Snižuje alirokumab riziko velkých KV příhod po akutním koronárním syndromu nezávisle na podávání statinů?

4. 8. 2021

Přestože statiny tvoří základ léčby po akutním koronárním syndromu (AKS), někteří pacienti tuto farmakoterapii netolerují. Studie ODDYSEY OUTCOMES hodnotila vliv inhibitoru proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) alirokumabu na výskyt velkých kardiovaskulárních (KV) příhod u pacientů po AKS podle intenzity podávané základní statinové léčby.

Alirokumab vs. placebo po AKS

Do studie ODDYSEY OUTCOMES bylo zařazeno 18 924 pacientů po AKS, kteří trpěli dyslipidémií navzdory podávání maximální tolerované dávky statinů. Zařazeni byli i nemocní bez aktuální léčby statiny z důvodu jejich intolerance. Účastníci byli randomizováni k podávání alirokumabu nebo placeba.

Primárním sledovaným parametrem byl výskyt velkých KV příhod zahrnujících úmrtí z důvodu ischemické choroby srdeční (ICHS), nefatální infarkt myokardu (IM), ischemickou cévní mozkovou příhodu (CMP) nebo nestabilní anginu pectoris.

Výsledná zjištění

Snížení LDL cholesterolu

Při vstupu do studie užívalo vysoce intenzivní statinovou léčbu 88,8 % pacientů, střední/nízkou dávku statinů 8,7 % pacientů a bez statinů bylo z důvodu intolerance 2,4 % pacientů. Medián vstupní hodnoty LDL cholesterolu (LDL-c) činil v těchto skupinách 2,22 mmol/l, 2,30 mmol/l, resp. 3,60 mmol/l. V porovnání s placebem vedl alirokumab k významné redukci LDL-c ve všech skupinách. Absolutní pokles dosáhl hodnot 1,37 mmol/l u pacientů s intenzivní statinovou léčbou, 1,47 mmol/l u pacientů se střední/nízkou dávkou statinů a 2,23 mmol/l u pacientů s intolerancí statinů (p < 0,001 pro všechna srovnání).

Snížení výskytu velkých KV příhod

Výskyt velkých KV příhod činil při podávání placeba 10,8 % u pacientů s intenzivní statinovou léčbou, 10,7 % u pacientů se střední/nízkou dávkou statinů a 26,0 % u pacientů s intolerancí statinů. Podávání alirokumabu bylo spojeno s významným snížením rizika těchto příhod ve všech skupinách pacientů: poměr rizik (HR) 0,88 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,80–0,96) při intenzivní statinové léčbě; HR 0,68 (95% CI 0,49–0,94) při střední/nízké dávce statinů; HR 0,65 (95% CI 0,44–0,97) při intoleranci statinů. Pokles absolutního rizika výskytu velkých KV příhod při léčbě alirokumabem v porovnání s placebem potom dosáhl 1,25 %, 3,16 %, resp. 7,97 %.

Závěr

Inhibice PCSK9 alirokumabem snižuje relativní riziko velkých KV příhod u pacientů po AKS bez ohledu na intenzitu podávané statinové léčby. Největší absolutní redukce rizika však byla pozorována u pacientů s intolerancí statinů. Biologická léčba dyslipidémie tak může být důležitou terapeutickou strategií v sekundární KV prevenci. To je v souladu s guidelines Evropské kardiologické společnosti a Evropské společnosti pro aterosklerózu (ESC/EAS) pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z roku 2019 i se stanoviskem výboru České společnosti pro aterosklerózu, jež doporučují přidat inhibitor PCSK9 v sekundární prevenci u všech pacientů, kteří při maximální tolerované dávce statinů a při podávání ezetimibu nedosahují cílových hodnot LDL-c (< 1,4 mmol/l v případě velmi vysokého KV rizika).

(zza)

Zdroj: Diaz R., Li Q. H., Bhatt D. L. et al; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Intensity of statin treatment after acute coronary syndrome, residual risk, and its modification by alirocumab: insights from the ODYSSEY OUTCOMES trial. Eur J Prev Cardiol 2021 Mar 23; 28 (1): 33–43, doi: 10.1177/2047487320941987.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se