MUDr. Vladimír Porubský in memoriam


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 63, 2018, No. 1, p. 9
Kategorie: Osobní sdělení

Dňa 19. júla 2017 nečakane zasiahla celú slovenskú súdnolekársku obec smutná správa o odchode jedného z posledných nestorov súčasného slovenského súdneho lekárstva, nášho učiteľa, kolegu a priateľa MUDr. Vladimíra Porubského.


Vladimír Porubský sa narodil dňa 20. júla 1921 v Bratislave. Celé svoje školské vzdelanie absolvoval v Bratislave. Ukončil ho promóciou dňa 5. júna 1948 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Po promócii nastúpil pracovať na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením prof. MUDr. Hermana Krseka. Po oboznámení sa s teóriou a praxou súdneho lekárstva sa mu toto zameranie zapáčilo a zostal mu verný viac ako 50 rokov.

V roku 1949 sa oženil s Valériou Simonovou a vychovali spolu dcéru Danielu a syna Ľubomíra.

Bol výborným športovcom, lyžoval, korčuľoval a plával. V roku 1955 bol spoluzakladateľom jachtárskeho klubu Slovan Bratislava. Zapáčil sa mu rýchly pohyb po vode a súboj s vetrom a v jachtingu našiel svoju celoživotnú vášeň.

Profesionálna kariéra MUDr. Porubského bola výnimočná. Vypracoval návrh organizácie súdnolekárskej služby ako samostatného špecializovaného odboru na Slovensku a v roku 1955 bol menovaný za prvého experta pre súdne lekárstvo, vtedajšieho Povereníctva zdravotníctva na Slovensku. Jeho neúnavná práca ako vedúceho lekára na Ústave súdneho lekárstva LF UK a FN ako aj neskôr už hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR sa zapísala do histórie slovenského súdneho lekárstva. Bola podkladom pre zmenu mnohých legislatívnych noriem. Pod jeho vedením vznikali nové súdnolekárske pracoviská, ktoré sám pravidelne kontroloval a usmerňoval ich činnosť. MUDr. Porubský nezanedbával ani vedeckú a publikačnú činnosť. Pravidelne publikoval a prednášal na rôznych odborných podujatiach. Dlhé roky viedol sérologické laboratórium na Ústave. Modifikoval metódu kvantitatívneho stanovovania karbonylhemoglobínu v krvi, ktorá nesie odvtedy aj jeho meno – metóda podľa Wolfa v modifikácii podľa Porubského. Bol od začiatku svojej činnosti stálym znalcom Krajského súdu v Bratislave a v tejto funkcii vypracoval množstvo vysoko cenených znaleckých posudkov. Zastával po dlhé roky významné funkcie v Československej a potom Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti. Obidve spoločnosti ho menovali za svojho Čestného člena. Celkovo mu bolo udelených 15 medailí a iných odborných ocenení. V roku 2011 mu minister zdravotníctva SR udelil Cenu ministra zdravotníctva SR za rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku. Na Ústave pôsobil do roku 1990. Aj v časoch zaslúženého odpočinku sa ešte donedávna vo veľmi dobrej psychickej aj fyzickej kondícii aktívne zúčastňoval odborných seminárov ako aj spoločenských akcií organizovaných kolektívom pracovníkov bratislavského súdneho lekárstva ako aj aktivít „spolku seniorov“ Lekárskej fakulty UK Sapientia.

Podobne bohaté boli aj jeho aktivity v rámci jachtingu, kde je rovnako považovaný za nestora tohto športu na Slovensku. Dlhé roky bol významným funkcionárom, medzinárodným rozhodcom a trénerom. Niekoľko rokov viedol Československý i Slovenský zväz jachtingu. Mimoriadny bol jeho prínos v oblasti rozhodovania, prekladu pravidiel jachtingu i šírenia metodických poznatkov. Bolo mu udelených celkovo 29 telovýchovných a športových vyznamenaní, naposledy v roku 2011 Zlatý odznak Slovenského olympijského výboru.

Vážený pán doktor, milý Vladimír, vzácny kolega, učiteľ a priateľ, na záver mi dovoľ v mene všetkých pracovníkov súdneho lekárstva v Bratislave ako aj členov slovenskej súdnolekárskej a toxikologickej obce rozlúčiť sa s Tebou ako s jedným z posledných nestorov súčasného slovenského súdneho lekárstva a skutočne veľmi vzácnym a jedinečným človekom. Tvoj odkaz ostáva v našich mysliach a srdciach.

Česť Tvojej pamiatke!

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

ÚSL LF UK Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×