Srovnání vlivu tamoxifenu a exemestanu na tloušťku endometria

15. 5. 2019

Studie nedávno uveřejněná v časopise Gynecologic Oncology měla za úkol zhodnotit vliv dvou léků – exemestanu a tamoxifenu – na tloušťku endometria u pacientek léčených adjuvantní terapií kvůli estrogenreceptor pozitivnímu postmenopauzálnímu karcinomu prsu.

Studie nedávno uveřejněná v časopise Gynecologic Oncology měla za úkol zhodnotit vliv dvou léků – exemestanu a tamoxifenu – na tloušťku endometria u pacientek léčených adjuvantní terapií kvůli estrogenreceptor pozitivnímu postmenopauzálnímu karcinomu prsu. Tato studie byla provedena v rámci takzvané Tamoxifen exemestan adjuvantní multicentrické studie (Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multicenter, TEAM).

Metoda

Pacientky byly randomizovány do dvou skupin, z nichž jedna byla léčena tamoxifenem a druhá exemestanem. Pacientky pravidelně podstupovaly transvaginální ultrazvukové vyšetření, pomocí kterého byla hodnocena tloušťka endometria. Vyšetření bylo prováděno na začátku studie a dále v průběhu jednoletého až tříletého léčebného cyklu.

Výsledky

Mezi celkem 143 hodnocenými pacientkami nebyl ve skupině léčené exemestanem zaznamenán žádný případ endometria s tloušťkou vyšší než 10 mm. Naproti tomu ve skupině žen léčených tamoxifenem bylo zaznamenáno celkem 11 takových případů (p < 0,0003). Doba léčby, za kterou tloušťka endometria přesáhla 10 mm, se tedy významně lišila mezi oběma skupinami ve prospěch exemestanu (p < 0,0001). Také doba potřebná ke zvýšení tloušťky endometria na více než 5 mm byla významně delší pro exemestan než pro tamoxifen (p < 0,0001). Medián této doby byl 583 dní ve skupině léčené exemestanem a 315 dní ve skupině léčené tamoxifenem. Ve skupině léčené exemestanem byla dále významně nižší incidence tloušťky endometria přesahující 5 mm v šestém a dvanáctém měsíci léčby (exemestan: 6 % v šestém měsíci, 2 % ve dvanáctém; tamoxifen: 29 % v šestém a 39 % ve dvanáctém měsíci). Po dvanácti měsících léčby bylo průměrné zvýšení tloušťky endometria oproti vstupním hodnotám 2,64 mm pro exemestan a 6,0 mm pro tamoxifen (p < 0,0006). Ve skupině léčené tamoxifenem bylo dále zaznamenáno 17 případů histologicky potvrzených změn endometria, zatímco ve skupině léčené exemestanem byl zaznamenán pouze jeden takový případ.

Závěr

V průběhu adjuvantní terapie estrogenreceptor pozitivního postmenopauzálního karcinomu prsu byla léčba exemestanem spojena s významně nižším výskytem ztluštění endometria než léčba tamoxifenem.

(vek)

Zdroj:
Kieback D. G. et al.: Endometrial effects of exemestane compared to tamoxifen within the Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multicenter (TEAM) trial: results of a prospective gynecological ultrasound substudy. Gynecol Oncol. 2010; 119 (3): 500–505.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se