Přehled elektronických kurzů

Svět praktické medicíny 2/2022 nový kurz

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČLK
Odborná garance: MUDr. Jan Vachek
Datum publikace: 23. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Snímatelné zubní náhrady a jejich možné negativní působení v dutině ústní nový kurz

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Datum publikace: 9. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi nový kurz

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: MUDr. Ivan Řiháček
Odborná garance: MUDr. Martin Radvan, Ph.D.
Datum publikace: 9. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Biologické přístupy k prevenci zubního kazu u dětí

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Jana Vašáková,, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Datum publikace: 1. 4. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Trendy v léčbě antihistaminiky

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: MUDr. Jana Emlerová
Odborná garance: MUDr. Jana Čermáková
Datum publikace: 24. 3. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Základné princípy liečby bolestivých stavov

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Igor Martuliak, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Datum publikace: 5. 4. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Získaná hemofilie - povědomí o nemoci a její diagnostika nový kurz Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK
Odborná garance: doc. MUDr. Jaromír Gumulec
Datum publikace: 11. 5. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Neinvazivní terapeutická ochrana dentino-pulpálního komplexu

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Datum publikace: 28. 2. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba a prevence recidivujících infekcí močových cest

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: PharmDr. Bc. Hana Kotolová,, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Datum publikace: 20. 2. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Hodnocení léčebné odpovědi u CLL

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Odborná garance: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Datum publikace: 1. 3. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Speciální situace orální hygieny

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Odborná garance: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Datum publikace: 15. 11. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Moderní léčba schizofrenie

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D., MUDr. Martin Hýža
Odborná garance: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Datum publikace: 15. 11. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Ozvěny ADA 2021: Principy moderního managementu pacientů s diabetem

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Martin Prázný, FRCP (Edin) Ph.D. CSc., doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., MUDr. Marek Honka, MUDr. Barbora Doležalová
Odborná garance:
Datum publikace: 15. 11. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Management peripartálního krvácení up to date

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Odborná garance: prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph. D., FCCM
Datum publikace: 14. 10. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Prevence neúspěchů protetického ošetření chrupu

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK
Autor: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.
Odborná garance: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Datum publikace: 29. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Pacientské dotazníky (PROs) u revmatoidní artritidy Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 50 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: MUDr. Liliana Šedová
Odborná garance: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Datum publikace: 6. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Autoinflamatorní onemocnění

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK
Autor: Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., MUDr. Šárka Fingerhutová
Odborná garance: MUDr. Šárka Fingerhutová
Datum publikace: 14. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Blokátory RAAS ve fixních kombinacích v léčbě arteriální hypertenze

Předpokládaný čas: 55 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Martin Kameník
Datum publikace: 30. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Chronické žilní onemocnění

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Datum publikace: 1. 9. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Rivaroxaban v sekundární kardiovaskulární prevenci

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., FESC, FACC., MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC.
Odborná garance: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC
Datum publikace: 15. 10. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Moderní léčba depresivní poruchy

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., MUDr. Jan Hanka
Odborná garance: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Datum publikace: 31. 8. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK
Autor: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková
Odborná garance: MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Datum publikace: 28. 7. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD
Odborná garance: doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Datum publikace: 22. 6. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Současný pohled na management polymorbidního pacienta v běžné klinické praxi

Předpokládaný čas: 55 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc., doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC, MUDr. Denisa Čelovská, Ph.D.
Odborná garance: Prof. MUDr. Miloš Táborský, MBA. FACC F.E.S.C. CSc.
Datum publikace: 28. 7. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Ester Seberová
Datum publikace: 21. 6. 2021
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

12
Filtrovat dle specializací
Zrušit všechny filtry

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se