FLEX – nový prognostický model pro hodnocení rizik folikulárního lymfomu

14. 11. 2020

Celkové přežití pacientů s folikulárním lymfomem (FL) v pokročilém stadiu, u nichž dochází po chemoterapii k časné progresi onemocnění, dosahuje pouze nízkých hodnot. Momentálně používané klinické prognostické modely neposkytují optimální citlivost a specificitu pro identifikaci této podskupiny pacientů. Prezentovaná studie mezinárodního kolektivu autorů představila nový hodnoticí index, který dosahuje lepších výsledků.

Úskalí identifikace pacientů se špatnou prognózou

I přes nedávné pokroky v imunochemoterapii FL patří pacienti, u nichž dochází po 1. linii terapie k brzké progresi onemocnění, mezi vysoce rizikové nemocné se špatnou prognózou. Identifikace pacientů z této skupiny již při diagnóze před zahájením léčby by poskytla možnost zvolit alternativní terapii přizpůsobenou vysokému riziku recidivy.

V současnosti existuje několik klinických prognostických modelů, jež jsou užitečné pro predikci výsledků léčby, mají však relativně nízkou citlivost pro predikci progrese onemocnění. Mezi tyto modely patří mezinárodní prognostický index pro FL (FLIPI − Follicular Lymphoma International Prognostic Index) a jeho novější varianta FLIPI-2. Tyto modely však byly vyvinuty před dostupností nejmodernější léčby a jejich aplikace na současné imunochemoterapeutické režimy je nejasná. Ani nejnovější prognostický index PRIMA (PRIMA-PI) nezahrnuje data pacientů léčených bendamustinem a obinutuzumabem.

Vývoj nového modelu pro predikci časné progrese onemocnění

Autoři prezentované práce se tedy rozhodli vytvořit model založený pouze na klinických proměnných, který by byl schopen předpovědět časnou progresi pacientů léčených momentálně doporučovanou terapií. Pro vývoj a validaci modelu použili data ze dvou velkých klinických studií fáze III, na jejichž základě identifikovali 9 klinických proměnných použitelných pro stratifikaci přežití bez progrese onemocnění (PFS), celkového přežití (OS) a progrese onemocnění do 2 let od ukončení terapie (POD24).

V klinické studii GALLIUM, jež byla zvolena jako výchozí soubor dat pro tvorbu modelu, byli pacienti (n = 1004) léčeni obinutuzumabem nebo rituximabem v kombinaci s chemoterapií. Pro validaci modelu použili autoři soubor dat z klinické studie SABRINA, ve které byli pacienti (n = 410) léčeni rituximabem v kombinaci s chemoterapií.

Index pro hodnocení FL

Nový model FLEX (Follicular Lymphoma Evaluation Index) zahrnuje tyto proměnné:

  • mužské pohlaví
  • hodnota součtu násobků dvou na sebe kolmých největších rozměrů mnohočetných lézí (SPD) v nejvyšším kvartilu
  • histologické stadium 3A
  • > 2 extranodální léze
  • skóre ECOG performance status > 1
  • hladina hemoglobinu < 120 g/l
  • hladina β-mikroglobulinu nad referenčním rozmezím dané instituce
  • celkový počet NK buněk v periferní krvi < 100/ μl
  • hladina laktátdehydrogenázy nad referenčním rozmezím dané instituce

Za přítomnost každého z parametrů náleží 1 bod a pacienti jsou stratifikováni do skupiny s nízkým rizikem (0−2 body) nebo s vysokým rizikem (3−9 bodů).

Citlivost vysokého skóre FLEX pro predikci POD24 dosahovala pro data ze studie GALLIUM 60 % oproti 53 % pro FLIPI a FLIPI-2 a 69 % pro skóre PRIMA-PI. Specificita predikce činila 68 % pro skóre FLEX, 58 % pro FLIPI, 59 % pro FLIPI-2 a 48 % pro PRIMA-PI. Prognostická hodnota skóre FLEX při validaci s použitím dat z klinické studie SABRINA byla srovnatelná s modelem FLIPI.

Závěr

Zdá se, že skóre FLEX vykazuje u pacientů s neléčeným FL lepší výsledky než existující prognostické modely, zejména s ohledem na moderní terapeutické režimy.

(este)

Zdroj: Mir F., Mattiello F., Grigg A. et al. Follicular Lymphoma Evaluation Index (FLEX): a new clinical prognostic model that is superior to existing risk scores for predicting progression-free survival and early treatment failure after frontline immunochemotherapy. Am J Hematol 2020 Aug 20, doi: 10.1002/ajh.25973 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se