Bazální inzulin ikodek s podáváním 1× týdně − šance na zlepšení kompenzace i compliance na obzoru?

19. 4. 2023

Počet s.c. injekcí inzulinu, které si musejí pacienti s diabetem mellitem (DM) 1. typu a někteří pacienti s DM 2. typu denně aplikovat, může v blízké budoucnosti pomoci snížit bazální inzulin ikodek s podáváním 1× týdně. V současnosti se jedná o horkého kandidáta mezi vyvíjenými inzulinovými analogy s aplikací 1× týdně v nejpokročilejší fázi klinického výzkumu.

Inzulinový režim bazál-bolus

Většina pacientů s DM1 a část s DM2 je léčena inzulinem v intenzifikovaném režimu zahrnujícím dlouhodobě působící bazální inzulin a krátkodobě působící prandiální inzulin podávaný v souvislosti s jídlem. Jde o režim bazál-bolus, který má napodobovat fyziologickou sekreci inzulinu. Vyžaduje tedy několik s.c. injekcí denně.

Bazální inzulin by měl po podání optimálně vytvářet minimální nebo žádný vrchol sérové koncentrace inzulinu a zachovávat téměř kontinuální účinek na snižování glykémie při minimální variabilitě účinku v čase i mezi jednotlivými pacienty.

Inzulinová analoga

Pokrok, který v 80. letech 20. století umožnil vyrábět rekombinantní lidský inzulin, vedl k vývoji inzulinových analog s upravenou strukturou molekuly. Vyvinuta byla dlouhodobě působící analoga inzulinu s predikovatelnějším farmakokinetickým a farmakodynamickým profilem, která snižují riziko hypoglykémie v porovnání s předchozími inzuliny.

Do 1. generace bazálních inzulinových analog patří inzulin glargin U100 a inzulin detemir, jejichž délka účinku (až 24 hodin) ovšem neumožňuje trvalé podávání 1× denně u všech pacientů. 2. generace bazálních inzulinových analog zahrnuje inzulin degludek a inzulin glargin U300 již s dostatečně dlouhým působením a možností podávání 1× denně. Bylo doloženo, že inzulin degludek dosahuje stejného zlepšení kompenzace glykémie jako inzulin glargin U100, ovšem s významně nižším výskytem hypoglykémií včetně těžkých hypoglykémií, zejména v noci. Inzulin glargin U300 je koncentrovaná forma inzulinu glargin U100, která se pomalu uvolňuje z místa aplikace. Vykazuje menší vrchol sérové koncentrace inzulinu, dlouhodobější účinek a vede k přetrvávající kompenzaci glykémie s nižším rizikem hypoglykémií během dne i noci.1

Inzulin ikodek s podáváním 1× týdně

V současné době je ve vývoji několik inzulinových analog s možností podávání pouze 1× týdně. V nejpokročilejším stadiu vývoje je inzulin ikodek, který již prošel klinickým hodnocením fáze III u pacientů s DM 1. i 2. typu.1

Ve studiích fáze I prokázal poločas 196 hodin s dosažením ustáleného stavu po 3–4 injekcích. Studie fáze II, které porovnávaly inzulin ikodek 1× týdně s inzulinem glargin U100, zjistily podobnou kompenzaci glykémie bez významného zvýšení rizika hypoglykémií. Aktuální výsledky 5 klinických studií fáze III ONWARDS prokázaly lepší kompenzaci glykémie s inzulinem ikodek 1× týdně v porovnání s glarginem i degludekem podávanými 1× denně a podobný výskyt hypoglykémií u pacientů s DM2, zatímco u nemocných s DM1 byl při podávání ikodeku výskyt hypoglykémií vyšší při srovnatelné kompenzaci glykémie.2

Studie, která hodnotila převedení léčby bazálním inzulinem na inzulin ikodek 1× týdně u pacientů s DM2, ukázala bezpečnost tohoto postupu při režimu zahrnujícím iniciální nasycovací dávku (kdy byla zdvojnásobena 1. dávka ikodeku) i při režimu bez nasycovací dávky. V porovnání s převedením na inzulin glargin U100 dosáhl ikodek po 15–16 týdnech srovnatelné kompenzace glykémie a procenta času stráveného v cílovém rozmezí glykémie (TIR), přičemž TIR byl významně vyšší u pacientů s iniciální nasycovací dávkou ikodeku, a to bez zvýšení rizika hypoglykémie.3

Závěr

Lepší vyhlídky do budoucna má bazální inzulin ikodek podávaný 1× týdně u pacientů s diabetem 2. typu, u nichž může významně snížit počet denních injekcí inzulinu oproti bazálním inzulinovým analogům podávaným 1× denně, což by mohlo zvýšit compliance s léčbou a kvalitu života pacientů. Navíc u nich aplikace ikodeku může vést ke zlepšení kompenzace glykémie, aniž by se zvýšilo riziko hypoglykémií.

(zza)

Zdroje:
1. Rosenstock J., Del Prato S. Basal weekly insulins: the way of the future! Metabolism 2022 Jan; 126: 154924, doi: 10.1016/j.metabol.2021.154924.
2 Singh A. K., Singh A., Singh R., Misra A. Once-weekly basal insulin icodec: looking ONWARDS from pharmacology to clinical trials. Diabetes Metab Syndr 2022 Sep; 16 (9): 102615, doi: 10.1016/j.dsx.2022.102615.
3. Bajaj H. S., Bergenstal R. M., Christoffersen A. et al. Switching to once-weekly insulin icodec versus once-daily insulin glargine U100 in type 2 diabetes inadequately controlled on daily basal insulin: a phase 2 randomized controlled trial. Diabetes Care 2021 Jul; 44 (7): 1586–1594, doi: 10.2337/dc20-2877.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se