Prediktory úspěšnosti léčby závislosti na preskribovaných opiátech buprenorfinem/naloxonem

15. 5. 2019

Hlavní pozornost výzkumu v oblasti léčby závislosti na opiátech je zaměřena především na aspekty terapie závislosti na heroinu. V posledních letech však dochází k podstatnému nárůstu incidence závislosti na opiátech na lékařský předpis.

Hlavní pozornost výzkumu v oblasti léčby závislosti na opiátech je zaměřena především na aspekty terapie závislosti na heroinu. V posledních letech však dochází k podstatnému nárůstu incidence závislosti na opiátech na lékařský předpis. Ačkoli je známo, že tato skupina závislých obecně vykazuje znaky potenciálně usnadňující terapii (kratší doba užívání opiátů, příznivější socioekonomický profil apod.), existuje jen velmi málo studií, které by se systematicky věnovaly charakterizaci faktorů přispívajících k úspěšné léčbě.

Proto byla nedávno uskutečněna sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study (POATS). Její autoři se pokusili u 360 pacientů se závislostí na opiátech na lékařský předpis stanovit faktory a charakteristiky predisponující k úspěšné léčbě dvanáctitýdenní terapií buprenorfinem/naloxonem. Na konci studie 49,2 % (n = 177) pacientů úspěšně abstinovalo.

Z analýzy vyplynulo, že k signifikantním prediktorům úspěšnosti léčby patřil ze sociodemografických parametrů pouze vyšší věk (nikoli pohlaví, etnicita, zaměstnání, vzdělání či manželský stav). Mezi další prediktory patřila diagnóza depresivní poruchy v průběhu života, perorální užívání opiátů a žádná předchozí substituční léčba. Výsledky této studie budou moci podle jejích autorů položit základ pro efektivnější a cílenější terapeutické postupy u specifické skupiny závislých na preskribovaných opiátech.

(onse)

Zdroj: Dreifuss J. A., Griffin M. L., Frost K., Fitzmaurice G. M., Potter J. S., Fiellin D. A., Selzer J., Hatch-Maillette M., Sonne S. C., Weiss R. D. Patient characteristics associated with buprenorphine/naloxone treatment outcome for prescription opioid dependence: Results from a multisite study. Drug Alcohol Depend. 2013 Jan 18; doi: pii: S0376-8716(12)00486-3. 10.1016/j.drugalcdep.2012.12.010. [Epub ahead of print]Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se