STRATEGIE REHABILITACE PO FRAKTURÁCHPROXIMÁLNÍHO HUMERU


Strategy of Rehabilitation after Fractures of Proximal Humerus

The contribution is aimed at recommendation of a comprehensive procedure of kinesiotherapy inpatients after fractures of proximal end of humerus. It is based on knowledge of functional anatomy,biomechanic and development kinesiology of shoulder girdle. This algorithm was developed at ourworkplace, improved and tested on a group of patients. The basic elements include an early start oftherapy, scapulothoracic mobility, active support of the upper extremity (motion in closed kinematicchains), aimed myofascial treatment, and movement in diagonal directions.

Key words:
rehabilitation, kinesiotherapy, fracture of proximal humerus


Autoři: P. Bastlová 1;  A. Krobot 1;  M. Mikova 1;  P. Skoumal 2;  J. Freiwald 2
Působiště autorů: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc 2Traumatologické centrum LF UP a FN Olmouc 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2004, No. 1, pp. 3-18.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem sdělení je navrhnout ucelený postup kinezioterapie u pacientů po frakturách proximálníhokonce humeru. Jeho základem jsou poznatky funkční anatomie, biomechaniky a vývojové kineziologieramenníhopletence.Tento algoritmus byl na našem pracovišti vyvinut, zdokonalován a testovánna souboru pacientů. Základními prvky jsou časné zahájení terapie, skapulothorakální pohyblivost,aktivní opora horní končetiny (pohyb v uzavřených kinematických řetězcích), cílené myofasciálníošetření a pohyb v diagonálách.

Klíčová slova:
rehabilitace, kinezioterapie, fraktury proximálního humeru

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se