Přehled elektronických kurzů

Možnosti léčby časné imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů nový kurz

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Odborná garance: prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Datum publikace: 15. 9. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Svět praktické medicíny 3/2023 (znalostní test z časopisu)

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČLK. Akreditováno SNP
Odborná garance: MUDr. Jan Vachek, MBA
Datum publikace: 18. 7. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Depresivní porucha a zánětlivé procesy

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Juraj Tkáč
Odborná garance: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Datum publikace: 21. 6. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby

Předpokládaný čas: 120 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK
Autor: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
Odborná garance:
Datum publikace: 13. 6. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Methotrexát a jeho formy podávání v revmatologii

Předpokládaný čas: 25 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Liliana Šedová
Odborná garance: MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD.
Datum publikace: 19. 6. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Dentální implantáty - jejich indikace, možnosti a limity při protetické rehabilitaci chrupu nový kurz

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Datum publikace: 19. 9. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Gaucherova choroba

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Lukáš Stejskal
Odborná garance: Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Datum publikace: 29. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Chronická obstrukční plicní nemoc Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 60 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D., MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Datum publikace: 24. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Pacient s farmakorezistentní epilepsií a jeho cesta k bezzáchvatovosti

Předpokládaný čas: 70 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Autor: doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Datum publikace: 29. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Analgetika v zubním lékařství − a možné záludnosti v jejich využití v praxi

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MDDr. Markéta Faltisová
Datum publikace: 9. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Problematika pacienta s dentinovou hypersenzitivitou

Předpokládaný čas: 30 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK. Akreditováno SZS
Autor: MDDr. Diana Kovářová
Odborná garance: MUDr. Jana Sádovská
Datum publikace: 23. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Management peripartálního život ohrožujícího krvácení

Předpokládaný čas: 90 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK
Autor: doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Datum publikace: 1. 6. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Martin Prázný, FRCP (Edin) Ph.D. CSc.
Datum publikace: 25. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Diferenciální diagnostika eozinofilie a hypereozinofilní syndrom Interaktivní kurz

Předpokládaný čas: 50 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK
Autor: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.
Datum publikace: 2. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Problematika diagnostiky a léčby amyloidóz

Předpokládaný čas: 40 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK
Autor: MUDr. Pavla Flodrová, Ph.D., MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.
Datum publikace: 1. 5. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Deprese u dětí a adolescentů

Předpokládaný čas: 180 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Vlastimil Nesnídal
Odborná garance: doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.
Datum publikace: 20. 3. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Předpokládaný čas: 130 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČLK
Odborná garance: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Datum publikace: 6. 1. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

Předpokládaný čas: 100 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK
Autor: prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
Odborná garance: prim. MUDr. Michaela Matoušková
Datum publikace: 1. 2. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

COVID-19 up to date

Předpokládaný čas: 160 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Odborná garance: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Datum publikace: 3. 1. 2023
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění

Předpokládaný čas: 80 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK
Autor: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Datum publikace: 1. 12. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování

Předpokládaný čas: 160 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK. Akreditováno SNP
Autor: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.
Odborná garance: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
Datum publikace: 15. 11. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou

Předpokládaný čas: 155 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK
Autor: PharmDr. Stanislav Gregor, MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., MUDr. Vojtěch Mezera, Ph.D., Mgr. Aleš Kuda
Odborná garance: MUDr. Igor Karen
Datum publikace: 14. 11. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 2 kredity ČSK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Odborná garance: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Datum publikace: 1. 11. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Správná interpretace laboratorních markerů jako součást antimikrobiálního stewardshipu

Předpokládaný čas: 160 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 1 kredit SLK, 2 kredity SLK. Akreditováno ČLK
Autor: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
Odborná garance: MUDr. Václava Adámková, Ph.D.
Datum publikace: 10. 10. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu

Předpokládaný čas: 180 minut
Ohodnoceno: 3 kredity ČLK, 2 kredity SLK, 1 kredit SLK, 2 body ČLnK. Akreditováno SNP
Autor: MUDr. Jan Vachek, MBA
Odborná garance: MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, PhD.
Datum publikace: 26. 9. 2022
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.
Studijní materiály

1 2
Filtrovat dle specializací
Zrušit všechny filtry

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se