K rozeznání mrtvice připojte k FASTu i belfast


Autoři: MUDr. Robert Pleskot 1;  MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D. 2;  doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1;  Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 2
Vyšlo v časopise: CMP jour., 5, 2023, č. 2, s. 6-8
Kategorie: Přednemocniční péče

Trombolytická léčba ischemických cévních příhod začíná být v posledním desetiletí limitována primární diagnostikou na úrovni laiků i profesionálů mimo oblast neurologie. Jsou doporučeny edukační programy ke zvýšení povědomí o iktu u zdravotníků (paramediků/lékařů akutní medicíny). [1] Trvá požadavek na rychlé postupy (heuristiky), které sice nedokáží lokalizovat lézi, ale jsou snadno zapamatovatelné i pro laickou veřejnost a zároveň dostatečně senzitivní i specifické pro triáž pacientů v přednemocniční péči. [2]

 

V současnosti je všeobecně rozšířen akronym FAST pokrývající základní „velké“ (hlavní) příznaky CMP. Test „tvář – ruka – řeč“ je snadno použitelný i v telemedicíně. Výtěžnost použití FAST je vysoká – 85% senzitivita (neodhalí tedy jen 15 % mrtvic) a 68% specificita (32 % zdravých označí jako mrtvice). [2] Akronym se stal součástí systémů jako CPSS (Cincinnati Prehospital Stroke Scale), LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Scale) a MASS (Melbourne Ambulance Stroke Scale) (pozn.: LAPSS + CPSS = MASS). [3] Je používán pro široké vzdělávání laiků i profesionálů mimo oblast neurologie.

Přibližně 15 % pacientů s CMP však akronymem FAST není pokryto. Takzvané „malé“ (vedlejší) příznaky jsou v přednemocniční péči mnohem častěji pozorované, ovšem hůře hodnotitelné, a především málo specifické. Malé příznaky se laicky dají shrnout jako „náhlá změna stavu“. Pro poskytovatele přednemocniční péče je vhodné vyžadovat minimálně 2 malé příznaky k triáž-pozitivitě při směrování pacienta do specializovaných center.

  

Tab. 1  Hlavní a vedlejší příznaky CMP dle Věstníku MZ ČR č. 10/2021 (6)

Hlavní
(FAST)

 • náhle vzniklá hemiparéza, eventuálně monoparéza
 • náhle vzniklá centrální paréza VII. hlavového nervu (n. facialis)
 • náhle vzniklá porucha řeči (afázie, dysartrie)

Vedlejší

 • náhlé vzniklé poruchy zraku (výpadky části zorných polí na obou očích, náhlá ztráta zraku na 1 oku, diplopie)
 • náhle vzniklé poruchy rovnováhy s poruchou chůze
 • náhle vzniklá porucha čití na jedné straně těla (hypestezie, anestezie, parestezie)
 • náhle vzniklá porucha vědomí – kvantitativní (somnolence, sopor, koma) nebo kvalitativní (delirium, amentní stav)
 • příznaky možného subarachnoidálního krvácení – náhle vzniklá prudká, pro pacienta atypická a dosud nepoznaná bolest hlavy, postupně v rámci hodin s rozvojem ztuhlosti šíje (meningeálního syndromu)

 

Obecná různorodost příznaků CMP znesnadňuje jejich vybavování v klinické situaci. Mimo oblast neurologie je snadné zapamatování akronymu FAST podpořeno jeho srozumitelností a urgentním významem. Nově podporovaná zkratka s podobným podtextem BE FAST připojuje 2 příznaky zadní jámy (závratě a skupinu očních příznaků). [4] Propojení hlavních a vedlejších příznaků v jednom akronymu však naráží na výraznou odlišnost senzitivity a specificity obou skupin a nepokrývá zbylé vedlejší příznaky

Jak si tedy zapamatovat rozsáhlou skupinu cca 10 nesouvisejících vedlejších příznaků? Navrhujeme kromě zkratky FAST (pro příznaky hlavní) používat i další rozšiřující zkratku belfast, která napomáhá vybavování příznaků vedlejších. Použití velkých a malých písmen symbolizuje odlišnost „VELKÝCH a malých“ příznaků. Zkratka belfast pokrývá v 7 písmenech 10 příznaků, ve výuce je možné ji uvádět jako beeellfast.

  

 

Tab. 2  Význam zkratky belfast (beeellfast)

balance

„závrať, jakou jsem dosud nezažil“, s pocitem na zvracení či zvracením (zvláště pokud pacient vůbec není schopen stát bez opory)

eeeyes

hemianopsie (výpadek vidění jedním okem) A/NEBO dvojité vidění A/NEBO výpadek poloviny zorného pole (postavíme se před pacienta – vidí obě moje rozpažené ruce? – testujeme vždy každé oko zvlášť)

blood lleak

příznaky vztahující se k subarachnoidálnímu krvácení (či trombóze splavu): „bolest hlavy, jakou jsem ještě nikdy v životě nezažil“ (nebezpečná je zejména bolest hlavy, která dosáhne maxima do 5 minut od svého začátku); ztuhlá šíje navazuje na bolest hlavy po cca 5 hodinách (předklonit hlavu, zvednout nohy – vyvolává bolest hlavy)

face

porucha polykání

arm

vícenásobná porucha čití na jedné polovině těla (např. brnění nebo necitlivost tváře, ruky, nohy na jedné straně těla)

slurred speech

nezřetelná výslovnost jako při opilosti (setřelá „mozečková“ řeč)

short time collapse

(krátkodobá) náhlá porucha vědomí

 

V diagnostice primárního kontaktu je nutné být short, simple & stupid. Nabízíme proto nový jednoduchý nástroj pro výuku i výzkumné ověření. Pro vtisknutí akronymu bylo natočeno video „belfast – minor signs of stroke“, volně dostupné na sítích. [5]


Zdroje
 1. The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis 2008; 25: 457–507.
 2. Purrucker JC, Hametner C, Engelbrecht A et al. Comparison of stroke recognition and stroke severity scores for stroke detection in a single cohort. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 1021–1028.
 3. Bray JE, Martin J, Cooper G et al. Paramedic identification of stroke: community validation of the melbourne ambulance stroke screen. Cerebrovasc Dis 2005; 20: 28–33.
 4. Aroor S, Singh R, Goldstein LB. BE-FAST (Balance, Eyes, Face, Arm, Speech, Time): reducing the proportion of strokes missed using the FAST mnemonic. Stroke 2017; 48: 479–481.
 5. Pleskot R et al. 2023 belfast – minor signs of stroke. Dostupné na: www.youtube.com/watch?v=GNDXJjdAbDY
 6. Metodický pokyn – péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou 2021. Věstník MZ ČR 2021; 10: 18–29.
Štítky
Interní lékařství Kardiologie Neurochirurgie Neurologie Radiodiagnostika Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

CMP journal

Číslo 2

2023 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se