VLIV KINEZIOTERAPIE NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY CHŮZE U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ


The Influence of Physiotherapy on Some Gait Parameters in Patients with Parkinson’s Disease

18 patients suffering from Parkinson’s disease were evaluated (6 female and 12 male) in this paper. 16 corresponded to stage II of Hoehna and Yahr. The patients’ motor activity was evaluated according to the Parkinson activity scale (PAS).

The purpose of this study was to evaluate the effect of out patients’ rehabilitation dealing with certain aspects of their gait. Evaluation took place before and after specific kinesiotherapy for 10 weeks. After therapy there was a statistically significant improvement of the following parameters of the patient’s gait: shorter duration of the double support phase (p<0.01) and stance phase of left and right lower limits. After therapy there was no statistically significant change in motor activity according to the PAS. The results of individual categories of PAS correspond to the patient’s condition according to the stage of his disease as described by to Hoehn and Yahr.

Key words:
Parkinson’s disease, kinesiotherapy, gait, Parkinson activity scale


Autoři: D. Dupalová;  J. Opavský;  K. Janečková
Působiště autorů: Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Olomouc vedoucí prof. MUDr. J. Opavský, CSc.
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 12, 2005, No. 3, pp. 129-133.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V předložené studii bylo hodnoceno 18 nemocných s Parkinsonovou nemocí (6 žen a 12 mužů; nálezy 12 z nich odpovídaly stadiu II škály Hoehnové a Yahra). Pohybové aktivity nemocných byly hodnoceny škálou aktivit nemocných s Parkinsonovou nemocí – Parkinson Activity Scale (PAS).

Cílem studie bylo posouzení efektu ambulantní rehabilitace na vybrané charakteristiky chůze. Bylo provedeno hodnocení před a po absolvování cíleně zaměřené kinezioterapie, která probíhala 10 týdnů. Po terapii došlo ke statisticky významným změnám vybraných chůzových charakteristik. Bylo zjištěno zlepšení následujících ukazatelů: zkrácení délky trvání fáze dvojí opory (p<0,001) a oporových fází chůzového cyklu levé a pravé dolní končetiny (p<0,01). Po absolvování terapie nedošlo ke statisticky významným změnám pohybových aktivit v jednotlivých kategoriích škály PAS. Výsledky v jednotlivých kategoriích PAS korelují se zařazením pacientů podle škály Hoehnové a Yahra.

Klíčová slova:
Parkinsonova nemoc, kinezioterapie, chůze, škála denních aktivit pro nemocné s Parkinsonovou nemocí


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×