Účinnost paracetamolu v terapii akutního migrenózního záchvatu

10. 11. 2015

Migréna je běžným neurologickým onemocněním, které je však v současné době poddiagnostikováno. Mnoho jedinců tak k léčbě akutní cefaley využívá volně prodejné léky, mezi něž se řadí i analgetika s obsahem paracetamolu. Právě paracetamol je podle výsledků metaanalýzy britských lékařů účinnou a bezpečnou metodou ke zvládání akutních migrenózních záchvatů.

Metody studie

Cílem výzkumu britských lékařů bylo ozřejmit, zda paracetamol samostatně nebo v kombinaci s antiemetiky představuje účinnou a bezpečnou terapii akutních migrenózních záchvatů u dospělých v porovnání s placebem a jinou formou terapie. Lékaři pro svůj účel vybírali randomizované dvojitě zaslepené placebem nebo aktivně kontrolované studie s nejméně 10 účastníky. Výzkumy byly vyhledány skrze databáze Cochrane Central, Medline, Embase a Oxford Pain Relief Database.

Dva autoři nezávisle na sobě posuzovali kvalitu vybraných studií a hodnotili získaná data. Kritériem analgetické účinnosti této analýzy byla hodnota NNT (number needed to treat), udávající počet pacientů (nereagujících na placebo), který musí být léčen určitým analgetikem, aby alespoň u jednoho z nich došlo k požadovanému účinku. Čím nižší je hodnota NNT, tím vyšší je pravděpodobnost, že léčivo bude tlumit bolest.

Výsledky studie

Celkem 10 studií (2769 účastníků, 4062 migrenózních záchvatů) porovnávalo účinky 1000 mg paracetamolu, v monoterapii nebo v kombinaci s antiemetiky, s placebem či aktivními látkami, nejčastěji se sumatriptanem v dávce 100 mg. Celkem tři studie (717 účastníků) hodnotily dvouhodinový interval bez bolesti při použití paracetamolu ve srovnání s placebem. Tohoto intervalu s paracetamolem dosáhlo 19 % účastníků, kdežto s placebem 10 %, z čehož byla vypočítána hodnota NNT 12.

Tyto studie se také zaměřily na dvouhodinový interval ulevující od cefaley střední až závažné intenzity. S paracetamolem o dávce 1000 mg se tohoto intervalu podařilo dosáhnout 56 % účastníků, s placebem 36 %, z čehož byla vypočítána hodnota NNT 5.

Další dvě studie (635 účastníků) se soustředily na hodinový interval ulevující od cefaley střední až závažné intenzity. Paracetamol v dávce 1000 mg ulevil od cefaley 39 % účastníků, placebo pak 20 %, z čehož byla vypočítána hodnota NNT 5,2. S paracetamolem se rovněž podařilo dosáhnout úlevy od nauzey, fotofobie a fonofobie u většího počtu pacientů než v případě placeba.

Nebyly nalezeny žádné výrazné rozdíly v účinnosti mezi kombinovanou terapií paracetamolem (1000 mg) s metoklopramidem (10 mg) a monoterapií sumatriptanem (100 mg).

Závěr

Monoterapie paracetamolem o dávce 1000 mg představuje efektivní léčbu akutního migrenózního záchvatu. Po přidání metoklopramidu (10 mg) se zvyšuje účinnost paracetamolu až na úroveň antimigrenika sumatriptanu (100 mg).

(holi)

Zdroj: Derry S., Moore R. A., McQuay J. H. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010; 11: CD008040; doi: 10.1002/14651858.CD008040.pub2.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se