PŘEHLED HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NASTACIONÁŘI KLINIKY MONADA V LETECH1996 – 1998 A V ROCE 2001


Summary of patients hospitalized on theMONADA clinic in the years 1996 – 1998 and in the year 2001

The study summarizes data from the years 1996, 1997, first quarter of 1997 (first period) and fromthe year 2001 (second period). The paper outlines the spectrum of the MONADA clinic patients.Wehave evaluated 1471 patients from the first period and 330 patients from the year 2001. We havetaken into account reasons for hospitalization and age and we have rated the proportion of patientshospitalized for the first time and patients hospitalized repeatedly. The study shows, that the mostcommon reason for hospitalization in MONADA clinic in the listed periods was the diagnosis of Lowback pain; two thirds of the patients were females. The most common age group for both genderswas 41 – 50 years.

Key words:
MONADA clinic, reasons for hospitalization, age of patients


Autoři: M. Břízová;  A. Kačinetzová
Působiště autorů: MONADA, klinika komplexní rehabilitaceředitel doc. PaedDr. B. Kračmar, CSc.
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 112-116.
Kategorie: Články

Souhrn

Ve studii jsou zhodnoceny údaje za rok 1996, 1997, první čtvrtletí roku 1998 (první období) a za rok2001 (druhé období). Je podán přehled spektra pacientů stacionáře kliniky MONADA. Za prvnízpracované období bylo hodnoceno 1471 pacientů, za rok 2001 pak 330 pacientů. Bylo provedenorozdělení podle důvodů hospitalizace, věku, vypočten poměr pacientů hospitalizovaných poprvéa opakovaně. Ze studie vyplývá, že nejčastějším důvodem hospitalizace na stacionáři klinikyMONADA v uvedených obdobích byla diagnóza VAS LS páteře, dvě třetiny pacientů tvořily ženy.Nejčastěji zastoupená věková skupina pacientů pro obě pohlaví byla 41 – 50 let.

Klíčová slova:
stacionář kliniky MONADA, důvody hospitalizace, věk nemocných

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se