Inovace v hojení ran: krytí Zetuvit Plus Silicone Border pro optimální management exsudátu z ran

26. 9. 2023

Nadměrná exsudace z rány může vést ke zpomalenému hojení, poškození kůže v okolí rány nebo k protečení/podtečení zvoleného krytí. Krytí Zetuvit Plus Silicone Border s vysokou absorpční a retenční kapacitou nabízí jistotu při léčbě chronických i akutních ran a vysoký komfort pro pacienta.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

Význam exsudátu při hojení ran

Exsudát hraje důležitou roli v procesu hojení ran.1 Při jeho nedostatečném nebo nadměrném množství, nevhodném složení nebo působení na nesprávném místě však hojení ran může zpomalit.2 Pro management exsudátu je důležitý výběr vhodného krytí.1

Nedávná studie provedená u pacientů s ranami s mírnou až střední sekrecí ukázala, že téměř u dvou třetin z nich byl použit nevhodný druh krytí z hlediska managementu exsudátu.3

Volba vhodného krytí na rány se zvýšenou exsudací

Nadměrná exsudace z rány může nejen zpomalovat hojení, ale také vést k maceraci nebo erozi kůže v okolí rány. Pacientovi může způsobovat bolest a v případě protékání exsudátu přes krytí rovněž značný diskomfort, zejména je-li provázeno zápachem.

V roce 2019 vydala Světová společnost pro hojení ran (WUWHS) konsenzuální dokument o efektivním posouzení a managementu exsudátu z rány.1 Tento konsenzus doporučuje používat pro zhodnocení míry exsudátu Falangovo skóre (viz tab.).4 Dále uvádí, že krytí by mělo zabránit úniku exsudátu a kontaktu exsudátu s okolní kůží, a podporovat tak optimální hojení.1

  

Tab.  Falangovo skóre pro hodnocení úrovně exsudátu

Míra exsudace

Kontrola nad tvorbou exsudátu

Množství exsudátu

Požadavky na krytí

1

úplná

malé/minimální

bez potřeby absorpčního krytí; krytí možno ponechat na ráně až 7 dní

2

částečná

střední

převaz potřebný jednou za 2–3 dny

3

žádná

velmi vysoké

absorpční krytí s potřebou výměny alespoň 1× denně

    

Novinka Zetuvit Plus Silicone Border

Zetuvit Plus Silicone Border je hydropolymerové krytí se superabsorpčním polymerem (SAP) a silikonovou vrstvou vhodné pro rány s 2. a 3. stupněm exsudace dle Falangova skóre.4 Nabízí velmi vysokou absorpční a retenční kapacitu5 při zachování optimálního mikroklimatu.6 Zetuvit Plus Silicone Border účinně absorbuje a zadržuje přebytečný exsudát i nadměrné množství proteáz (MMP) obsažených v exsudátu nehojících se ran.7 To spolu se se silikonovou vrstvou8 chrání okolní kůži a snižuje počet nutných výměn krytí. Díky průhlednému okraji krytí zůstává viditelná kůže v okolí rány. Aplikace je jednoduchá a intuitivní a může být provedena asepticky za použití ochranných rukavic.9 Silikonová kontaktní vrstva zajišťuje téměř bezbolestnou výměnu krytí.8 Krytí se přizpůsobuje tělesným konturám a chrání před mechanickými nárazy.10 Jeho vnější vrstva je prodyšná a voděodolná, což dále zvyšuje komfort pacienta.5, 8

Provedená analýza ukázala, že absorpce a retence krytí Zetuvit Plus Silicone Border je při ošetření ran se střední až vysokou exsudací lepší než při použití podobných druhů krytí se silikonovou kontaktní vrstvou (silikonové pěny se SAP), a to dokonce i při kompresi (viz obr.).5

   

Obr.  Porovnání 4 krytí se silikonovou vrstvou určených k ošetření ran se střední až vysokou exsudací z hlediska retence a absorpce exsudátu

Závěr

Vlastnosti Zetuvit Plus Silicone Border zjednodušují výběr krytí ran se střední a vysokou mírou exsudace. Toto krytí řeší i případy neočekávaného zvýšení exsudace z rány. Pomáhá při managementu exsudátu a brání nepříjemným dopadům protékání. Zvyšuje také komfort a pocit jistoty pacienta.

Zetuvit Plus Silicone Border je plně hrazený a nemocným jej lze předepsat bez doplatku. Více informací o tom, jak toto inovativní krytí funguje, naleznete v následujícím videu: https://youtu.be/VBKhpryAtH4?si=WQd7YsVoanx1Du1q

(zza)

Zdroje:
1. Schultz G., Tariq G., Harding K. et al. WUWHS Consensus Document – Wound Exudate, effective assessment and management. WUWHS, 2019 Feb 1. Dostupné na: https://woundsinternational.com/world-u nion-resources/wuwhs-consensus-document-wound-exudate-effective-assessment-and-management
2. Moore Z., Strapp H. Managing the problem of excess exudate. Br J Nurs 2015; 24 (15): S12, S14−S17, doi: 10.12968/bjon.2015.24.Sup15.S12.
3. Stephen-Haynes J., Callaghan R., Rippon M. G., Simm S. A retrospective audit of the treatment of wounds with moderate to high exudate levels. Wounds UK 2018; 14 (5): 2–11. Dostupné na: www.linkforwoundhealing.info/-/media/linkhub/pdf-content/publication/2018_jacky-s-n_retrospective_treatment_wounds_moderate_high_exuding_en.pdf
4. Falanga V. Classifications for wound bed preparation and stimulation of chronic wounds. Wound Repair Regen 2000; 8 (5): 347–352.
5. Data on file: 27. Z+SilBorder_benchmark.
6. Data on file: Dressing Heat and Water Vapor Report 20.07.2018.
7. Davies L. O., Carney J., Purcell L. E. et al. Microbial sequestration and proteinase modulation properties of silicone-coated superabsorbent dressings perfectus paper 2017. Poster presented at Wounds UK, Harrogate.
8. Data on file: 27. Z+SilBorder_ Add_Feat_adhesiveness assessment.
9. Data on file: Usability Test with n=30 2018.
10. Data on file: 27. Z+SilBorder_Thickness.Štítky
Dermatologie Dětská chirurgie Diabetologie Chirurgie cévní Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se