Anafylaxe po metylprednisolonu

14. 5. 2019

Kortikosteroidy jsou jedním ze základních léků používaných při léčbě alergických reakcí a astmatu. Je ale známo, že tyto léky mohou vzácně alergickou reakci i samy vyvolat.

Kortikosteroidy jsou jedním ze základních léků používaných při léčbě alergických reakcí a astmatu. Je ale známo, že tyto léky mohou vzácně alergickou reakci i samy vyvolat. Lékaři z Lyonu zaznamenali anafylaktický šok po podání intravenózního metylprednisolonu během celkové anestezie.

V červenci 2007 byla u 18leté pacientky prováděna extrakce zubu v celkové anestezii. Během výkonu došlo u pacientky k rozvoji anafylaktického šoku. Během anestezie byly použity diazepam, sufentanyl, mepivacain, amoxicillin a metylprednisolon. V ledu 2008 se proto pacientka podrobila kožním a intradermálním testům s použitými léky a byly s nimi také provedeny testy aktivace bazofilních granulocytů z její periferní krve. Tyto testy sledují výskyt aktivačních nebo degranulačních markerů na povrchu bazofilů z periferní krve pacienta po stimulaci alergenem a slouží tak k průkazu alergie.

Všechny provedené testy byly u pacientky pozitivní pouze s metylprednisolonem, ostatní léky reakce nevyvolávaly. Bylo tak prokázáno, že anafylaktická reakce pacientky byla skutečně vyvolána metylprednisolonem. Popsaný případ upozorňuje na vzácnou příčinu anafylaktické reakce, jež je popisována u 0,1 % pacientů, kteří jsou léčení intravenózními kortikosteroidy.

Kortikosteroidy se podle struktury molekuly řadí do několika vzájemně odlišných skupin (A, B, C, D). V rámci jedné skupiny je mezi nimi většinou zkřížená imunologická reaktivita, mezi zástupci různých skupin je tato zkřížená reaktivita vzácnější. Popisovaná pacientka reagovala v testech také na hydrokortizon, který patří spolu s metylprednisolonem do skupiny A. Překvapivě ale nereagovala na dalšího zástupce této skupiny – prednisolon. Příslušnost ke skupině tedy není zárukou, že na lék z té samé skupiny bude pacient rovněž reagovat, a naopak, pacient může reagovat i na lék z jiné skupiny.

Diagnostickou možností jsou kožní testy přímo s daným lékem nebo test aktivace bazofilů. Pro pacienty, pro které je léčba kortikoidy nezbytná, jsou testy jedinou možností, jak vybrat po předchozí závažné reakci jiný, bezpečný preparát.

(van)

Zdroj: Said, J. B., et al: Methylprednisolone-induced anaphylaxis: diagnosis by skin test and basophil activation test. Allergy. Publikováno on-line před tiskem dne 15. 10. 2009. DOI: 10.1111/j.1398-9995.2009.02199.xŠtítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se