léčba: Taflotan 1× d OP
Vizus: PO 0,9–4,25 D, LO 0
Profil NT: OP 14–18 mmHg při normální hodnotě CCT

Perimetr (Octopus)
PO: skotom v horním nazálním kvadrantu
LO: nelze

Papila
PO: ohraničená, triangulárního vzhledu, výrazná glaukomová atrofie s hlubokou exkavací, ostré ohyby cév přes zvýrazněné okraje papily, zvláště v dolním pólu
LO: nelze

Topografie disku (S-OCT)
PO: výrazné snížení hodnot, zvláště v dolním, nazálním a horním kvadrantu
LO: nelzeKazuistika 12, žena, 72 let

Dg.: POAG bilat. Cataracta senilis incip. bilat. VPMD incip. bilat. St. p. SLT bilat.
Doba léčby: 10 let
Léčba: Xalatan 1× d., Arutimol 2× d. OPL, aktuálně změna na Xalacom 1× d. OPL
Vizus: PO 0,9–2,25 D, LO 0,9–3,0 D
Profil NT: OPL 15–16 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování pro CCT 534/529 μm

Perimetr (Medmont)
PO: normální rozsah zorného pole
LO: normální rozsah zorného pole

Papila
PO: ohraničená, hlubší a temporálně se svažující exkavace, průběh cév kopíruje její dno, posun cévního svazku nazálně, peripapilární atrofie temporálně
LO: ohraničená, hlubší a temporálně se svažující exkavace, průběh cév kopíruje její dno, posun cévního svazku nazálně, zúžený rim temporálně s peripapilární atrofií

Topografie disku (Maestro)
PO: snížení hodnot v kvadrantu N
LO: výrazné snížení hodnot v segmentu NS, méně výrazné v segmentu TIKazuistika 13, muž, 80 let

Dg.: POAG bilat. Hypermetropia. Cataracta senilis incip. bilat. Angiopathia hypertonica retinae bilat.
Doba léčby: 4 roky
Léčba: Arulatan 1× d. OPL
Vizus: PO 0,9+1,25 D, LO 0,9+1,75 D
Profil NT: OPL 16–18 mmHg, hodnoty uvedeny bez korigování při CCT 573/575 μm

Perimetr (Medmont)
PO: skotomy v horní Bjerrumově oblasti
LO: výpadek téměř celé horní poloviny zorného pole

Papila
PO: ohraničená, miskovitá centrální exkavace, C/D 0,8, zřetelná lamina cribrosa
LO: výrazná glaukomová exkavace, ostrý temporální a dolní okraj, zářez v dolním pólu, bajonetovitý fenomén u č. VI, zvýrazněná lamina cribrosa

Topografie disku (Maestro)
PO: hraniční hodnoty v dolním kvadrantu, pokles zvláště v segmentu TI
LO: patologické hodnoty v dolním kvadrantu, zvláště v segmentech TI, NI ~ 30Kurz je již bez kreditace, vhodný k edukaci

Partner sekce
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se